7 Μαρτίου 2019

Ανάρτηση για την κοπή της πίτας του 2019

Ανάρτηση για την κοπή της πίτας του 2019 και τις βραβεύσεις των εργαζομένων του «Ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες»

 

Κοπή Πίτας του Ομίλου Εταιρειών «Σαμαράς & Συνεργάτες»