7 Φεβρουαρίου 2020

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ» στο Αεροδρόμιο της Μυτιλήνης της FRAPORT GREECE

Σε επιχειρησιακή λειτουργία τέθηκε ο νέος τερματικός σταθμός στο Αεροδρόμιο Μυτιλήνης «Οδυσσέας Ελύτης» (MJT) της FRAPORT GREECE. Και σ’ αυτό το σημαντικό έργο η εταιρία Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί  συμμετείχε παρέχοντας μέσω των έμπειρων στελεχών της ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σ’ όλες τις φάσεις του έργου.

Ειδικότερα, παρείχε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες στην ανάδοχο εταιρεία κατασκευής του έργου των 14 περιφερειακών Αεροδρομίων της INTRAKAT AE από την πρώτη ημέρα ανάληψης του έργου.

Συγκεκριμένα, η εταιρία μας μελέτησε, την Παθητική & Ενεργητική Πυροπροστασία του αεροδρομίου παρέχοντας -χάρη στην τεχνογνωσία που διαθέτει- τη μέγιστη ασφάλεια κοινού, εξοπλισμού και κτιρίου. Παράλληλα, σ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης της κατασκευής παρείχε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή των μέτρων και μέσων Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

Τέλος, συντόνισε τη διαδικασίας χορήγησης Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστικής Υπηρεσία τόσο για το Κεντρικό Κτίριο του Αεροδρομίου όσο και για το Νέο Πυροσβεστικό Σταθμό.

Μέσα από την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας και των ειδικών απαιτήσεων ενός από τα μεγαλύτερα project της χώρας, οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» στο Αεροδρόμιο της Μυτιλήνης συνέβαλλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τα υψηλότερα standards, που εφαρμόζονται διεθνώς.

Τα στελέχη της «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί» με όπλα την άριστη γνώση και τη μεγάλη εμπειρία στις μελέτες πυρασφάλειας συνθετών εγκαταστάσεων, είναι σε θέση να μελετήσουν το κτίριο σας παρέχοντας τη μέγιστη ασφάλεια οικοδομήματος και κοινού με σύγχρονα υλικά και έξυπνες λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.  2310552110 & 2109580000 ή στο email: [email protected]