25 Φεβρουαρίου 2021

Αδειοδότηση Σταθμών Αυτοκινήτων (parking) Βαρέων Οχημάτων-Παράταση της Προθεσμίας Συμμόρφωσης των Υφιστάμενων Δραστηριοτήτων

Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δίνεται “παράταση έως και τις 31-12-2021” για τη συμμόρφωση των υφιστάμενων σταθμών αυτοκινήτων βαρέων οχημάτων στην ισχύουσα νομοθεσία και διατήρηση της νόμιμης λειτουργίας τους.

Mε την υπ’ αριθμό 44662/454/31-05-2019 (ΦΕΚ 2192/Β΄/2019) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την Αδειοδότηση των Σταθμών Αυτοκινήτων (parking) Βαρέων Οχημάτων.

Με έκδοση της ως άνω Υπουργικής Απόφασης καλύφθηκε ένα σημαντικό κενό, που υπήρχε στη Νομοθεσία, δεδομένου ότι μέχρι την έκδοση της δεν προβλεπόταν η διαδικασία αδειοδότησης των εγκαταστάσεων που προοριζόταν για την εξυπηρέτηση της στάθμευσης βαρέων οχημάτων, ενώ προβλεπόταν μόνο η αδειοδότηση σταθμών επιβατικών αυτοκινήτων.

Οι Σταθμοί Βαρέων Οχημάτων μπορεί να είναι:

 • στεγασμένοι
 • υπαίθριοι
 • δημόσιας χρήσεως (καταβολή αντιτίμου)
 • ιδιωτικής χρήσεως (ιδιόκτητος στόλος βαρέων οχημάτων).

Επιπλέον, οι σταθμοί μπορούν να λειτουργούν εντός ακινήτων, όπου στεγάζονται και άλλες εγκαταστάσεις, όπως πρατήρια καυσίμων και ενέργειας (βενζινάδικα), εργοστάσια, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις κτλ.

Με την ως άνω  Υπουργική Απόφαση καθορίζονται λεπτομέρειες, που αφορούν:

 • στην χωροθέτηση των σταθμών (χρήσεις γης, αποστάσεις ασφαλείας),
 • στον τρόπο σύνδεσης με το οδικό δίκτυο και
 • τον σχεδιασμό τους (θέσεις στάθμευσης, διάδρομοι κυκλοφορίας οχημάτων, βοηθητικές εγκαταστάσεις).

Με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και σχεδίων και τον έλεγχό τους από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, χορηγείται Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας (Άδεια Λειτουργίας) του σταθμού, η οποία πρέπει κάθε 5 έτη να ανανεώνεται.

Σημαντική σημείωση: Στους Σταθμούς Αυτοκινήτων Βαρέων Οχημάτων, που λειτουργούν χωρίς άδεια, επιβάλλεται διοικητική ποινή σφράγισης του σταθμού και οι παραβάτες τιμωρούνται με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Παράλληλα, στην υπ’ αριθμό 44662/454/31-05-2019 (ΦΕΚ 2192/Β΄/2019) Υπουργική Απόφαση υπάρχει η δυνατότητα των υφιστάμενων σταθμών βαρέων οχημάτων κάθε κατηγορίας και για τη διατήρηση της νόμιμης λειτουργίας τους να προσαρμοστούν στις διατάξεις αυτής εντός διαστήματος 18 μηνών από τη δημοσίευση της, ήτοι έως 7-12-2020.

Με την υπ’ αριθμό 9893/15-01-2021 (ΦΕΚ 248/Β΄/2021) Υπουργική Απόφαση τροποποιήθηκε η παραπάνω υπουργική απόφαση και δόθηκε παράταση στην προθεσμία προσαρμογής των υφιστάμενων σταθμών αυτοκινήτων βαρέων οχημάτων στην ισχύουσα νομθεσία έως και τις 31-12-2021.

Συνεπώς όλοι οι υφιστάμενοι σταθμοί αυτοκινήτων βαρέων οχημάτων οφείλουν να προσαρμοστούν στην ισχύουσα νομοθεσία έως και τις 31-12-2021 για να μπορούν να λειτουργούν νόμιμα.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ - Σύμβουλοι Μηχανικοί» αναλαμβάνει τις διαδικασίες Aδειοδότησης Σταθμών Βαρέων Οχημάτων, σύμφωνα με τη νέα Νομοθεσία, παρέχοντας πλήρη υποστήριξη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και συγκεκριμένα:

 • Έλεγχος ακινήτων για το αν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις
 • Έλεγχος υφιστάμενων χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων προκειμένου να προσαρμοστούν στη νέα Νομοθεσία
 • Σχεδιασμός εγκατάστασης σταθμού βαρέων οχημάτων (layout)
 • Διαδικασίες αδειοδότησης στις αρμόδιες Υπηρεσίες μέχρι την έκδοση της τελικής άδειας (Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας)
 • Επίβλεψη κατασκευών