17 Ιανουαρίου 2020

Η Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ στο έργο του Αεροδρομίου Καβάλας της FRAPORT GREECE

 Η εταιρία Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί  συμμετείχε στις εργασίες ανακαίνισης στο Αεροδρόμιο Καβάλας  (KVA) της FRAPORT GREECE, παρέχοντας μέσω των έμπειρων στελεχών της ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σ’ όλες τις φάσεις του έργου.

Ειδικότερα, παρείχε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες στην ανάδοχο εταιρεία κατασκευής του έργου των 14 περιφερειακών Αεροδρομίων της INTRAKAT AE από την πρώτη ημέρα ανάληψης του έργου.

Συγκεκριμένα, η εταιρία μας μελέτησε, την Παθητική & Ενεργητική Πυροπροστασία του αεροδρομίου παρέχοντας -χάρη στην τεχνογνωσία που διαθέτει- τη μέγιστη ασφάλεια κοινού, εξοπλισμού και κτιρίου. Παράλληλα, σ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης της κατασκευής παρείχε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή των μέτρων και μέσων Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

Τέλος, συντόνισε τη διαδικασίας χορήγησης Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστικής Υπηρεσία τόσο για το Κεντρικό Κτίριο του Αεροδρομίου όσο και για το Νέο Πυροσβεστικό Σταθμό.

Μέσα από την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας και των ειδικών απαιτήσεων ενός από τα μεγαλύτερα project της χώρας, οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες στο Αεροδρόμιο της Καβάλας συνέβαλλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τα υψηλότερα standards, που εφαρμόζονται διεθνώς.

Τα στελέχη της «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς και Συνεργάτες», με όπλα την άριστη γνώση και τη μεγάλη εμπειρία στις μελέτες πυρασφάλειας συνθετών εγκαταστάσεων, είναι σε θέση να μελετήσουν το κτίριο σας παρέχοντας την μέγιστη ασφάλεια οικοδομήματος και κοινού με σύγχρονα υλικά και έξυπνες λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.  2310552110 & 2109580000 ή στο email: [email protected]