13 Μαρτίου 2020

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί» αναζητά Μηχανολόγο ή/και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για Θεσσαλονίκη

Η εταιρεία «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί» στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στον τομέα μελετών Πυρασφάλειας αναζητά για τη Θεσσαλονίκη:

Μηχανολόγο ή/και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με εμπειρία σε εκπόνηση μελετών Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα Μηχανολόγου ή/και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία στη σύνταξη μελετών παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
 • Πολύ καλή γνώση κανονισμών πυροπροστασίας (ελληνικών και διεθνών κανονισμών)
 • Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στον χειρισμό των προγραμμάτων ΜS Office, AutoCAD και των υπολογιστικών και σχεδιαστικών προγράμματα της 4Μ (FINE, ADAPT & GCAD)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στον προφορικό και στον γραπτό λόγο
 • Κριτική ικανότητα, στοχευμένος και δομημένος τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής λειτουργίας
 • Ικανότητα σε εργασία υπό πίεση λόγω τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τήρηση προθεσμιών με δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Γνώση κτιριοδομικού και οικοδομικού κανονισμού θα συνεκτιμηθεί
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης
 • Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών και στοιχείων
 • Ευχάριστος χαρακτήρας
 • Γνώση στην αδειοδότηση επιχειρήσεων θα συνεκτιμηθεί
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκίνητου

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία

Αποστολή μόνο σχετικών βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση με κωδικό θέσης (ΚΩΔ 02 (ΠΥΡ) ).