31 Ιουλίου 2020

«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Κίνητρα ύψους 100 εκ. ευρώ για την ηλεκτροκίνηση

Στο πλαίσιο της καθιέρωσης της ευρωπαϊκής πράσινης ατζέντας για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, τα ηλεκτροκίνητα οχήματα μοιάζουν, πλέον, κοντινή και αναπόφευκτη πραγματικότητα. Εν τω μεταξύ, ήδη, το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιλαμβάνει σειρά φορολογικών κινήτρων για την απόκτηση ηλεκτρικών οχημάτων και την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης. Μετά δε από την ψήφισή του θα προκηρυχθεί η δράση με τον τίτλο «Κινούμαι Ηλεκτρικά» -συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ και ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021- για την επιδότηση αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δικύκλων και ποδηλάτων.

Η δράση περιλαμβάνει τη λειτουργία πλατφόρμας τις επόμενες εβδομάδες, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αιτήσεις για επιδοτήσεις οχημάτων και των υποδομών φόρτισης. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται:

Ύψος οικολογικού bonus

Για φυσικά πρόσωπα:

✓ Ενισχύεται με ποσοστό 20% και έως 6.000 € η αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος, με αξία ως 30.000 € (Αξία Λιανικής Προ Φόρων).

✓ Ενισχύεται με ποσοστό 15% και έως 6.000 € η αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος, με αξία άνω των 30.000 € (Αξία Λιανικής Προ Φόρων).

✓ Ενισχύεται με ποσοστό 20% και έως 800 € η αγορά ηλεκτρικού δικύκλου

✓ Ενισχύεται με ποσοστό 40 % και έως 800 € η αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου

✓ Ενισχύεται με 500€ η αγορά έξυπνου οικιακού φορτιστή

✓ Επιβραβεύεται με 1.000€ η επιλογή αντικατάστασης παλαιού οχήματος

Για Α.Μ.Ε.Α. 7 Πολύτεκνους

✓ Ενισχύεται με ποσοστό  20% και έως 7.000 € η αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος, με αξία ως 30.000 € (Αξία Λιανικής Προ Φόρων)

✓ Ενισχύεται με ποσοστό 15% και έως 7.000 € η αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος, με αξία άνω των 30.000 € (Αξία Λιανικής Προ Φόρων)

Για Ταξί

✓ Ενισχύεται με ποσοστό 25% και έως 10.500 € η αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος

✓ Ενισχύεται με ποσοστό 15% και έως 8.000 € η αγορά υβριδικού οχήματος εξωτερικής φόρτισης και εκπομπών έως 50gr CO2/km

✓ Επιβραβεύεται με 2.500€ η υποχρεωτική αντικατάσταση παλαιού οχήματος

 Για εταιρείες

✓ Ενισχύεται με ποσοστό 15% και έως 5.500 € η αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος, με αξία ως 30.000 € (Αξία Λιανικής Προ Φόρων)

✓ Ενισχύεται με ποσοστό 15% και έως 4.000 € η αγορά υβριδικού επαγγελματικού οχήματος εξωτερικής φόρτισης και εκπομπών έως 50grCO2/km, με αξία άνω 30.000 € και μέχρι 50.000 € (Αξία Λιανικής Προ Φόρων)

✓ Ενισχύεται με ποσοστό 20 % και έως 800 € η αγορά ηλεκτρικού δικύκλου

✓ Επιβραβεύεται με 1.000€ η επιλογή αντικατάστασης παλαιού οχήματος

Μέχρι το 2030 ένα στα τρία αυτοκίνητα θα είναι ηλεκτρικά

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, προς το παρόν στους ελληνικούς δρόμους κυκλοφορούν μόλις 1.000 ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, ενώ πανελλαδικά τα δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης είναι λιγότερα από 100. Εθνικός στόχος είναι μέχρι το 2030 το ένα στα τρία αυτοκίνητα να είναι ηλεκτρικό και μέχρι το τέλος του 2021 να υπάρχουν φορτιστές για ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε εθνικές οδούς και στα κύρια οδικά δίκτυα της χώρας. Επιπλέον, υπάρχει δέσμευση από τις εταιρίες εισαγωγής αυτοκίνητων να θέσουν άμεσα σε λειτουργία 1200 σημεία φόρτισης.

Οι Δήμοι υποχρεούνται να χωροθετήσουν σημεία για τους φορτιστές μέχρι τον Μάρτιο του 2021, ενώ γενικότερα για το δημόσιο προβλέπεται υποχρεωτική δημιουργία θέσεων στάθμευσης και φόρτισης στις δημόσιες υπηρεσίες που εξυπηρετούν τον πολίτη. Επιπλέον θα υπάρξει ποσόστωση στις δημόσιες προμήθειες οχημάτων προκειμένου να εκσυγχρονιστεί ο στόλος του δημόσιου τομέα -τουλάχιστον το 25% των νέων οχημάτων από τον Αύγουστο του 2021 θα είναι ηλεκτρικά. Σταδιακά θα γίνει ανανέωση των στόλων των δημόσιων αστικών λεωφορείων με την αντικατάσταση των παλιών οχημάτων από νέα ηλεκτρικά.

Φορολογικά κίνητρα για ιδιώτες και εταιρείες

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα δοθούν και φορολογικά κίνητρα όχι μόνο στους ιδιώτες, αλλά και στις εταιρείες για την εγκατάσταση φορτιστών με την παροχή έκπτωσης δαπάνης -«υπεραπόσβεση»- και το κόστος φόρτισης για τους εταιρικούς στόλους θα θεωρείται ως έξοδο, μειώνοντας έτσι τον φόρο που θα καταβάλλει η κάθε εταιρεία.

Σημαντικά κίνητρα θα δοθούν, επίσης, για τη προσέλκυση επενδύσεων όχι μόνο στην εμπορική, αλλά και στην παραγωγική διάσταση της ηλεκτροκίνησης (μπαταρίες, φορτιστές, εξαρτήματα οχημάτων) στις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, μειώνοντας σημαντικά τις φορολογικές υποχρεώσεις μιας νεοσύστατης παραγωγικής επιχείρησης. Προβλέπεται –μεταξύ άλλων- μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 5% για πέντε κερδοφόρες χρήσεις, αύξηση των συντελεστών απόσβεσης παγίων και δυνατότητα απόσβεσης της επένδυσης τρία χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας, έκπτωση δαπάνης εργοδοτικών εισφορών κατά την φάση κατασκευής με προσαύξηση της δαπάνης κατά 50%, και προσαύξηση της κεφαλαιουχικής δαπάνης για τα πάγια στοιχεία ενεργητικού της μονάδας κατά 15%.

Όσον αφορά στα κτήρια βάσει των υπουργικών ανακοινώσεων στα νέα κτήρια από το 2021 και μετά προβλέπεται υποχρεωτική τοποθέτηση φορτιστών. Για τα παλιότερα κτίσματα θα εφαρμοστεί μοντέλο αντίστοιχο μ’ αυτό που ισχύει για το φυσικό αέριο –δε θα απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας και θα εξαιρούνται από την απαίτηση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.