2 Ιουλίου 2019

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» αναζητά: Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό  

 

Η εταιρεία «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» στο πλαίσιο διαρκούς βελτίωσης αναζητά:

Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό  

με εμπειρία στην Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

για τη στελέχωση των γραφείων της στη Θεσσαλονίκη. 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα Μηχανολόγου ή/και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στη σύνταξη Μελετών (Η/Μ) Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Γνώση στην αδειοδότηση επιχειρήσεων θα συνεκτιμηθεί
 • Πολύ καλή γνώση κανονισμών & μεθόδων μελέτης εγκαταστάσεων κλιματισμού (Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών).
 • Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό των προγραμμάτων ΜS Office, AutoCAD και των Υπολογιστικών & σχεδιαστικών προγράμματα της 4Μ (FINE, ADAPT & GCAD)
 • Καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας
 • Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο
 • Κριτική ικανότητα, στοχευμένος και δομημένος τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής λειτουργίας
 • Ικανότητα σε εργασία κάτω από πίεση λόγω τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τήρηση προθεσμιών
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκίνητου
 • Γνώση Κτιριοδομικού & Οικοδομικού κανονισμού θα συνεκτιμηθεί
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης
 • Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών και στοιχείων
 • Ευχάριστος χαρακτήρας
 • Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Θεσσαλονίκης

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία

 

Αποστολή βιογραφικών

Παρακαλούμε αποστείλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα στη
ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected]

αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (ΗΜ 01)