10 Σεπτεμβρίου 2020

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» αναζητά για την Αθήνα Μηχανολόγο Μηχανικό (junior)

Η εταιρία «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ - Σύμβουλοι Μηχανικοί» στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στους τομείς της μελέτης, της επίβλεψης και της αδειοδότησης τεχνικών έργων αναζητά για τα γραφεία της στην Αθήνα

Μηχανολόγο Μηχανικό (junior) με εμπειρία στην εκπόνηση μελετών ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων.

Απαραίτητα προσόντα:

-Δίπλωμα Μηχανολόγου ή/και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
-Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στη σύνταξη Μελετών (Η/Μ) Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και στη σύνταξη μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας
-Καλή γνώση και ευχέρεια στον χειρισμό των προγραμμάτων ΜS Office, AutoCAD και των υπολογιστικών και σχεδιαστικών προγραμμάτων της 4Μ (FINE, ADAPT & GCAD)
-Ευχέρεια στον προφορικό και τον γραπτό λόγο
-Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση λόγω τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
-Ευχάριστο χαρακτήρα
-Κάτοχο διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου
-Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
-Κριτική ικανότητα, στοχευμένος και δομημένος τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής λειτουργίας

Η εταιρία προσφέρει:

-Άριστο περιβάλλον εργασίας
-Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
-Προοπτική εξέλιξης σε μια σύγχρονη και δυναμική εταιρία

Αποστολή μόνο σχετικών βιογραφικών, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (ΚΩΔ 01 (HM) - ΜΗΧ)στο email: secretary.athens@samaras-co.gr