10 Μαρτίου 2020

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί» αναζητά Μηχανολόγο ή/και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για την Αθήνα

 

 

Η εταιρία «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί» στο πλαίσιο συνεχούς ανάπτυξης

των δραστηριοτήτων της στους τομείς της μελέτης, επίβλεψης και αδειοδότησης τεχνικών έργων

αναζητά για τα γραφεία της, στην Αθήνα :

 

Μηχανολόγο ή/ και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 

με εμπειρία στην εκπόνηση  Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα Μηχανολόγου ή/και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Τουλάχιστον 10ετή εμπειρία στη σύνταξη Μελετών (Η/Μ) Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και στη σύνταξη μελετών παθητικής & ενεργητικής πυροπροστασίας
 • Πολύ καλή γνώση κανονισμών πυροπροστασίας (Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών)
 • Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό των προγραμμάτων ΜS Office, AutoCAD και των Υπολογιστικών & σχεδιαστικών προγράμματα της 4Μ (FINE, ADAPT & GCAD)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο
 • Κριτική ικανότητα, στοχευμένος και δομημένος τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής λειτουργίας
 • Ικανότητα σε εργασία κάτω από πίεση λόγω τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τήρηση προθεσμιών με δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Γνώση Κτιριοδομικού & Οικοδομικού κανονισμού θα συνεκτιμηθεί
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης
 • Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών και στοιχείων
 • Ευχάριστος χαρακτήρας
 • Γνώση στην αδειοδότηση επιχειρήσεων θα συνεκτιμηθεί
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκίνητου

 

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία

 

Αποστολή μόνο σχετικών βιογραφικών

Παρακαλούμε αποστείλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα στη
ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (ΚΩΔ 01 (HM) – ΜΗΧ).