Καριέρα

Το μεγαλύτερο κεφάλαιό µας και βασικός συντελεστής της επιτυχημένης µας πορείας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί». Περιλαμβάνει μηχανικούς κάθε ειδικότητας, καθώς και διοικητικά στελέχη έμπειρα και εξειδικευμένα ανά την Ελλάδα. Καθημερινά και µε βαθιά γνώση του αντικειμένου τους, τα στελέχη υποστηρίζουν το σύνολο των ενεργειών και έργων της εταιρείας, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες σε περισσότερους από 6.500 πελάτες και επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, καθώς και σε δομές και έργα του δημοσίου τομέα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Για το λόγο αυτό η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» προσφέρει θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και διαμορφώνοντας υπεύθυνα ένα εργασιακό περιβάλλον, που διακρίνεται όχι μόνο από ασφάλεια, ανάπτυξη και δέσμευση των εργαζομένων στις εταιρικές αξίες, αλλά και ένα περιβάλλον που σέβεται και προστατεύει τη διαφορετικότητα.

Στη «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί», στόχος μας είναι να παραμένουμε η πρώτη επιλογή των ανθρώπων μας σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους διαδρομής. Στεκόμαστε δίπλα τους και στηρίζουμε έμπρακτα την επαγγελματική τους πρόοδο και εξέλιξη.

Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρία στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, πιστοποιημένη ως Great Place To Work®,   στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά συνεργάτες πλήρους απασχόλησης, με εμπειρία στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εξοικείωση με τη νομοθεσία και τους τεχνικούς κανονισμούς εγκαταστάσεων φυσικού αερίου

Παρέχεται:

 • Αποδοχές, αναλογικά με τα προσόντα
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτική εξέλιξης στη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα

  (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

  Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

  Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί», ηγέτιδα εταιρεία στην Ελλάδα στην παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, πιστοποιημένη ως Great Place To Work®, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της αναζητά Διπλωματούχο Μηχανικό (κατά προτίμηση Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο) με εμπειρία στην εκπόνηση Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών, για πλήρη απασχόληση, στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη (κωδικός θέσης ΕΠ.- ΘΕΣ.: 04/2023).

  Απαραίτητα προσόντα:

  • Δίπλωμα Μηχανικού (κατά προτίμηση Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου)
  • 5ετή εμπειρία στη Συμβατική Διαχείριση / Επίβλεψη κατασκευής έργων Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • Αποδεδειγμένη 3ετή εμπειρία στη Διαχείριση Συμβάσεων τεχνικών έργων, στη σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και στον έλεγχο Προμετρήσεων και Προϋπολογισμών Τεχνικών Έργων
  • Εμπειρία στην σύνταξη και παρακολούθηση Χρονικού Προγραμματισμού Τεχνικών έργων.      
  • Πολύ καλή γνώση  χειρισμού των προγραμμάτων MS Project, ΜS Office και AutoCAD.
  • Άριστη γνώση της Αγγλική γλώσσας
  • Άριστες γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές ικανότητες.
  • Δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.
  • Ικανότητα στη διαχείριση χρόνου και πολλαπλών αντικειμένων
  • Δυνατότητα ολιγοήμερων ταξιδιών  

  Η εταιρία προσφέρει:

  • Υψηλό πακέτο αποδοχών
  • Άριστο περιβάλλον εργασίας
  • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία

   (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

   Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

   Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρία στην Ελλάδα στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, πιστοποιημένη ως Great Place To Work®,  στο πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητεί ως Συνεργάτη της, για τον Τομέα Ενέργειας στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη, Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, πλήρους απασχόλησης  (κωδικός θέσης ΕΝ 04/24_Expertise level).

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

   • Εμπειρία στην εκπόνηση Ενεργειακών Ελέγχων με το Νόμο 4342/2015 και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων.
   • Εμπειρία σε μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Προτάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας.
   • Εμπειρία στο χειρισμό και εγκατάσταση ενεργειακών αναλυτών και πολυοργάνων μέτρησης στους Γ.Π.Χ.Τ. επιχειρήσεων/βιομηχανιών ή επιθυμία εκπαίδευσης και χειρισμού τους.
   • Απόφοιτος/η  αποκλειστικά Πολυτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ).
   • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
   • Τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματική εμπειρία.
   • Καλή γνώση AutoCAD.

   ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

   • Εμπειρία σε Sustainability ή ESG Management.
   • Εμπειρία σε Μελέτες Ανθρακικού Αποτυπώματος ή/και ISO 14064
   • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, είτε στον κλάδο της ενέργειας, είτε στον κλάδο των οικονομικών.

