28 Ιουνίου 2023

Διαβούλευση & ψήφιση νέων Κανονισμών Λειτουργίας των Πάρκων/ΒΙΠΕ της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ

Σύμφωνα με την από 28/6/2023 ανακοίνωση της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., η Πλατφόρμα Διαβούλευσης και Ψηφοφορίας για τους νέους Κανονισμούς Λειτουργίας των Πάρκων/ΒΙΠΕ που διαχειρίζεται η εταιρεία είναι διαθέσιμη από την Τετάρτη 28/6/2023 στις 10.00 π.μ. στον ιστότοπο της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. (www.etvavipe.gr). Πρόσβαση στην πλατφόρμα και δικαίωμα συμμετοχής στη διαβούλευση και την ψηφοφορία του κάθε Πάρκου έχουν οι ενήμεροι ιδιοκτήτες γης εντός αυτού. Οι νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας αφορούν τα ακόλουθα Πάρκα:

 • Ε.Π. Αλεξανδρούπολης
 • ΒΙΟ.ΠΑ. Άμφισσας
 • ΒΙΟ.ΠΑ. Βόλου
 • ΒΙ.ΠΕ. Βόλου Β’
 • Ε.Π. Δράμας
 • ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας
 • Ε.Π. Ηρακλείου
 • Ε.Π. Θεσσαλονίκης
 • ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων
 • Ε.Π. Καβάλας
 • ΒΙ.ΠΕ. Καλαμάτας Α’ (Σπερχόγεια)
 • ΒΙ.ΠΕ. Καλαμάτας Β’ (Μελιγαλάς)
 • Ε.Π. Καρδίτσας
 • Ε.Π. Κομοτηνής
 • Ε.Π. Λαμίας
 • Ε.Π. Λάρισας
 • ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης
 • ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας
 • Ε.Π. Πατρών
 • Ε.Π. Πρέβεζας
 • ΒΙΟ.ΠΑ. Σαπών
 • ΒΙ.ΠΕ. Σερρών
 • ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης
 • ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας

Η διαδικασία της Διαβούλευσης λήγει στις 16/7/2023, ενώ εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη θα διεξαχθεί ψηφοφορία, κατά την οποία η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και οι κατά τον χρόνο έναρξης της Διαβούλευσης Ενήμεροι Ιδιοκτήτες Γης (κατά την έννοια του άρθρου 23 παρ. 6 του ν. 4982/2022) μπορούν να δηλώσουν εάν αποδέχονται ή όχι τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας.