5 Φεβρουαρίου 2021

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Άνοιξε η πύλη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και είναι διαθέσιμη προς συμπλήρωση η Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΠΑ).

Υπενθυμίζεται ότι η συμπλήρωση και υποβολή της  ετήσιας ΕΠΑ είναι υποχρεωτική για κάθε δραστηριότητα, όπου οι εγκαταστάσεις της δύναται να παράγουν απόβλητα. Τονίζεται ότι η πύλη άνοιξε για τη δήλωση των αποβλήτων που παρήχθησαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και η συμπλήρωση και υποβολή είναι υποχρεωτική ακόμη και αν κατά το δηλωθέν έτος δεν παράχθηκαν απόβλητα και η δήλωση είναι μηδενική.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί» στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, δύναται να αναλάβει και να διεκπεραιώσει τις σχετικές διαδικασίες (συμπλήρωσης και υποβολή της ετήσιας ΕΠΑ) για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην παραπάνω διαδικασία καλείστε να μας προσκομίσετε τα σχετικά παραστατικά σχετικά με το είδος (λάδια, λάσπες, πλαστικά, χαρτιά κτλ), όπως κάθε προηγούμενο έτος και την ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων, καθώς επίσης και τη μέθοδο διαχείρισης, που εφαρμόζεται. Για να ολοκληρωθεί άμεσα και αποτελεσματικά η διαδικασία υποβολής της ΕΠΑ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2310 552 110.