16 Αυγούστου 2019

Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» αναζητά Μηχανολόγο ή/και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για Αθήνα

Η εταιρεία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στους τομείς της μελέτης, επίβλεψης και αδειοδότησης τεχνικών έργων αναζητά για τα γραφεία της στην Αθήνα :

Μηχανολόγο ή/και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, (ΚΩΔ 09 (HM) – ΜΗΧ & ΗΛΚ).

με εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών (Η/Μ) Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα Μηχανολόγου ή/και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • τουλάχιστον 10ετή εμπειρία στη σύνταξη Μελετών (Η/Μ) Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρολογικά ισχυρά-ασθενή, κλιματισμός, όμβρια, πυρασφάλεια, ΚΕΝΑΚ κλπ)
 • Πολύ καλή γνώση κανονισμών πυροπροστασίας (Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών)
 • Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό των προγραμμάτων ΜS Office, AutoCAD και των Υπολογιστικών & σχεδιαστικών προγράμματα της 4Μ (FINE, ADAPT &  GCAD)
 • Κριτική ικανότητα, στοχευμένος και δομημένος τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής λειτουργίας
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τήρηση προθεσμιών
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης
 • Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθηνών
 • Καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας
 • Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκίνητου

Τυχόν επιπλέον προσόντα, όπως η γνώση στην αδειοδότηση επιχειρήσεων, η γνώση Κτιριοδομικού & Οικοδομικού κανονισμού κλπ θα συνεκτιμηθούν.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων

 

Αποστολή μόνο σχετικών βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]