20 Μαΐου 2022

Εκδήλωση με θέμα «Χρηματοδοτικά Εργαλεία για επενδύσεις με στόχο την Εξοικονόμηση Ενέργειας», στο Επιμελητήριο Λάρισας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η χτεσινή, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Χρηματοδοτικά Εργαλεία για επενδύσεις με στόχο την Εξοικονόμηση Ενέργειας», που διοργάνωσε η εταιρεία «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Ανάπτυξης» σε συνεργασία με την «Hellas Bak», στο Επιμελητήριο Λάρισας.
O Διευθυντής Τομέα Ιδιωτικών Επενδύσεων της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Ανάπτυξης», Μιχάλης Χατζηβρέττας υπογραμμίζοντας εξ αρχής τη σημασία του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου ανέφερε: «Συμπλέοντας με το  Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης, που συνέταξε η Επιτροπή Πισσαρίδη, ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα συμβάλει στην ουσιαστική και ενεργή συμμετοχή της χώρας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, δίνοντας την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να επιτύχουν τον απαιτούμενο ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, την πράσινη μετάβαση και την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και διαδικασιών, με απώτερο στόχο να καταστούν πιο ανταγωνιστικές, ακόμα, και σε διεθνές επίπεδο».
Ο ίδιος εστιάζοντας στις βασικές αυτές «καινοτομίες» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου -που σκοπό έχουν την άρση των αγκυλώσεων και των παθογενειών των προηγούμενων Νόμων- εξήγησε ότι είναι οι ακόλουθες:
ü  Ολοκλήρωση αξιολόγησης αυστηρά εντός 60 ημερών.
ü  Επιτάχυνση διαδικασιών ελέγχου μέσω ορκωτών ελεγκτών.
ü  Σταθεροί κύκλοι υποβολών.
ü  13 Θεματικά καθεστώτα ενίσχυσης εστιασμένα ανά κλάδο.
ü  Υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων μη ολοκληρωμένου χαρακτήρα, υπό προϋποθέσεις.
 
Όπως εξήγησε ο κ. Χατζηβρέττας το ελάχιστο ύψος του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/22 -ανάλογα πάντα με το μέγεθος της επιχείρησης- είναι από 50.000-1.000.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης, καθώς και από την Περιφέρεια στην οποία θα υλοποιηθεί η επένδυση αγγίζοντας έως και το 70%.
Ως προς το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, τα 20 εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ ανά μεμονωμένη επιχείρηση, ενώ οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ.
Στις Επιλέξιμες Δαπάνες εκτός περιφερειακού χαρακτήρα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι ακόλουθες:
·       Επενδυτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος
·       Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
·       Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
·       Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
·       Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
·       Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
·       Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
Όσον αφορά στις ενισχύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Χατζηβρέττας υπογράμμισε: «Οι διαθέσιμοι πόροι για την ελληνική οικονομία είναι 31 δισ. € (εκ των οποίων 40% των πόρων θα διατεθούν σε μορφή Δανείων, δηλαδή 12,7 δισ.€ και 60% των πόρων σε μορφή Επιδοτήσεων, δηλαδή 18,4 δισ. €). Στις επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων συγκαταλέγονται: Πράσινη Μετάβαση, Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη, Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας (Μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων) και Εξωστρέφεια».

Αναφορικά με την αξιοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 για επενδυτικά σχέδια σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας η αναπληρώτρια Διευθύντρια Τομέα Ιδιωτικών Επενδύσεων της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Ανάπτυξης», Κική Περιστέρη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπογράμμισε: «Το Πρόγραμμα “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ” της Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2021-2027, έχει ως βασική επιδίωξη την ανάπτυξη βιώσιμων, υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών υποδομών και έξυπνων συστημάτων, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, μέσω της προώθησης της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, στην κυκλική οικονομία και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, που θα υπηρετούν τον πολίτη, ενώ θα συμβάλλουν στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων σε επίπεδο Περιφέρειας, Χώρας και Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η ίδια διευκρίνισε ότι σημαντικές παρεμβάσεις υλοποιούμενες στον Άξονα Προτεραιότητας είναι οι:

✓ Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, υποδομών και διεργασιών σε επιχειρήσεις.

✓ Ενσωμάτωση ΑΠΕ σε κτίρια (π.χ. φωτοβολταϊκά σε στέγες) και προώθηση βιοκλιματικού σχεδιασμού (δυνατότητα ενσωμάτωσης και σε διατηρητέα κτίρια και περιοχές ειδικής προστασίας).

✓ Παρεμβάσεις ηλεκτροκίνησης.

✓ Παροχή κινήτρων σε ΜΜΕ για σχεδιασμό, ανάπτυξη και προσαρμογή συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής, θερμικής και ψυκτικής ενέργειας από ΑΠΕ.

✓ Παροχή κινήτρων σε ΜΜΕ για σχεδιασμό, ανάπτυξη και προσαρμογή έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού αποθήκευσης.