22 Μαΐου 2020

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ» συμμετείχε στις εργασίες του αεροδρομίου του Ακτίου

Και στις κατασκευαστικές εργασίες του Αεροδρομίου του Ακτίου (PVK)  της FRAPORT GREECE, συμμετείχε η εταιρία «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» παρέχοντας μέσω των έμπειρων στελεχών της ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σ’ όλες τις φάσεις του έργου.

Συγκεκριμένα, παρείχε από την πρώτη ημέρα ανάληψης του έργου ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες στην ανάδοχο εταιρεία κατασκευής του έργου των 14 περιφερειακών Αεροδρομίων, της INTRAKAT AE.

Η εταιρία μας μελέτησε, την Παθητική & Ενεργητική Πυροπροστασία του αεροδρομίου του παρέχοντας με την τεχνογνωσία, που διαθέτει την μέγιστη ασφάλεια κοινού, εξοπλισμού και κτιρίου. Επιπρόσθετα, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της κατασκευής παρείχε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή των μέτρων και μέσω Παθητικής & Ενεργητικής πυροπροστασίας. Τέλος, συντόνισε τη διαδικασία χορήγησης Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τόσο για το Κεντρικό Κτίριο του Αεροδρομίου .

Μέσα από την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας και των ειδικών απαιτήσεων ενός από τα μεγαλύτερα Project της χώρας, οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» στο Αεροδρόμιο του Ακτίου συνέβαλλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, με τα υψηλότερα standards που εφαρμόζονται διεθνώς.