Προφίλ

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117398504000, μέλος του Ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες αποτελεί τη μεγαλύτερη και αρτιότερα στελεχωμένη μελετητική εταιρεία στην Ελλάδα. Κατέχει ηγετική θέση στην αγορά παρέχοντας Ολοκληρωμένες Τεχνικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και απευθύνεται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Η εταιρεία διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των 25 ετών. Υποστηρίζει περισσότερους από 5.500 πελάτες σε όλη την Ελλάδα, ενώ στο πελατολόγιό της συγκαταλέγονται οι μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί όμιλοι, πολυεθνικές εταιρείες, καθώς και οι σημαντικότεροι οργανισμοί του δημοσίου τομέα.

Κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής της εταιρείας είναι ότι η παροχή υπηρεσιών ολικής ποιότητας στον πελάτη αποτελεί το επίκεντρο των υπηρεσιών. Η εξειδικευμένη και άρτια τεχνική γνώση, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η βαθιά γνώση και εφαρμογή της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας είναι οι κύριες συνιστώσες, οι οποίες εξασφαλίζουν την επίτευξη φιλόδοξων στόχων και πετυχημένων έργων. Η συσσωρευμένη εμπειρία, η μεγάλη ποικιλία έργων σε διάφορους τομείς και η καθετοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία, την έχουν καταστήσει τον πιο κατάλληλο και αξιόπιστο συνεργάτη.

Οι Κλάδοι της Οικονομίας (Τομείς) που δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι:
01 Βιομηχανία/Μεταποίηση
02 Τουρισμός
03 Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο
04 Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων
05 Μεταφορές/Logistics
06 Αγροδιατροφικές Μονάδες
07 Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
08 Υποδομές
09 Περιβάλλον
10 Ενέργεια
11 Εκπαίδευση/Υγεία/Αθλητισμός
12 Real Estate
13 Δημόσια Διοίκηση

 

Ιστορική Αναδρομή
Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ αποτελεί τη μετεξέλιξη του γραφείου μελετών & τεχνικών έργων του Δημήτρη Σαμαρά, που ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 1992, επί της οδού Αγίου Μηνά 7, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έκτοτε ακολουθεί μια σταθερά ανοδική πορεία ανάπτυξης και σήμερα έχει ουσιαστικά εξελιχθεί σε ηγέτιδα εταιρεία με παρουσία σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και δραστηριοποίηση σε όλη την ελληνική επικράτεια.

 

1992

Ίδρυση Γραφείου Μελετών Τεχνικών Έργων Σαμαρά Δημήτριου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

2005

Μετασχηματισμός του γραφείου μελετών σε εταιρεία με την επωνυμία Δ. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε., με δυναμική στελέχωση και συνεχή διεύρυνση των δραστηριοτήτων της.

Μετεγκατάσταση της εταιρείας σε νέες υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο εμπορικό και επιχειρηματικό κέντρο Limani Center, στην περιοχή FIX, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 43 στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης.

2006

Πιστοποίηση της εταιρείας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

2010

Ίδρυση υποκαταστήματος στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Συγγρού 168.

2011

Μετασχηματισμός της εταιρείας σε ανώνυμη με την επωνυμία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. και επέκτασή της σε νέα πεδία δραστηριότητας.

2015

Πιστοποίηση της εταιρείας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων & OHSAS 18001 Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

2017

Μετεγκατάσταση του υποκαταστήματος της Αθήνας σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο Σύνταγμα επί της οδού Πανεπιστημίου 10.

Πιστοποίηση της εταιρείας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 22301 Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας.

2019

Πιστοποίηση της εταιρείας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

2020

Μετάβαση από το πρότυπο OHSAS 18001 στο πρότυπο ISO 45001 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, καθώς και Πιστοποίηση της εταιρείας σύμφωνα με:

το πρότυπο ISO 27001 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών,

το πρότυπο ISO 37001 Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας,

το πρότυπο ISO 39001 Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας και

τη Βεβαίωση Συμμόρφωσης σε Υγειονομικά Πρωτόκολλα για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού COVID-19

 

 

Μέλος σε Φορείς


01 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)

02 Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)

03 Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ)

04 Ελληνο-Γερμανικό Επιμελητήριο

05 Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 

06 Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

07 Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελληνορωσικών σχέσεων

08 Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

09 Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

10 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών (ΣΕΠΑΚ)

Όραμα & Αποστολή

Όραμα

Να διατηρήσουμε την ηγετική θέση στην αγορά, εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, με στόχο την ολική ποιότητα εξυπηρέτησης του πελάτη και την παροχή ασφαλούς & ανταποδοτικού περιβάλλοντος στα στελέχη μας.


