21 Απριλίου 2023

Εκδόθηκε σήμερα η νέα Κ.Υ.Α. για την αδειοδότηση και εγκατάσταση πρατηρίων με καύσιμο υδρογόνο (Η2)

Με την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) που εκδόθηκε σήμερα τέθηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την αδειοδότηση και εγκατάσταση πρατηρίων με καύσιμο υδρογόνο (Η2) για την κίνηση οχημάτων οδικών μεταφορών. Συνεπώς από σήμερα μπορούν πλέον να ιδρύονται και πρατήρια υδρογόνου (Η2) στην Ελλάδα.

Η νέα ενεργειακή πραγματικότητα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, οι ανάγκες της σύγχρονης ενεργειακής και κυκλικής οικονομίας και η εργαλοποίηση των πηγών ενέργειας από τις παραγωγικές χώρες οδηγούν στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την διεύρυνση των επιλογών εναλλακτικών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων. Ένα καύσιμο το οποίο υπάρχει σε πλήρη αφθονία σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη του πλανήτη μας το οποίο μπορεί να εξαχθεί με πολλούς τρόπους όπως πχ από το νερό ,θαλάσσιο και μη, ή άλλες πηγές και να διατεθεί στην αγορά καυσίμων και ενέργειας είναι το συμπιεσμένο υδρογόνο 2). Το υδρογόνο είναι μια πηγή ενέργειας ανεξάντλητη και άκρως φιλική προς το περιβάλλον καθώς τα απόβλητα – καυσαέρια κατά την καύση του από τροχοφόρα οχήματα  αλλά και τελικούς καταναλωτές όπως πχ βιομηχανίες είναι μόνο υδρατμοί δηλαδή καθαρό νερό!

Με την υπ’ αριθμό 118664/20-04-2023 (ΦΕΚ 2570/Β΄/2023) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση πρατηρίων υδρογόνου (Η2)  για την κίνηση οχημάτων οδικών μεταφορών.

Στη Κ.Υ.Α. καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση και λειτουργία αμιγών ή μικτών πρατηρίων υδρογόνου σε αέρια φάση δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίας μονάδας μέγιστης αποθήκευσης 2,5 τόνων (tn), ως προς την διάθεση υδρογόνου για χρήση στις οδικές μεταφορές. Η νέα Κ.Υ.Α. εισάγει πρωτοποριακές και καινοτόμες δυνατότητες όπως είναι μεταξύ των άλλων  η επιτόπια παραγωγή καύσιμου συμπιεσμένου υδρογόνου στα πρατήρια καυσίμων και ενέργειας δηλαδή την παραγωγή και διάθεση από το ίδιο τα πρατήριο του καύσιμου αυτού με την μέθοδο της ηλεκτρόλυσης νερού. 

Με την νέα Κ.Υ.Α. καθορίζονται:

α) Oι ελάχιστες εσωτερικές και εξωτερικές αποστάσεις ασφαλείας των χαρακτηριστικών στοιχείων των εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων υδρογόνου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίας μονάδας παροχής καυσίμου συμπιεσμένου υδρογόνου.

β) Oι όροι και οι προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και επιθεώρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων υδρογόνου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίας μονάδας παροχής καυσίμου συμπιεσμένου υδρογόνου.

γ) Oι τεχνικές προδιαγραφές των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων υδρογόνου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίας μονάδας παροχής καυσίμου συμπιεσμένου υδρογόνου.

δ) Tο σύνολο των εγκαταστάσεων ενός αμιγούς ή μικτού πρατηρίων υδρογόνου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίας μονάδας παροχής καυσίμου συμπιεσμένου υδρογόνου.

Ο Όμιλος «Σαμαράς & Συνεργάτες» διαθέτει τεράστια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στον τομέα Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων και συγκεκριμένα στην Ίδρυση και λειτουργία και γενικότερα στην Αδειοδότηση  Πρατηρίων Καυσίμων και Ενέργειας έχοντας αδειοδοτήσει πάνω από 1800 πρατήρια (σταθμούς καυσίμων και ενέργειας) σε όλη την Ελλάδα και βρίσκεται στη διάθεση σας προκειμένου να σας ενημερώσει για τη νέα ενεργειακή εποχή σχετικά με τα πρατήρια υδρογόνου (Η2)  καθώς και για τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που θα έχει η επιχείρηση του πρατήριου σας με την προσθήκη, πέραν των άλλων υφιστάμενων υγρών και αέριων καυσίμων, του συμπιεσμένου υδρογόνου. 

Για την Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί:

Γεώργιος Κανακάρης

Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ.

Προϊστάμενος Τομέα Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων Νοτίου Ελλάδας