13 Ιουνίου 2019

Παράταση έως 15-7-2019 για τον “Εκσυγχρονισμό Πολύ Μικρών, Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων εμπορίου και υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Παρατείνεται  από 14-6-2019 στις 15-7-2019 η καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης και της υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης της Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης “Εκσυγχρονισμός Πολύ Μικρών, Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων εμπορίου και υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

https://kepa-anem.gr/2019/06/13/1%CE%B7-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5/