11 Φεβρουαρίου 2022

Ενημέρωση του Μητρώου Εισροών – Εκροών για πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου, καθώς και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης

Με την υπ’ αριθμ. Α 1016/2022 (ΦΕΚ Β’ 489/08-02-2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση (link ΦΕΚ), τέθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις αναφορικά με την ηλεκτρονική απογραφή του συνολικού εξοπλισμού δεξαμενών καυσίμων, υγρών και υγραερίου, στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Υπόχρεοι της διαδικασίας της ηλεκτρονικής απογραφής είναι τα πρατήρια παροχής καυσίμων δημόσιας χρήσης καθώς και οι εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α 1016/2022 (ΦΕΚ Β’ 489/08-02-2022) ΚΥΑ (link ΦΕΚ), οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου καθώς και οι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, οφείλουν εντός τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι έως 8 Ιουνίου 2022, να ελέγξουν τα καταχωρισθέντα από αυτούς στοιχεία και να προβούν σε τυχόν διόρθωση. Τονίζεται ότι με την νέα νομοθεσία πρέπει το σύνολο των εγκαταστάσεων καυσίμων υγρών και υγραερίου να δηλώνεται.

Έως σήμερα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά και την υποχρεωτική εγκατάσταση του συστήματος Εισροών – Εκροών, τα πρατήρια καυσίμων έχουν προχωρήσει στην ενημέρωση του Μητρώου και έχουν λάβει το ΑΜΔΙΚΑ.

Στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης, οφείλουν οι υπόχρεοι της καταχώρησης των υποβληθέντων Μητρώων, να προβούν στον απαραίτητο έλεγχο για την ορθότητα των στοιχείων του ΑΜΔΙΚΑ, προκειμένου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να είναι ενημερωμένη με την τρέχουσα κατάσταση.

Ο υπόχρεος θα πρέπει να ελέγξει την σωστή καταχώρηση των στοιχείων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και έπειτα να ελέγξει και την ορθότητα του ΑΜΔΙΚΑ (link ΑΜΔΙΚΑ). Η καταχώρηση των στοιχείων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών, μπορείτε να μπείτε στο ακόλουθο (link ΦΗΜ).

 

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ - Σύμβουλοι Μηχανικοί» διαθέτοντας εμπειρία 30 ετών στην αδειοδότηση Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων, δύναται να αναλάβει και να διεκπεραιώσει τις σχετικές διαδικασίες για την εφαρμογή της άνωθεν αναφερόμενης νομοθεσίας.

 

του Θέμη Κωνσταντινίδη,
Πολιτικού Μηχανικού,
του Τμήματος Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων
της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ - Σύμβουλοι Μηχανικοί»