21 Μαΐου 2021

Οι εταιρείες του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» συμμετείχαν στο έργο της FRAPORT Greece για την αναβάθμιση του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

Σ’ ένα ακόμα έργο ορόσημο όχι μόνο για τον ελληνικό τουρισμό, αλλά και για την ελληνική οικονομία γενικότερα συμμετείχαν οι εταιρείες του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες». Πρόκειται για το έργο εκσυγχρονισμού του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», το οποίο ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος και εγκαινιάστηκε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω των έμπειρων στελεχών τους η εταιρία «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» παρείχε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σ’ όλες τις φάσεις του έργου στον Τομέα Εκπόνησης Μελετών Πυροπροστασίας και η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ» στους Τομείς Υπηρεσιών Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας και Περιβάλλοντος.

Υπενθυμίζεται ότι η συνολική επένδυση και για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια από τη FRAPORT GREECE ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2017, με Ανάδοχο των εργασιών ανακατασκευής και αναβάθμισης στα 14 Αεροδρόμια την κατασκευαστική εταιρία ΙΝΤΡΑΚΑΤ, 11 από τα οποία ήταν σε νησιά και 3 στην ηπειρωτική Ελλάδα -ο Όμιλος «Σαμαράς & Συνεργάτες» επιλέχθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες του και στα 14 αεροδρόμια.

Υπηρεσίες Εκπόνησης Μελετών Πυροπροστασίας από τη «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί»

Από την πρώτη ημέρα ανάληψης του έργου η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» παρείχε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες στην ανάδοχο εταιρεία κατασκευής του έργου, της INTRAKAT AE.

Η εταιρία μας εκπόνησε την κατά παρέκκλιση μελέτη, Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας του αεροσταθμού του αεροδρομίου «Μακεδονία» παρέχοντας -με την 30χρονη τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει- τη μέγιστη ασφάλεια κοινού, εξοπλισμού και κτιρίου. Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της κατασκευής παρείχε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή των μέτρων και μέσων Παθητικής & Ενεργητικής πυροπροστασίας, ενώ συντόνισε και τη διαδικασία χορήγησης Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τόσο για το Κεντρικό Κτίριο του Αεροδρομίου όσο και για το Νέο Πυροσβεστικό Σταθμό.

Υπηρεσίες Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας και Περιβάλλοντος της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ»

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ» ανέλαβε για λογαριασμό της Αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ AE τις υπηρεσίες στους τομείς της Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου, της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθώς και τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Ειδικότερα,  παρείχε υπηρεσίες Μηχανικού Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας και Περιβάλλοντος (QHSE Engineer) στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» -όπως και στα υπόλοιπα 13 Αεροδρόμια-, ενώ ανέλαβε και την σύνταξη μεγάλου μέρους της σχετικής τεκμηρίωσης (εγχειρίδια, διαδικασίες, οδηγίες εργασίας κλπ) στους ανωτέρω τομείς.

Οι πολύ υψηλές απαιτήσεις και προδιαγραφές της FRAPORT GREECE στα θέματα QHSE δημιούργησαν ένα πλαίσιο, μέσα στο οποίο ο Ανάδοχος με την αμέριστη συνεργασία και την ουσιαστική συμβουλή της ομάδας των μηχανικών μας κατάφερε να ολοκληρώσει τα έργα επιδεικνύοντας αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα.

Δε σημειώθηκε κάποιο σοβαρό εργατικό ατύχημα, γεγονός άκρως εντυπωσιακό αν αναλογισθούμε τον αριθμό των εργαζομένων και τις εργατοώρες, τηρήθηκε με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα και όλες οι απαιτήσεις και οι αυστηρές προδιαγραφές Ποιότητας. Η ολιστική προσέγγιση των θεμάτων Ποιότητας,  Ασφάλειας και Υγείας και Περιβάλλοντος μέσα από τον θεσμό του QHSE Engineer, υπηρεσία που παρείχε η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ», αποτέλεσε μια πρωτοποριακή ιδέα σε τόσο μεγάλης κλίμακας και συνθετότητας έργο για τα ελληνικά δεδομένα και οδήγησε σε ένα άρτιο από όλες τις πλευρές αποτέλεσμα δημιουργώντας μία πολύ ισχυρή βάση για να εφαρμοστούν στο μέλλον αντίστοιχες υπηρεσίες και στα υπόλοιπα μεγάλα σύγχρονα τεχνικά έργα της χώρας.