18 Σεπτεμβρίου 2020

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί» συμμετείχε και στις εργασίες του αεροδρομίου της Μυκόνου»

Στο εμπορικότερο αεροδρόμιο της νησιωτικής Ελλάδας, σ’ αυτό  του Αεροδρομίου της Μυκόνου της FRAPORT GREECE, συμμετείχε η εταιρία «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» παρέχοντας μέσω των έμπειρων στελεχών της ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σ’ όλες τις φάσεις του έργου.

Συγκεκριμένα, παρείχε από την πρώτη ημέρα ανάληψης του έργου ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες στην ανάδοχο εταιρεία κατασκευής του έργου των 14 περιφερειακών Αεροδρομίων, της INTRAKAT AE.

Η εταιρία μας μελέτησε, την Παθητική & Ενεργητική Πυροπροστασία του αεροδρομίου του παρέχοντας με την τεχνογνωσία, που διαθέτει την μέγιστη ασφάλεια κοινού, εξοπλισμού και κτιρίου. Επιπρόσθετα, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της κατασκευής παρείχε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή των μέτρων και μέσω Παθητικής & Ενεργητικής πυροπροστασίας. Τέλος, συντόνισε τη διαδικασία χορήγησης Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τόσο για το Κεντρικό Κτίριο του Αεροδρομίου όσο και για το Νέο Πυροσβεστικό Σταθμό.

Μέσα από την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας και των ειδικών απαιτήσεων ενός από τα μεγαλύτερα Project της χώρας, οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» στο Αεροδρόμιο της Μυκόνου συνέβαλλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, με τα υψηλότερα standards, που εφαρμόζονται διεθνώς.