   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

   • Υψηλές αποδοχές, αναλογικά με τα προσόντα
   • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
   • Προοπτική εξέλιξης στη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα

    (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

    Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

    Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρία στην Ελλάδα στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, πιστοποιημένη ως Great Place To Work®,  στο πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά για τα γραφεία της στην Αθήνα  Μηχανολόγο Μηχανικό, για εργασία πλήρους απασχόλησης, στον Τομέα Ανάπτυξης – Τεχνικού Συμβούλου του Δημοσίου (κωδικός θέσης ΜΗΧ.ΑΝΑΠ.- ΑΘ.:04.24).

    ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

    • Δίπλωμα ΜηχανολόγουΜηχανικού
    • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στη σύνταξη Μελετών, επισκόπηση Μελετών και Επίβλεψη Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Η/Μ)  κτιριακών έργων.
    • Πολύ καλή γνώση κανονισμών (Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών).
    • Πολύ καλή γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD.
    • Καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας.
    • Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο.
    • Κριτική ικανότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας και δομημένο τρόπο σκέψης.

    ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

    • Γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό των προγραμμάτων της 4Μ ή αντίστοιχων
    • Ικανότητα σε εργασία κάτω από πίεση λόγω τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
    • Ικανότητα ανάπτυξης ομάδας και συντονισμού έργων
    • Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών και στοιχείων
    • Οργανωτικές ικανότητες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τήρηση προθεσμιών με δυνατότητα λήψης αποφάσεων

    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

    • Υψηλές αποδοχές, αναλογικά με τα προσόντα
    • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
    • Προοπτική εξέλιξης στη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα

     (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

     Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

     Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρεία στην Ελλάδα στην παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, πιστοποιημένη ως Great Place To Work®, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για τη στελέχωση του Τομέα Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων στα γραφεία της στην Αθήνα (κωδικός θέσης: ΜΗΧ.ΕΕΟ ΑΘ.- 02.24).

     ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

     • Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής.
     • Πολύ καλή γνώση AutoCAD, MS Office και λογισμικών διαχείρισης έργων
     • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
     • Ικανότητα ελέγχου και αξιολόγησης του αντικείμενου της ανάθεσης και εξαγωγή τεκμηριωμένων αναφορών (Reporting).
     • Ικανότητα στη σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων, μελετών και σχεδίων (τεχνική έκθεση, έκθεση αυτοψίας, αποτύπωση, πίνακες, κλπ.) που απαιτείται από το αντικείμενο των εργασιών (πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων, ΚΤΕΟ, συνέργεια επισκευής οχημάτων, εγκατάστασης πλύσης οχημάτων κλπ)
     • Εμπειρία εργασίας σε ομάδες υπό στενά χρονικά περιθώρια και τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων με αίσθημα υπευθυνότητας.

     ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

     • Εμπειρία σε διαχείριση έργων (project management).
     • Γνώση λογισμικού 4Μ.
     • Ευχέρεια σε παρουσιάσεις.

     Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

     • Υψηλές αποδοχές, αναλογικά με τα προσόντα
     • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
     • Προοπτική εξέλιξης στη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα

      (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

      Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

      Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρεία στην Ελλάδα στην παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και πιστοποιημένη ως Great Place To Work® στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για τα γραφεία της στην Θεσσαλονίκη (κωδικός θέσης ΠΕΡ_Θ-02/2024).

      ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

      • Πανεπιστημιακή εκπαίδευση μόνο.
      • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε περιβαλλοντικές μελέτες (ΜΠΕ) και περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.
      • Άριστη γνώση Περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
      • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
      • Καλή γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCad.

      ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

      • Κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Κατηγορίας 27.
      • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα του Περιβάλλοντος.

      Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

      • Υψηλές αποδοχές, αναλογικά με τα προσόντα
      • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
      • Προοπτική εξέλιξης στη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα

       (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

       Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

       Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρεία στην Ελλάδα στην παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και πιστοποιημένη ως Great Place To Work® στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για τα γραφεία της στην Αθήνα (κωδικός θέσης ΠΕΡ_ΑΘ-02/2024).

       ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

       • Πανεπιστημιακή εκπαίδευση μόνο.
       • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε περιβαλλοντικές μελέτες (ΜΠΕ) και περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.
       • Άριστη γνώση Περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
       • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
       • Καλή γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCad.

       ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

       • Κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Κατηγορίας 27.
       • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα του Περιβάλλοντος.

       Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

       • Υψηλές αποδοχές, αναλογικά με τα προσόντα
       • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
       • Προοπτική εξέλιξης στη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα

        (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

        Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

        Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρία στην Ελλάδα στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, πιστοποιημένη ως Great Place To Work®,  στο πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητάγιατα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για εργασία πλήρους απασχόλησης, στον Τομέα  Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων- Τμήμα Ηλεκτροκίνησης (κωδικός θέσης ΗΛ.ΜΗΧ.ΕΕΟ – ΘΕΣ:02.24).

        ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

        • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής
        • Καλή γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD
        • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
        • Ευχέρεια στον προφορικό και στον γραπτό λόγο
        • Κριτική ικανότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας και δομημένο τρόπο σκέψης

        ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

        • Εμπειρία στην εκπόνηση ηλεκτρολογικών μελετών
        • Γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό των προγραμμάτων της 4Μ ή αντίστοιχων
        • Γνώση κτιριοδομικού και οικοδομικού κανονισμού

        Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

        • Υψηλές αποδοχές, αναλογικά με τα προσόντα
        • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
        • Προοπτική εξέλιξης στη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα

         (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

         Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

         Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρία στην Ελλάδα στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, πιστοποιημένη ως Great Place To Work®,  στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά, για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη, για τον Τομέα Ενέργειας, Μελετητή Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό, πλήρους απασχόλησης (κωδικός θέσης ΕΝ-02/24_Entry level και κωδικός θέσης ΕΝ-02/24_Expertise level).

         ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

         • Εμπειρία στην εκπόνηση Ενεργειακών Ελέγχων με το Νόμο 4342/2015
         • Εμπειρία στην εκπόνηση Ενεργειακών Επιθεωρήσεων σε κτίρια γραφείων.
         • Εμπειρία σε μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Προτάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας.
         • Απόφοιτος/η  αποκλειστικά Πολυτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ).
         • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
         • Τουλάχιστον 2 έτη επαγγελματική εμπειρία για τον κωδικό θέσης ΕΝ-02/24_Entry level και τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματική εμπειρία για τον κωδικό θέσης ΕΝ-02/24_Expertise level).
         • Καλή γνώση AutoCAD.

         ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

         • Εμπειρία στο χειρισμό και εγκατάσταση ενεργειακών αναλυτών και πολυοργάνων μέτρησης στους Γ.Π.Χ.Τ. επιχειρήσεων/βιομηχανιών ή επιθυμία εκπαίδευσης και χειρισμού τους.
         • Γνώση αγοράς Α.Π.Ε. και Αποθήκευσης Ενέργειας.
         • Γνώση του προτύπου ISO 14064 (Αέρια του θερμοκηπίου)
         • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, είτε στον κλάδο της ενέργειας, είτε στον κλάδο των οικονομικών.

         Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

         • Υψηλές αποδοχές, αναλογικά με τα προσόντα
         • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
         • Προοπτική εξέλιξης στη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα

         Παρακαλούμε, τα βιογραφικά να αποσταλούν στην Ελληνική Γλώσσα, γνωστοποιώντας τον αντίστοιχο κωδικό θέσης για τον οποίο γίνεται η αποστολή.

          (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

          Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

          Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρία στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, πιστοποιημένη ως Great Place To Work®,  στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά Σύμβουλο Επενδυτικών Προγραμμάτων, πλήρους απασχόλησης, στα γραφεία της στην Αθήνα (κωδικός θέσης ΙΔ.ΕΠ-ΑΘ:11.23).

          Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο του τμήματος επενδυτικών προγραμμάτων και θα αναλάβει:

          • Τη σύνταξη και υποβολή επενδυτικών προγραμμάτων (Αναπτυξιακό  Νόμο, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ κλπ.)
          • Την τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και επίβλεψη υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων (Αναπτυξιακό Νόμο, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ κλπ.)
          • Την εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans), Μελετών Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας

          Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

          Προσόντα

          • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
          • Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός
          • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στον τομέα των επενδυτικών  προγραμμάτων (θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως η εμπειρία στα προγράμματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης) και στην εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών
          • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
          • Άριστη γνώση αγγλικών

          Δεξιότητες

          • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης
          • Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών και στοιχείων
          • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
          • Ομαδικό πνεύμα
          • Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης και βάσει χρονοδιαγραμμάτων

          Η εταιρεία προσφέρει:

          • Άριστο περιβάλλον εργασίας
          • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία
          • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων

           (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

           Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.