20 Απριλίου 2023

Εφεδρικοί Σταθμοί Ηλεκτροπαραγωγής

Η πλειοψηφία των ειδικών κτιρίων που βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ, διαθέτουν εφεδρικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής (εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος «ΗΖ»), εγκατεστημένο είτε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, είτε στον περιβάλλοντα χώρο υπαίθρια.

Για τη σύννομη λειτουργία των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής είναι απαραίτητη η υποβολή έναρξης λειτουργίας στην αδειοδοτούσα αρχή, δηλαδή στην Δ/νση Ανάπτυξης της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Η έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τις διαδικασίες υποβολής Γνωστοποίησης Λειτουργίας ή χορήγησης Έγκρισης Λειτουργίας τόσο Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων όσο και Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής.

Για την υποβολή της έναρξης λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης της εφεδρικής τροφοδότησης της παροχής και η υπογραφή πρόσθετης συμφωνίας με τον αρμόδιο ΔΕΔΔΗΕ, καθώς επίσης να έχει συμπεριληφθεί ο χώρος του εφεδρικού ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους στη μελέτη πυροπροστασίας της μονάδας.