Αποστολή

Να ενισχύσουμε με τις υπηρεσίες μας οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, ώστε να δημιουργήσουμε ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις πιστότητας.


Αρχές & Αξίες

  • Η βελτίωση της επαφής με τον πελάτη και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, εστιάζοντας στη λύση και όχι στο πρόβλημα
  • H ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων, σε όλα τα επίπεδα
  • Οι ενέργειές μας διέπονται από επαγγελματική δεοντολογία, εμπιστευτικότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα με γνώμονα την ποιότητα και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  • Η προστιθέμενη αξία στις αγορές δραστηριοποίησης χάρη στην υιοθέτηση των αρχών της Εταιρικής Υπευθυνότητας

 

 

Κύριοι Άξονες Στρατηγικής

01 Προσανατολισμός στον Πελάτη
Η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών του πελάτη αποτελεί το επίκεντρο των αποφάσεών μας και της ανάπτυξης των υπηρεσιών μας. Η εταιρεία πάντα με γνώμονα την ορθή εξυπηρέτηση του πελάτη παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά και προσαρμόζεται διαρκώς βάσει των αλλαγών και απαιτήσεων που επιτάσσει το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

02 Προσοχή στη λεπτομέρεια
Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι καταλυτικός παράγοντας της επιτυχημένης πορείας που χάραξε η εταιρεία σε βάθος 28 χρόνων. Η άρτια οργάνωση και η αξιοπιστία μας αποτελούν βάσεις πάνω στις οποίες χτίζεται το όραμα και καθιστούν την εταιρεία πρωτοπόρα σε κάθε τομέα δραστηριότητάς της.

03 Επιχειρηματική Αριστεία
Επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας για την επίτευξη άριστου επιχειρηματικού αποτελέσματος. Η ανάδειξη των ισχυρών σημείων και ο εντοπισμός των περιοχών που επιδέχονται βελτίωση αποτελούν κύριο μέλημά μας, με απώτερο σκοπό να επιτευχθεί η άριστη απόδοση σε σχέση με τα επιχειρηματικά αποτελέσματα, τους Πελάτες, το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Κοινωνία.

04 Νοοτροπία Πρώτου
Οι κυριότεροι παράγοντες που συντελούν στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και της έχουν προσδώσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική και διεθνή αγορά είναι η εμπειρία και η εξέλιξη σε συνδυασμό με εξειδικευμένο και πλούσιο σε τεχνογνωσία ανθρώπινο δυναμικό.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο «κεφάλαιο» και το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, δεδομένου ότι η εκπλήρωση των στόχων και επιδιώξεών της έχει στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη εξειδικευμένου και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού.

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων αποτελούν τα σημαντικότερα «οχήματα» αναβάθμισης του επαγγελματικού επιπέδου του Ανθρώπινου Δυναμικού και κατά συνέπεια της εταιρείας. Η συνεχής βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων των στελεχών μέσω της συμμετοχής τους σε πλήθος σεμιναρίων που διοργανώνει η εταιρεία, η διαρκής ενημέρωσή τους για τις τρέχουσες εξελίξεις στον κλάδο δραστηριότητάς τους, σε συνδυασμό με την προώθηση της αυτο-εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, αποτελούν προτεραιότητες νευραλγικής σημασίας.

Παράλληλα, η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ παρέχει ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον, όπου καλλιεργείται πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας και συνεχούς αναζήτησης γνώσης, στο οποίο οι προοπτικές εξέλιξης εξαρτώνται αποκλειστικά από τη θέληση και την απόδοση του κάθε συνεργάτη.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ απασχολεί σήμερα επιστημονικό δυναμικό (μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων), αλλά και διοικητικό προσωπικό 100 περίπου στελεχών με υψηλή επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση.

Διασφάλιση Ποιότητας

Με γνώμονα την επιχειρηματική αριστεία, η διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ συμβάλλουν ενεργά στην αναβάθμιση των εσωτερικών διαδικασιών, με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τον πελάτη.

