2 Ιουλίου 2019

Η “Σαμαράς & Συνεργάτες AE – Σύμβουλοι Μηχανικοί” αναζητά Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό για Θεσσαλονίκη 

 

 

Η εταιρεία “Σαμαράς & Συνεργάτες AE – Σύμβουλοι Μηχανικοί” στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της  αναζητά:

Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό   

με εμπειρία στην Διαχείριση / επίβλεψη έργων κατασκευής Η/Μ εγκαταστάσεων

για τη στελέχωση των γραφείων της στη Θεσσαλονίκη  

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού
 • 5 – 10 χρόνια εμπειρία στη Συμβατική Διαχείριση / Επίβλεψη κατασκευής έργων Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Ξενοδοχειακά καταλύματα, Τουριστικές μονάδες, Εμπορικά κέντρα, Βιομηχανικές εγκαταστάσεις κλπ)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη Διαχείριση Συμβάσεων τεχνικών έργων, στη σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και στον έλεγχο Προμετρήσεων και Προϋπολογισμών Τεχνικών Έργων
 • Εμπειρία στην σύνταξη και παρακολούθηση Χρονικού Προγραμματισμού Τεχνικών έργων
 • Πολλή καλή γνώση στο χειρισμό των προγραμμάτων MS project, ΜS Office και AutoCAD.
 • Άριστη γνώση της Αγγλική γλώσσας
 • Άριστες γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικές δεξιότητες, ομαδικότητα, δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, ικανότητα στη διαχείριση χρόνου, ικανότητες οργάνωσης πολλαπλών αντικειμένων, ευελιξία, αποτελεσματικότητα, συνέπεια.
 • Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης
 • Δυνατότητα περιοδικών μετακινήσεων

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία

 

Αποστολή βιογραφικών

Παρακαλούμε αποστείλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα στη
ηλεκτρονική διεύθυνση christos.ballis@samaras-co.gr
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (ΕΠΙΒΛ 01).