8 Νοεμβρίου 2021

ΝΕΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 80%

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 17/11/2021.

Το νομοσχέδιο στοχεύει στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μέσω της χορήγησης κινήτρων σε στοχευμένες δραστηριότητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, την πράσινη μετάβαση, τη στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και επενδύσεων σύμφωνα με τις προτεραιότητες της «Βιομηχανίας 4.0», την ενίσχυση της απασχόλησης, τη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, καθώς και για την ενίσχυση των περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη βελτίωση και την επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης επενδυτικών σχεδίων στα θεσπιζόμενα καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτές οι αξιολογήσεις αναμένεται να ολοκληρώνονται εντός χρονικού διαστήματος 60 ημερών, προκειμένου να εκδίδονται άμεσα οι αποφάσεις υπαγωγής, ενώ εκτιμάται ότι θα μειωθεί σημαντικά και ο χρόνος ελέγχου υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων για την καταβολή των εγκεκριμένων ενισχύσεων (επιδοτήσεις, φορολογικές απαλλαγές κτλ.)

Τα ποσοστά ενίσχυσης θα είναι αυξημένα και θα μπορούν να διαμορφωθούν σε ποσοστό ως 80% επί του κόστους των επενδυτικών σχεδίων.

Βάσει του σχεδίου νόμου θεσπίζονται θεματικά καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων
 2. Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων
 3. Νέο Επιχειρείν
 4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
 5. Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία
 6. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία
 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα
 8. Επιχειρηματική Εξωστρέφεια
 9. Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων
 10. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
 11. Μεγάλες Επενδύσεις
 12. Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας
 13. Επιχειρηματικότητα 360ο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική λίστα δικαιολογητικών, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τα έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Ανάπτυξης» στο τηλ. 2310 552000 & 210 9580000

Site: www.samaras-co.gr – E-mail: [email protected]