2 Φεβρουαρίου 2018

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Οι ηλεκτρονικές υποβολές επενδυτικών σχεδίων ξεκίνησαν 18 Δεκεμβρίου 2017 και η καταληκτική ημερομηνία είναι 28 Μαρτίου 2018.

Η δράση στοχεύει στη δημιουργία Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας του Ν.4276/2014 και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου).

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας και σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου.

Πιο συγκεκριμένα επιλέξιμες είναι οι δύο παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:

• Κατηγορία Α

Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης (7/11/2017) και έπειτα

• Κατηγορία Β

Τουριστικά καταλύματα που έχουν συσταθεί και για τα οποία ισχύουν τα εξής:

– Έχουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (ανάλυση του α΄ βάθμιου 55) ή/και τους ΚΑΔ 41.20.20.01 ή 41.20.20.02

– Έχουν μηδενικό κύκλο εργασιών

– Δεν έχουν άδεια (σήμα) λειτουργίας για το τουριστικό κατάλυμα

– Διαθέτουν άδεια δόμησης για το τουριστικό κατάλυμα

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α.ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

– Ξενοδοχεία κατηγορίας 3*** και άνω, δυναμικότητας δέκα (10) έως και πενήντα (50) κλινών.

– Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων

– Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

– Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα (τρεις κατοικίες και άνω)

– Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια/διαμερίσματα κατηγορίας 3 κλειδιών και άνω, δυναμικότητας 10 κλινών και άνω.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

– Τουριστικά γραφεία

– Εναλλακτικές μορφές τουρισμού (καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, ορειβασία, ιππασία, παρατηρητήρια, ορειβατικά καταφύγια, θεαματικά πάρκα, πάρκα ομοιωμάτων κ.ά.)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

• Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός 25.000 €

• Ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός 400.000 €

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό Ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων έως 50% του προϋπολογισμού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  • Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων (μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 80%)
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
  • Μηχανήματα και εξοπλισμός (μέγιστη ενίσχυση 100%)
  • Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και νερού
  • Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας (μέχρι 3.000€ ανά πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένων των προκαταρτικών της πιστοποίησης δαπανών)
  • Προβολή-Προώθηση-Συμμετοχή σε εκθέσεις (έως 15.000€)
  • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου (έως 40.000€)
  • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού (μέχρι 10.000€)
  • Μεταφορικά Μέσα (μέχρι 25.000€)
  • Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου (μέχρι 4.000€)

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιήθηκαν μετά τις 07 Νοεμβρίου 2017 (ημερομηνία δημοσίευσης πρόσκλησης).

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος είναι 30 μήνες.

Το 25% του έργου θα πρέπει να υλοποιηθεί υποχρεωτικά τους πρώτους 16 μήνες υλοποίησης της επένδυσης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Υποχρεωτική είναι η απόδειξη εξασφάλισης Ιδίας Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% της ιδιωτικής Συμμετοχής (Προϋπολογισμός- Επιδότηση). Για την κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής η επιχείρηση δύναται να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή/και δάνειο.