18 Μαρτίου 2019

Παράταση για τον Γ’ Κύκλο για το καθεστώς “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αν. Ν. 4399/2016

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον Γ’ Κύκλο για το καθεστώς “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού Ν. 4399/2016 έως τις 31 Μαΐου 2019.

Η παράταση, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, δίδεται για τη διευκόλυνση του μεγάλου αριθμού υποψήφιων επενδυτών, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.