20 Φεβρουαρίου 2020

«Εκσυγχρονισμός- αναβάθμιση υφιστάμενων Μικρών, Πολύ Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Για