17 Μαΐου 2019

Νέα παράταση μέχρι 31 Μαΐου για την «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»

Μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 και ώρα 17:00 παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», ΕΣΠΑ 2014–2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΛΖ465ΧΙ8-ΝΑ8), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ανακοίνωσε σήμερα, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι:

Α. Για την «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» 

προβλέπεται επιδότηση 50% για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού έως 150.000€ για τους κλάδους:

α. στο Λιανικό Εμπόριο,

β. στις υπηρεσίες Εστίασης (πχ. ταβέρνες – εστιατόρια – πιτσαρίες – fast-food, οινομαγειρεία, ουζερί, αναψυκτήρια, catering κτλ),

γ. στην Εκπαίδευση (προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, γενική, τεχνική, επαγγελματική, μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, φροντιστήρια υπολογιστών, εκπαιδευτών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ, προπονητών αθλημάτων, σχολών ιππασίας, σχολών αθλημάτων, σχολών χορού, ωδεία, σχολών οδηγών, κτλ),

δ. στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας – κοινωνικής μέριμνας (πχ. κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων με αναπηρίες, επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες κτλ) .

Η Σαμαράς & Συνεργάτες – Σύμβουλοι Ανάπτυξης έχει τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών, αναφορικά με τη αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κάθε είδους (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακοί Νόμοι, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) ακολουθώντας τα εξής βήματα:

  • Έλεγχος επιλεξιμότητας.
  • Προ-αξιολόγηση, εκτίμηση βαθμολογίας ανά πρόγραμμα.
  • Εκπόνηση business plan και υποβολή πρότασης (με στόχο την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση).
  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.
  • Παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου (τήρηση των προβλέψεων του προγράμματος, ορθή τήρηση των διαδικασιών, πρόληψη – αποφυγή λαθών).
  • Υποβολή αιτημάτων ελέγχου και πληρωμής.

 

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ  2310552110 & 2109580000 ή στο email: [email protected]