Καριέρα

Το μεγαλύτερο κεφάλαιό µας και βασικός συντελεστής της επιτυχημένης µας πορείας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί». Περιλαμβάνει μηχανικούς κάθε ειδικότητας, καθώς και διοικητικά στελέχη έμπειρα και εξειδικευμένα ανά την Ελλάδα. Καθημερινά και µε βαθιά γνώση του αντικειμένου τους, τα στελέχη υποστηρίζουν το σύνολο των ενεργειών και έργων της εταιρείας, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες σε περισσότερους από 6.500 πελάτες και επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, καθώς και σε δομές και έργα του δημοσίου τομέα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Για το λόγο αυτό η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» προσφέρει θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και διαμορφώνοντας υπεύθυνα ένα εργασιακό περιβάλλον, που διακρίνεται όχι μόνο από ασφάλεια, ανάπτυξη και δέσμευση των εργαζομένων στις εταιρικές αξίες, αλλά και ένα περιβάλλον που σέβεται και προστατεύει τη διαφορετικότητα.

Στη «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί», στόχος μας είναι να παραμένουμε η πρώτη επιλογή των ανθρώπων μας σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους διαδρομής. Στεκόμαστε δίπλα τους και στηρίζουμε έμπρακτα την επαγγελματική τους πρόοδο και εξέλιξη.

Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρία στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, πιστοποιημένη ως Great Place To Work®,  στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά Σύμβουλο Επενδυτικών Προγραμμάτων, πλήρους απασχόλησης, στα γραφεία της στην Αθήνα (κωδικός θέσης ΙΔ.ΕΠ-ΑΘ:11.23).

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο του τμήματος επενδυτικών προγραμμάτων και θα αναλάβει:

 • Τη σύνταξη και υποβολή επενδυτικών προγραμμάτων (Αναπτυξιακό  Νόμο, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ κλπ.)
 • Την τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και επίβλεψη υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων (Αναπτυξιακό Νόμο, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ κλπ.)
 • Την εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans), Μελετών Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στον τομέα των επενδυτικών  προγραμμάτων (θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως η εμπειρία στα προγράμματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης) και στην εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άριστη γνώση αγγλικών

Δεξιότητες

 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης
 • Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών και στοιχείων
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης και βάσει χρονοδιαγραμμάτων

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία
 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων

  (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

  Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

  Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρία στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, πιστοποιημένη ως Great Place To Work®,  στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά Σύμβουλο Επενδυτικών Προγραμμάτων, πλήρους απασχόλησης, στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη (κωδικός θέσης ΙΔ.ΕΠ-ΘΕΣ.:11.23).

  Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο του τμήματος επενδυτικών προγραμμάτων και θα αναλάβει:

  • Τη σύνταξη και υποβολή επενδυτικών προγραμμάτων (Αναπτυξιακό  Νόμο, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ κλπ.)
  • Την τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και επίβλεψη υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων (Αναπτυξιακό Νόμο, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ κλπ.)
  • Την εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans), Μελετών Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας

  Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

  Προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
  • Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στον τομέα των επενδυτικών  προγραμμάτων (θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως η εμπειρία στα προγράμματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης) και στην εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Άριστη γνώση αγγλικών

  Δεξιότητες

  • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης
  • Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών και στοιχείων
  • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης και βάσει χρονοδιαγραμμάτων

  Η εταιρεία προσφέρει:

  • Άριστο περιβάλλον εργασίας
  • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία
  • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων

   (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

   Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

   Η «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί», ηγέτιδα εταιρεία στην Ελλάδα στην παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, πιστοποιημένη ως Great Place To Work®, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά  στους τομείς της μελέτης, επίβλεψης και αδειοδότησης τεχνικών έργων, στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη, Μηχανολόγο Μηχανικό, για εργασία πλήρους απασχόλησης, με εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων (κωδικός θέσης ΜΗΧ.ΜΗΧ.-ΘΕΣ.:11.23).

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

   • Δίπλωμα ΜηχανολόγουΜηχανικού,
   • τουλάχιστον 2ετή εμπειρία στη σύνταξη Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων
   • Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό των προγραμμάτων ΜS Office, AutoCAD και των Υπολογιστικών & σχεδιαστικών προγράμματα της 4Μ (FINE, ADAPT)
   • Ευχέρεια στον προφορικό και στον γραπτό λόγο
   • Κριτική ικανότητα, δομημένος τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής λειτουργίας
   • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

   ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

   • Πολύ καλή γνώση κανονισμών & μεθόδων μελέτης εγκαταστάσεων κλιματισμού (Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών) και εμπειρία στην εκπόνηση σχετικών μελετών
   • Γνώση Κτιριοδομικού & Οικοδομικού κανονισμού
   • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
   • Εργατικότητα, συνέπεια και τήρηση διαδικασιών

   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

   • Άριστο περιβάλλον εργασίας
   • Πακέτο υψηλών αποδοχών
   • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία

    (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

    Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

    Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρία στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, πιστοποιημένη ως Great Place To Work®,  στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητάστους τομείς της μελέτης, επίβλεψης και αδειοδότησης τεχνικών έργων στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για εργασία πλήρους απασχόλησης, με εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων (κωδικός θέσης ΗΛ.ΜΗΧ.-ΘΕΣ.:11.23).

    ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

    • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
    • τουλάχιστον 2ετή εμπειρία στη σύνταξη Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα στη σύνταξη Μελετών Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
    • Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό των προγραμμάτων ΜS Office, AutoCAD και των Υπολογιστικών & σχεδιαστικών προγράμματα της 4Μ (FINE, ADAPT)
    • Ευχέρεια στον προφορικό και στον γραπτό λόγο
    • Κριτική ικανότητα, δομημένος τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής λειτουργίας
    • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

    ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

    • Γνώση Κτιριοδομικού & Οικοδομικού κανονισμού,
    • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
    • Εργατικότητα, συνέπεια και τήρηση διαδικασιών

    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

    • Άριστο περιβάλλον εργασίας
    • Πακέτο υψηλών αποδοχών
    • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία

     (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

     Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

     Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρία στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, πιστοποιημένη ως Great Place To Work®,  στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της  αναζητά για τα γραφεία της στην Αθήνα Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (junior) με εμπειρία στην εκπόνηση  Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:ΗΜ-ΑΘΗΝΑ- 11.23).

     Απαραίτητα προσόντα:

     • Δίπλωμα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
     • Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στη σύνταξη Μελετών (Η/Μ) Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εκπόνηση ΥΔΕ (HD384/60364)
     • Καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό των προγραμμάτων ΜS Office, AutoCAD και των Υπολογιστικών & σχεδιαστικών προγράμματα της 4Μ (FINE, ADAPT &  GCAD) ή αντίστοιχα
     • Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο
     • Ικανότητα σε εργασία κάτω από πίεση λόγω τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
     • Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αττικής
     • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκίνητου
     • Καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας

     Η εταιρία προσφέρει:

     • Άριστο περιβάλλον εργασίας
     • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
     • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία

      (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

      Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

      Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρεία στην Ελλάδα στην παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών πιστοποιημένη ως Great Place To Work®, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά Διπλωματούχο Μηχανικό για τη στελέχωση του Τομέα Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, στα γραφεία της στην Αθήνα (κωδικός θέσης: ΤΣ-10/22).

      ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

      • Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής.
      • Τουλάχιστον 8 έτη εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.
      • Ικανότητα ελέγχου και αξιολόγησης του αντικείμενου της ανάθεσης και εξαγωγή τεκμηριωμένων αναφορών (Reporting).
      • Ικανότητα στη σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων και σχεδίων (τεχνική έκθεση, έκθεση αυτοψίας, αποτύπωση, πίνακες, κλπ.) που απαιτείται από το αντικείμενο των εργασιών.
      • Εμπειρία εργασίας σε ομάδες υπό στενά χρονικά περιθώρια και τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.
      • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
      • Καλή γνώση MS Office και λογισμικών διαχείρισης έργων.

      ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

      • Συναφής Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc).
      • Ευχέρεια σε παρουσιάσεις.
      • Εμπειρία στην επικοινωνία και συνεργασία με φορείς του ευρύτερου Δημοσίου.
      • Εμπειρία σε έργα ΣΔΙΤ ή/και συγχρηματοδοτούμενα ή/και διαγωνισμούς δημοσίων έργων.
      • Καλή γνώση AutoCAD,

      Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

      • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.
      • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον.
      • Προοπτικές εξέλιξης καριέρας σε μια πολύ δυναμική και σύγχρονη εταιρεία.

       (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

       Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

       Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρία στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά συνεργάτες πλήρους απασχόλησης, με εμπειρία στο Project Control(ΑΘΗΝΑ).

       Απαραίτητα προσόντα:

       • Πτυχίο Μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
       • Εμπειρία σε Project Control – Project Planning
       • Εμπειρία σε πληροφοριακά συστήματα διοίκησης έργου (Primavera, MS Project, MIS, κτλ.).
       • Άριστη γνώση MS Office
       • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

       Επιθυμητά προσόντα:

       • Εμπειρία στις διαδικασίες και στη διαχείριση ή εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων ή/και συγχρηματοδοτούμενων έργων.
       • Εξοικείωση με την χρήση Δομής Ανάλυσης Εργασιών (WBS)
       • Εμπειρία σε συστήματα ERP

       Παρέχεται:

       • Άριστο περιβάλλον εργασίας
       • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
       • Προοπτική εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη σύγχρονη εταιρία

        (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

        Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

        Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρία στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό πλήρους απασχόλησης για τον Τομέα Ανάπτυξης στα γραφεία της Αθήνας (κωδικός θέσης ΠΟΛ.ΜΗΧ.-ΑΘΗΝΑ 9.23).

        ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

        • Απόφοιτος/η Πολυτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ)
        • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
        • Τουλάχιστον 5ετής επαγγελματική εμπειρία
        • Εμπειρία σε κτιριακά έργα, δημόσια έργων ή έργα ΣΔΙΤ
        • Καλή γνώση MS Office

        ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

        • Εμπειρία σε δημόσια έργα ή έργα ΣΔΙΤ
        • Εμπειρία σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων

        Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

        • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
        • Άριστο περιβάλλον εργασίας

        Προοπτική εξέλιξης

         (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

         Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

         Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρεία στην Ελλάδα στην παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και πιστοποιημένη ως Great Place To Work®, αναζητά Νομικό Σύμβουλο, για μόνιμη συνεργασία (in-house) και πλήρη απασχόληση, στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη (κωδικός θέσης: ΝΣ-06/23).

         ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

         • Πτυχίο Νομικής Σχολής.
         • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
         • Τουλάχιστον 2 έτη εργασιακής εμπειρίας σε συναφές αντικείμενο (Εμπορικό/Εταιρικό Δίκαιο).
         • Εμπειρία στην προετοιμασία, σύνταξη και έλεγχο συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και συμβάσεων εμπιστευτικότητας.
         • Εμπειρία στην προετοιμασία, σύνταξη και έλεγχο εταιρικών Πρακτικών (ΓΣ, ΔΣ).
         • Δυναμική προσωπικότητα με επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.

         Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

         • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.
         • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον.
         • Προοπτικές εξέλιξης καριέρας σε μια πολύ δυναμική και σύγχρονη εταιρεία.

          (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

          Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

          Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρία στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά Σύμβουλο Επενδυτικών Προγραμμάτων, πλήρους απασχόλησης, στα γραφεία της στην Αθήνα (κωδικός θέσης ΙΔ.ΕΠ-ΑΘ:5.23).

          Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο του τμήματος επενδυτικών προγραμμάτων και θα αναλάβει:

          • Τη σύνταξη και υποβολή επενδυτικών προγραμμάτων (Αναπτυξιακό  Νόμο, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ κλπ.)
          • Την τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και επίβλεψη υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων (Αναπτυξιακό Νόμο, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ κλπ.)
          • Την εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans), Μελετών Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας

          Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

          Προσόντα

          • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
          • Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός
          • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στον τομέα των επενδυτικών  προγραμμάτων (θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως η εμπειρία στα προγράμματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης) και στην εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών
          • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
          • Άριστη γνώση αγγλικών

          Δεξιότητες

          • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης
          • Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών και στοιχείων
          • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
          • Ομαδικό πνεύμα
          • Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης και βάσει χρονοδιαγραμμάτων

          Η εταιρεία προσφέρει:

          • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
          • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία.
          • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.

           (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

           Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.