14 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΝΕΡΓΑ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΑ:

    i. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016

Με βάση τις ανακοινώσεις του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, κ. Λόη Λαμπριανίδη, τρεις είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που θα προβλέπει η αναμενόμενη τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, στην κατεύθυνση να καταστεί πιο φιλικό το επενδυτικό περιβάλλον.
Συγκεκριμένα:
Το ποσό της αναλογούσας φοροαπαλλαγής το οποίο μπορεί να αναλωθεί ανά έτος τροποποιείται σε 33,3% αντί του 20% το οποίο ισχύει σήμερα. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ξεκινήσουν την ανάλωση της φοροαπαλλαγής από το επόμενο έτος της συμπλήρωσης του 25% της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου τους και όχι από την συμπλήρωση του 50% όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
Το ίδιο ισχύει και για της επιχειρήσεις που έχουν να λαμβάνουν επιχορήγηση με την μορφή κεφαλαίου. Δύνανται να διενεργηθεί διοικητικός ενδιάμεσος έλεγχος με την υλοποίησης του 25%
Το τρίτο σημείο αφορά τις μεγάλες επενδύσεις μείζονος μεγέθους. Επιτρέπεται ανώτερο όριο ενίσχυσης 7 εκατ. αντί 5 εκατ. που ίσχυε μέχρι τώρα, ενώ και στο καθεστώς αυτό το ποσό της φοροαπαλλαγής μπορεί να αναλωθεί σε τρία χρόνια αντί της πενταετίας.

    ii. ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Στο διπλασιασμό του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του οποίου οι υποβολές ολοκληρώθηκαν 15 Μάιου, προχωρά το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Ειδικότερα, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου, από τα 120 εκατ. ευρώ που είχαν προϋπολογισθεί αρχικά θα διατεθούν και άλλα, τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ, ώστε η δημόσια δαπάνη να ανέλθει στα 240 εκατ. ευρώ. Μάλιστα επισημαίνουν ότι υπάρχει η σκέψη να αυξηθεί ο προϋπολογισμός ακόμη περισσότερο, ωστόσο αυτό θα κριθεί από τα διαθέσιμα κονδύλια. Πρόθεση του υπουργείου είναι να χρηματοδοτηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες νέες τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί για επιδότηση από τη δράση υπερβαίνει το 1,1 δισ. ευρώ.

    iii. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

Το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω» στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.
Το πρόγραμμα λόγω αυξημένων διαθέσιμων κεφαλαίων θα παραμείνει ενεργό και θα δέχεται υποβολές όλο το έτος.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ:

    i. ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις».
Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση, το χονδρικό εμπόριο, τον τουρισμό και τις υπηρεσίες και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις

  • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  • διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής     πρόσκλησης
  • έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός θα κυμαίνεται από 20.000€ έως 120.000 ευρώ

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων θα διαμορφωθεί σε 50%.

Τα επενδυτικά σχέδια τα οποία θα ικανοποιούν τις προϋποθέσεις ένταξης, θα εγκρίνονται κατά προτεραιότητα ανάλογα με την χρονική σειρά υποβολών.

    ii. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Το αναμενόμενο Πρόγραμμα “Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας” αφορά τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με στόχο την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η δράση πρακτικά αφορά στην δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών εθνικών κενών της παραγωγικής αλυσίδας. Με την εφαρμογή της δράσης θα επιτευχθεί η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και εθνικού πλούτου μέσω της επιχειρηματικής αξιοποίησης του τομέα «περιβάλλον», ο οποίος αφενός αποτελεί έναν από τους (9) Εθνικούς Στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ και αφετέρου συμβάλλει στην δημιουργία αλυσίδων αξίας και με άλλους τομείς προτεραιότητας, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική στήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και στους (9) Στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας.

Τα επιχειρηματικά σχέδια θα έχουν διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες.

Αποδέκτες –Δικαιούχοι του Προγράμματος:

Εν δυνάμει το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων υπό την προϋπόθεση επενδυτικού σχεδίου που εμπίπτει ενδεικτικά στους ακόλουθους κωδικούς ΚΑΔ κατά NACE 2008: 36, 37, 38, 39 καθώς και οι κλάδοι 20.59.59.01, 20.59.59.02.

Πλαίσιο Χρηματοδότησης του Προγράμματος:

  • Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 30 εκ ευρώ με το 50% να αποτελεί δημόσια δαπάνη (15 εκ).
  • Ο Επιλέξιμος Προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να κυμαίνεται από 250.000-2.500.000 €.
  • Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 35% μέχρι και 70% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης

    iii. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ Ν.4399/2016

Αναμένεται άμεσα η προκήρυξη του καθεστώτος του Ν.4399/2016 το οποίο αφορά την ενίσχυση σχηματισμού επιχειρηματικών συστάδων (cluster).

Δικαιούχοι είναι επιχειρηματικές συστάδες στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον έξι (6) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης και τουλάχιστον τέσσερις (4) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της επικράτειας, οι οποίες διευθύνονται και συντονίζονται από φορέα διαχείρισης με νομική προσωπικότητα.

Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν κοινές δράσεις συναφείς των κύριων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και φορέων που απαρτίζουν τις επιχειρηματικές συστάδες,
Οι επιχειρηματικές συστάδες καινοτομίας πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους για υπαγωγή στο παρόν καθεστώς:

– Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στις δραστηριότητες του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας είναι ανοικτή σε διάφορους χρήστες και παρέχεται με διαφάνεια και άνευ διακρίσεων.

– Οι επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτήσει τουλάχιστον το 10% των επενδυτικών δαπανών του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας μπορούν να έχουν πρόσβαση με ευνοϊκότερους όρους.

Η πρόσβαση είναι ανάλογη προς τη συμβολή της επιχείρησης στις επενδυτικές δαπάνες για να αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση. Τα τέλη που χρεώνονται για τη χρήση του εξοπλισμού του συνεργατικού σχηματισμού και τη συμμετοχή στις δραστηριότητές του αντιστοιχούν στην τιμή της αγοράς ή αντικατοπτρίζουν το σχετικό κόστος.