Καριέρα

Το μεγαλύτερο κεφάλαιό µας και βασικός συντελεστής της επιτυχημένης µας πορείας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί». Περιλαμβάνει μηχανικούς κάθε ειδικότητας, καθώς και διοικητικά στελέχη έμπειρα και εξειδικευμένα ανά την Ελλάδα. Καθημερινά και µε βαθιά γνώση του αντικειμένου τους, τα στελέχη υποστηρίζουν το σύνολο των ενεργειών και έργων της εταιρείας, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες σε περισσότερους από 6.500 πελάτες και επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, καθώς και σε δομές και έργα του δημοσίου τομέα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Για το λόγο αυτό η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» προσφέρει θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και διαμορφώνοντας υπεύθυνα ένα εργασιακό περιβάλλον, που διακρίνεται όχι μόνο από ασφάλεια, ανάπτυξη και δέσμευση των εργαζομένων στις εταιρικές αξίες, αλλά και ένα περιβάλλον που σέβεται και προστατεύει τη διαφορετικότητα.

Στη «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί», στόχος μας είναι να παραμένουμε η πρώτη επιλογή των ανθρώπων μας σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους διαδρομής. Στεκόμαστε δίπλα τους και στηρίζουμε έμπρακτα την επαγγελματική τους πρόοδο και εξέλιξη.

Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρία στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά συνεργάτες πλήρους απασχόλησης, με εμπειρία στο Project Control(ΑΘΗΝΑ).

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
 • Εμπειρία σε Project Control – Project Planning
 • Εμπειρία σε πληροφοριακά συστήματα διοίκησης έργου (Primavera, MS Project, MIS, κτλ.).
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία στις διαδικασίες και στη διαχείριση ή εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων ή/και συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 • Εξοικείωση με την χρήση Δομής Ανάλυσης Εργασιών (WBS)
 • Εμπειρία σε συστήματα ERP

Παρέχεται:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Προοπτική εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη σύγχρονη εταιρία

  (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

  Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

  Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρία στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό πλήρους απασχόλησης για τον Τομέα Ανάπτυξης στα γραφεία της Αθήνας (κωδικός θέσης ΠΟΛ.ΜΗΧ.-ΑΘΗΝΑ 9.23).

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Απόφοιτος/η Πολυτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ)
  • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Τουλάχιστον 5ετής επαγγελματική εμπειρία
  • Εμπειρία σε κτιριακά έργα, δημόσια έργων ή έργα ΣΔΙΤ
  • Καλή γνώση MS Office

  ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Εμπειρία σε δημόσια έργα ή έργα ΣΔΙΤ
  • Εμπειρία σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

  • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
  • Άριστο περιβάλλον εργασίας

  Προοπτική εξέλιξης

   (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

   Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

   Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρεία στην Ελλάδα στην παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και πιστοποιημένη ως Great Place To Work®, αναζητά Νομικό Σύμβουλο, για μόνιμη συνεργασία (in-house) και πλήρη απασχόληση, στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη (κωδικός θέσης: ΝΣ-06/23).

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

   • Πτυχίο Νομικής Σχολής.
   • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
   • Τουλάχιστον 2 έτη εργασιακής εμπειρίας σε συναφές αντικείμενο (Εμπορικό/Εταιρικό Δίκαιο).
   • Εμπειρία στην προετοιμασία, σύνταξη και έλεγχο συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και συμβάσεων εμπιστευτικότητας.
   • Εμπειρία στην προετοιμασία, σύνταξη και έλεγχο εταιρικών Πρακτικών (ΓΣ, ΔΣ).
   • Δυναμική προσωπικότητα με επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.

   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

   • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.
   • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον.
   • Προοπτικές εξέλιξης καριέρας σε μια πολύ δυναμική και σύγχρονη εταιρεία.

    (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

    Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

    Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρία στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά Σύμβουλο Επενδυτικών Προγραμμάτων, πλήρους απασχόλησης, στα γραφεία της στην Αθήνα (κωδικός θέσης ΙΔ.ΕΠ-ΑΘ:5.23).

    Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο του τμήματος επενδυτικών προγραμμάτων και θα αναλάβει:

    • Τη σύνταξη και υποβολή επενδυτικών προγραμμάτων (Αναπτυξιακό  Νόμο, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ κλπ.)
    • Την τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και επίβλεψη υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων (Αναπτυξιακό Νόμο, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ κλπ.)
    • Την εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans), Μελετών Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας

    Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

    Προσόντα

    • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
    • Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός
    • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στον τομέα των επενδυτικών  προγραμμάτων (θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως η εμπειρία στα προγράμματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης) και στην εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών
    • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
    • Άριστη γνώση αγγλικών

    Δεξιότητες

    • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης
    • Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών και στοιχείων
    • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
    • Ομαδικό πνεύμα
    • Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης και βάσει χρονοδιαγραμμάτων

    Η εταιρεία προσφέρει:

    • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
    • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία.
    • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.

     (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

     Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

     Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρία στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά Σύμβουλο Επενδυτικών Προγραμμάτων, πλήρους απασχόλησης, στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη (κωδικός θέσης ΙΔ.ΕΠ-ΘΕΣ.:5.23).

     Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο του τμήματος επενδυτικών προγραμμάτων και θα αναλάβει:

     • Τη σύνταξη και υποβολή επενδυτικών προγραμμάτων (Αναπτυξιακό  Νόμο, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ κλπ.)
     • Την τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και επίβλεψη υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων (Αναπτυξιακό Νόμο, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ κλπ.)
     • Την εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans), Μελετών Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας

     Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

     Προσόντα

     • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
     • Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός
     • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στον τομέα των επενδυτικών  προγραμμάτων (θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως η εμπειρία στα προγράμματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης) και στην εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών
     • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
     • Άριστη γνώση αγγλικών

     Δεξιότητες

     • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης
     • Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών και στοιχείων
     • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
     • Ομαδικό πνεύμα
     • Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης και βάσει χρονοδιαγραμμάτων

     Η εταιρεία προσφέρει:

     • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
     • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία.
     • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.

      (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

      Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

      Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρία στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για τα γραφεία της στην Αθήνα (κωδικός θέσης ΠΕΡ_Α-05/2023).

      ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

      • Πανεπιστημιακή εκπαίδευση μόνο.
      • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε περιβαλλοντικές μελέτες (ΜΠΕ) και περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.
      • Άριστη γνώση Περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
      • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
      • Καλή γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCad.

      ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

      • Κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Κατηγορίας 27.
      • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα του Περιβάλλοντος.

      Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

      • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
      • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία.
      • Υψηλές αποδοχές.

       (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

       Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

       Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρία στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για τα γραφεία της στην Θεσσαλονίκη (κωδικός θέσης ΠΕΡ_Θ-05/2023).

       ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

       • Πανεπιστημιακή εκπαίδευση μόνο.
       • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε περιβαλλοντικές μελέτες (ΜΠΕ) και περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.
       • Άριστη γνώση Περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
       • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
       • Καλή γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCad.

       ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

       • Κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Κατηγορίας 27.
       • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα του Περιβάλλοντος.

       Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

       • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
       • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία.
       • Υψηλές αποδοχές.

        (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

        Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

        Η «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί», ηγέτιδα εταιρεία στην Ελλάδα στην παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά  στους τομείς της μελέτης, επίβλεψης και αδειοδότησης τεχνικών έργων στη Θεσσαλονίκη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για εργασία πλήρους απασχόλησης, με εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων.

        ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

        • Δίπλωμα ΗλεκτρολόγουΜηχανικού,
        • τουλάχιστον 2ετή εμπειρία στη σύνταξη Μελετών (Η/Μ) Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,
        • Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό των προγραμμάτων ΜS Office, AutoCAD και των Υπολογιστικών & σχεδιαστικών προγράμματα της 4Μ (FINE, ADAPT),
        • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

        ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

        • Εμπειρία στη σύνταξη Υπεύθυνων Δηλώσεων Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (ΥΔΕ),
        • Γνώση Κτιριοδομικού & Οικοδομικού κανονισμού,
        • Ομαδικό πνεύμα εργασίας, 
        • Εργατικότητα, συνέπεια και τήρηση διαδικασιών.

        Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

        • Άριστο περιβάλλον εργασίας
        • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
        • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία

         (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

         Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

         Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» ηγέτιδα εταιρεία στην Ελλάδα στην παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ζητά να εντάξει στο δυναμικό των γραφείων της στην Αθήνα, απόφοιτο πολυτεχνικής σχολής ή άλλης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με εμπειρία στην εκπόνηση μελετών χωρικού σχεδιασμού και ανάλυσης, για εργασία πλήρους απασχόλησης, σε αντικείμενο που σχετίζεται με τη βιομηχανική χωροθέτηση και την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων (κωδικός θέσης ΕΠ-Α-03/2023).

         ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

         • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών στην εκπόνηση μελετών χωρικού σχεδιασμού.
         • Πολύ καλή γνώση χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας.
         • Ευχέρεια στον γραπτό λόγο με ικανότητα παραγωγής κειμένου μελετών και τεχνικών εκθέσεων/reporting υψηλού επιπέδου

         ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (θα συνεκτιμηθούν):

         • Καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό:
          • προγραμμάτων ΜS Office.
          • εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)
          • σχεδιαστικών προγραμμάτων CAD
         • Εμπειρία στην εκπόνηση Πολεοδομικών Μελετών, στον τεχνικό και πολεοδομικό έλεγχο ακινήτων και στη διοίκηση – διαχείριση έργων
         • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

         Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

         • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.
         • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
         • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία.

          (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

          Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

          Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρία στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά συνεργάτες πλήρους απασχόλησης, για τη στελέχωση της ομάδας διοίκησης επίβλεψης έργου κατασκευής φυσικού αερίου στην Αθήνα.

          Απαραίτητα προσόντα:

          • Πτυχίο Μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
          • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε έργα κατασκευής φυσικού αερίου
          • Άριστη γνώση MS Office
          • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

          Επιθυμητά προσόντα:

          • Εξοικείωση με την χρήση Δομής Ανάλυσης Εργασιών (WBS)
          • Γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCad
          • Εμπειρία σε συστήματα ERP και CRM
          • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες

          Παρέχεται:

          • Άριστο περιβάλλον εργασίας
          • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
          • Προοπτική εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη σύγχρονη εταιρία

           (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

           Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.