Η ποιότητα των υπηρεσιών αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία της, στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, διαβλέποντας εγκαίρως τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, πιστοποιήθηκε το 2006, σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001. Σήμερα, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει τα ακόλουθα συστήματα:

01 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001

02 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΙSO 14001

03 Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά ISO 22301

04  Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001

05  Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας κατά  ISO 37001

06 Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας κατά ISO 39001

07 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001

08 Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης κατά ISO 50001

Βεβαίωση Συμμόρφωσης σε Υγειονομικά Πρωτόκολλα για τον περιορισμό μετάδοσης του ιού COVID- 19

Δείτε εδώ την ενιαία πολιτική που εφαρμόζει η εταιρεία


Δέσμευση Εταιρείας
Τα Συστήματα Διαχείρισης που εφαρμόζει η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ έχουν σαν οδηγό τη γενικότερη στρατηγική της εταιρείας, που στοχεύει στη βέλτιστη υποστήριξη των πελατών της, με υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες προσφέρονται με ευελιξία και πνεύμα καινοτομίας από τα στελέχη της.
Η Διοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας έχουν την πεποίθηση ότι η υψηλή ποιότητα επιτυγχάνεται με διαρκή προσπάθεια από κάθε εργαζόμενο σε καθημερινή βάση, ακολουθώντας σταθερά και με συνέπεια τους εξής κύριους άξονες στρατηγικής:
01 Την ολοκληρωμένη και συστηματική ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων των πελατών της.
02 Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
03 Την πιστή εφαρμογή και διαρκή βελτίωση των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας.
04 Τον κατάλληλο σχεδιασμό των εργασιών.
05 Τη συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη.
06 Τη βέλτιστη κατανομή εργασίας, αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων μεταξύ του προσωπικού.
07 Τον καθορισμό μετρήσιμων στόχων για τις επιδόσεις της εταιρείας και της συστηματικής παρακολούθησης της υλοποίησής τους.
08 Τη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων και αξιοποίηση των εξελίξεων της τεχνολογίας.
09 Την άρτια οργάνωση, εκπαίδευση και εξέλιξη του προσωπικού και την παρότρυνση για διαρκή βελτίωση προς τους συνεργάτες της.
10 Την ανάπτυξη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
11  Τη διατήρηση και ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης της στην αγορά και την περαιτέρω εξειδίκευσή της στον τομέα των μελετών.

Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας, τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Θεσσαλονίκη, λειτουργούν με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, με στόχο τόσο τη μείωση του λειτουργικού κόστους των εταιρειών, όσο και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο εμπορικό και επιχειρηματικό κέντρο Limani Center, στην περιοχή FIX, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί υπερσύγχρονα γραφεία στο Σύνταγμα της Αθήνας, επί της οδού Πανεπιστημίου 10. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας καλύπτουν έκταση 3.500 τ.μ. και περιλαμβάνουν κλιματιζόμενους χώρους γραφείων, αίθουσες παρουσιάσεων-συνεδριάσεων και αίθουσα εκπαίδευσης.

Ο βασικός τεχνολογικός της εξοπλισμός, ο οποίος περιλαμβάνει δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, έπιπλα, μηχανήματα και συσκευές γραφείου, έχει επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια αξιοπιστίας και παραγωγικότητας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αποτελεσματικής λειτουργίας μιας σύγχρονης εταιρείας, που δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο χώρο και παράλληλα, να εξασφαλίζει τις βέλτιστες συνθήκες εργασίας του προσωπικού της. Τα εγκατεστημένα συστήματα περιλαμβάνουν εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού και προγράμματα ασφάλειας και προστασίας των ηλεκτρονικών της δεδομένων.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

23 Ιουλίου 2021

2η Εθελοντική Αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος Του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες»

Ιδιαίτερα επιτυχημένη υπήρξε και η 2η Εθελοντική Αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» παρά τις αντίξοες και πρωτόγνωρες συνθήκες, που βιώνουμε λόγω COVID-19 -και κατά συνέπεια το καθεστώς της τηλεργασίας- καθώς…

15 Ιουλίου 2019

Στον αστερισμό του Ομίλου “Σαμαρά & Συνεργάτες”

  Χορός Κάτω από τ’ Άστρα  Ο Όμιλος «Σαμαράς & Συνεργάτες» ενίσχυσε και φέτος το  πρόγραμμα Υποτροφιών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College με την παρουσία διευθυντικών στελεχών των εταιρειών του Ομίλου στον…

14 Ιουνίου 2019

2o «Olympic Day Run»

Μπορεί οι καιρικές συνθήκες να μην ήταν με το μέρος μας, ωστόσο η θετική διάθεση και ο ενθουσιασμός των συμμετεχόντων στο 2o «Olympic Day Run» την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 αποδειχτήκαν αρκετά για να αψηφήσουν…

13 Μαΐου 2019

Ο Όμιλος «Σαμαράς & Συνεργάτες» στο 7ο Sail for Pink

    Ογδόντα πέντε στελέχη από τον Όμιλο «Σαμαράς & Συνεργάτες» «περπάτησαν» χτες, 12 Μαΐου στο Sail For Pink, στο οποίο η φετινή  προσέλευση ήταν διπλάσια από πέρσι! Για 7η συνεχή χρονιά, ο Όμιλος συμμετείχε…