12 Ιανουαρίου 2024

Α. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Φυλής

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής εξυγίανσης της περιοχής του Ελαιώνα και της ανάπλασης της περιοχής, σχεδιάζονται και υλοποιούνται δράσεις που αφορούν στην μετεγκατάσταση των 391 μεταφορικών επιχειρήσεων (πρακτορεία μεταφορών), υπεύθυνες σχεδόν για το σύνολο των εγχώριων μεταφορών, οι οποίες λειτουργούν σήμερα σε διάφορα σημεία του Ελαιώνα σε τριτοκοσμικές συνθήκες.

Το έργο της ανάπλαση της περιοχής έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (ΑΠΔΣΣΣ), το οποίο ως τμήμα του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της χώρας, αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο του σύγχρονου επιτελικού κράτους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και πυλώνα για την εφαρμογή του ετήσιου ενοποιημένου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής για την παραγωγική ανάταξη και ανασυγκρότηση και την κοινωνική συνοχή. Οι 391 διαμεταφορείς λειτουργούν στον Ελαιώνα, γύρω από την περιοχή της εν εξελίξει αστικής ανάπλασης, υπό ακαθόριστο νομικό καθεστώς. Η επιβάρυνση τόσο της ευρύτερης περιοχής από τη μη οργανωμένη λειτουργία τους, αλλά κυρίως από τον κυκλοφοριακό φόρτο που δημιουργείται σε βασικούς άξονες του κέντρου της πόλης, είναι μεγάλη.

Για την επίτευξη του στόχου της οργανωμένης μετεγκατάστασης των υφιστάμενων 391 επιχειρήσεων στον Ελαιώνα, σχεδιάζεται από το Ταμείο Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) η ανάπτυξη ενός Επιχειρηματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Αλυσίδας κατά τα προβλεπόμενα του Ν.4982/2022. Ο στόχος του σχεδιαζόμενου έργου είναι η ανάπλαση του Ελαιώνα με την ταυτόχρονη λειτουργική, περιβαλλοντική και επιχειρησιακή αναβάθμιση της δραστηριότητας των μεταφερόμενων επιχειρήσεων. Με την μεταφορά των εν λόγω επιχειρήσεων στο νέο Επιχειρηματικό Πάρκο, εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 6.500 φορτηγά η κίνηση στον Κηφισό, ενώ σημαντική ώθηση στα logistics θα δώσει η σύνδεση με τον σιδηρόδρομο και την Αττική Οδό ή την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Το γεωτεμάχιο που έχει επιλεχθεί από το ΤΑΙΠΕΔ για την μετεγκατάσταση των μεταφορικών εταιρειών, συνολικής επιφάνειας περί τα 470 στρέμματα, είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Φυλής ο οποίος αποδέχεται μέσω της από 17.10.2022 σύμβασης μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Δήμου Φυλής, που συνήφθη κατά το άρθρο 5Β του Ν.3986/2011, να παραχωρήσει (ή μεταβιβάσει) τμήμα του για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου. Η επιλεγείσα προς ανάπτυξη θέση του ΕΠ παρουσιάζει σειρά πλεονεκτημάτων αναφορικά με την μεταφορική διασύνδεση που μπορεί να επιτευχθεί καθώς βρίσκεται ανάμεσα στους κόμβους 4 (Ασπρόπυργος) και 5 (Περιφερειακή Αιγάλεω) της Αττικής οδού και μέσω αυτής και του κόμβου 8 θα διασυνδέεται άμεσα με το υπόλοιπο Εθνικό Δίκτυο (Ε75 και Ε65).

Η συνολική επένδυση (σύμβαση παραχώρησης) εκτιμάται σε περίπου 250 εκατ. ευρώ, με την πριμοδότηση των εταιρειών μεταφορών, ύψους 20 εκατ. ευρώ, για το κόστος μεταφοράς του, να καλύπτεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ αναμένεται ο διαγωνισμός στο πρώτο εξάμηνο 2024. Στόχος είναι η δημιουργία ενός μεταφορικού cluster υπερ-εθνικής εμβέλειας.

Ο διεθνής διαγωνισμός παραχώρησης του ακινήτου αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2024 ώστε η μετεγκατάσταση να γίνει στα τέλη του 2025. Σημειώνεται ότι ο επενδυτής θα έχει ως υποχρέωση την ανάπτυξη των πρακτορείων έκτασης 80-100 στρεμμάτων, ενώ στην υπόλοιπη επιφάνεια θα μπορεί να αναπτύξει άλλες χρήσεις, π.χ. logistics, μεταφορών, διαμετακόμισης, εμπορικές, μεικτών χρήσεων, μεταποίησης κλπ.

Επί του παρόντος, με ενέργειες του ΤΑΕΠΕΔ, έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το αίτημα για την προέγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Επιχειρηματικού Πάρκου και αναμένεται η σχετική έγκρισή του. Επίσης, προχωρά η εκπόνηση ενός business plan για την αποτελεσματική εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων διαμεταφορών.