16 Δεκεμβρίου 2022

Αδειοδότηση χώρων στάθμευσης
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Του Σωτήρη Καρατσιόλη
Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού
Προϊσταμένου Τμήμ. Κυκλοφ. Συνδέσεων & Εγκατ. Εξυπ. Οχημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. 376663 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 6205 Β’ / 06-12-2022) με θέμα «Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων εγκαταστάσεων σταθμών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων ως και συμπληρωματικών εντός αυτών συμπληρωματικών εγκαταστάσεων (εμπορικών, παροχής υπηρεσιών)».

Με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των χώρων στάθμευσης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσεως. Συγκεκριμένα καθορίζονται λεπτομέρειες που αφορούν την χωροθέτηση των σταθμών, τον σχεδιασμό των θέσεων στάθμευσης, των λωρίδων κυκλοφορίας και του χώρου αναμονής, τις απαιτούμενες κτιριακές εγκαταστάσεις, την απαιτούμενη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, καθώς και την δυνατότητα συνύπαρξης συμπληρωματικών εγκαταστάσεων.

Με την συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση, καθορίζονται για πρώτη φορά οι διαδικασίες αδειοδότησης των σταθμών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

Οι υφιστάμενοι σταθμοί μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, οφείλουν μέχρι τις 6 Ιουνίου 2024 να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την αδειοδότησή τους.

Για τους  σταθμούς δημοσίας χρήσης προβλέπεται η διαδικασία της Γνωστοποίησης Λειτουργίας, ενώ για τους σταθμούς ιδιωτικής χρήσης προβλέπεται η διαδικασία της Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας και η έκδοση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ελέγχου και διαπίστωσης παραβάσεων (μη ύπαρξη άδειας λειτουργίας, έλλειψη δικαιολογητικών κτλ), προβλέπεται η επιβολή προστίμου, ποσού από 100€ έως 20.000€. 

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» διαθέτοντας εμπειρία 30 ετών στην αδειοδότηση Σταθμών Αυτοκινήτων, δύναται να αναλάβει και να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες που απαιτούνται:

  • Για την χωροθέτηση, τον σχεδιασμό και την διαδικασία που αφορά στην αδειοδότηση σταθμού μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
  • Για την προσαρμογή υφιστάμενων σταθμών αυτοκινήτων, προκειμένου εντός αυτών να μπορούν να σταθμεύουν με νόμιμο τρόπο μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα.
  • Για την επίλυση αδειοδοτικών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία Σταθμών Αυτοκινήτων, μοτοσικλετών & μοτοποδηλάτων και βαρέων οχημάτων.