8 Ιανουαρίου 2020

Νέα Νομοθεσία για την Εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ) στις Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Τέλη του 2019 δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 4825)  με θέμα την Εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ), που τροποποιεί τις διατάξεις του υφιστάμενου άρθρου 1 της ΚΥΑ (Β΄ 1222) Φ Α’ 50/12081/642/26-07-2006, με την οποία γινόταν υποχρεωτική η εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος σε όλα τα κυκλώματα χωρίς κανέναν διαχωρισμό. Οι βασικές αλλαγές της νέας ΚΥΑ είναι οι εξής:

  • Η απαίτηση εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος με ρεύμα διαρροής <= 30 mA υφίσταται μόνοσε τερματικές γραμμές. Ωστόσο, όμως ΠΛΕΟΝ υπάρχει η δυνατότητα ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ κάλυψης των τερματικών γραμμών με διατάξεις διαφορικού ρεύματος, που τροφοδοτούν ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 κάνοντας παράλληλα υποχρεωτική την εκπόνηση σχετικής μελέτης και εμπεριστατωμένης τεκμηρίωσης
  • Η μελέτη αυτή αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), η οποία υποβάλλεται έπειτα από έλεγχο (αρχικό ή επανέλεγχο) της εν λόγω ΕΗΕ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5 της αριθμ. Φ.7.5/1816/88/2004 απόφασης (Β΄ 470) και της παραγράφου δ του άρθρου 1 της αριθμ. Φ.50/503/168/2011 (Β΄ 844) απόφασης.
  • Τα συστήματα γείωσης τύπου TN-C απαλλάσσονται από την υποχρεωτική εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος
  • Η νέα ΚΥΑ περιέχει αλλαγές, οι οποίες τροποποιούν τις μέχρι τώρα Υπεύθυνες Δηλώσεις Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), καθώς προστίθεται και το έντυπο περί προαιρετικής εγκατάστασης ΔΔΡ.

Η νέα ΚΥΑ διορθώνει τα προβλήματα, που είχαν προκύψει από την εφαρμογή της προηγούμενης ΚΥΑ του 2006, ωστόσο όμως η εισαγωγή μελέτης για προαιρετική εγκατάσταση ΔΔΡ, καθώς και τα λοιπά μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία, που ορίζονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 πρέπει να γίνονται και να ελέγχονται αντίστοιχα μόνο από μελετητές με βαθιά γνώση του αντικειμένου.

Τα στελέχη της «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς και Συνεργάτες», με όπλα την άριστη γνώση και τη μεγάλη εμπειρία στις μελέτες Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων , είναι σε θέση να μελετήσουν το κτίριο σας παρέχοντας την μέγιστη ασφάλεια των εγκαταστάσεων και κοινού με σύγχρονα υλικά και έξυπνες λύσεις σε κάθε πρόβλημα.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ  2310552110 & 2109580000 ή στο email: [email protected]