16 Μαρτίου 2020

Μένουμε σπίτι! Εργαζόμαστε από το σπίτι! Για την ασφάλεια και την υγεία όλων μας!

Ο Όμιλος «Σαμαράς & Συνεργάτες» με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα στελέχη, τους συνεργάτες και τους πελάτες του και σε μια προσπάθεια ουσιαστικής συνεισφοράς στην προάσπιση της δημόσιας υγείας από τον COVID-19, ανακοινώνει ότι προχωράει προληπτικά σε εξ αποστάσεως εργασία στα γραφεία της τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.

Από τους 280 συνεργάτες του Ομίλου, οι 240 εργάζονται από το σπίτι και μόνο οι 40 παραμένουν ως προσωπικό ασφαλείας στα γραφεία του Ομίλου -85% των στελεχών μας σε remote work.

Ακολουθούμε το πλάνο τηλε-εργασίας, που έχει εκπονήσει ο Όμιλος για ανάλογες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, βάσει του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά ISO 22301, με το οποίο έχει πιστοποιηθεί.

Ο τόπος εργασίας μας θα αλλάξει, #menoumespiti, αλλά ο τρόπος και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας να είστε βέβαιοι ότι θα παραμείνουν στο ίδιο υψηλό επίπεδο.

Η μεταξύ μας επικοινωνία θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί αναλόγως των απαιτήσεων της συνεργασίας μας τόσο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο, μέσω κινητής τηλεφωνίας και μέσω teleconference. Οι γραμματείες του Ομίλου αν και σε απομακρυσμένη εργασία, θα συνεχίσουν να σας εξυπηρετούν απρόσκοπτα.