Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

26ης Οκτωβρίου 43

546 27, Limani Center

Τ: 2310 552 110, 552 144

    2310 552 000

F: 2310 552 107

Αθήνα

Πανεπιστημίου 10

106 71, Σύνταγμα

Τ: 210 95 80 000, 95 90 030

F: 210 95 90 031

Φόρμα Επικοινωνίας

Με την υποβολή των στοιχείων σας στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή αιτήματος επικοινωνίας, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣΔ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων

Newsletter