1 Δεκεμβρίου 2020

Πώς να εγκαταστήσετε έναν σταθμό ηλεκτροφόρτισης στην επιχείρησή σας

Η νέα ενεργειακή πραγματικότητα –στο πλαίσιο της γενικότερης «πράσινης» ευρωπαϊκής πολιτικής, που υπαγορεύεται το τελευταίο διάστημα- προωθεί τη χρήση της ηλεκτροκίνησης, καθιστώντας την ανάγκη για ενεργειακές υποδομές φόρτισης ορατή. Η συνεχόμενη αύξηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, που υπάρχει στην ελληνική αγορά, δημιουργεί, ταυτόχρονα, και την ανάγκη για νέους σταθμούς φόρτισης.

Η δημιουργία σημείων επαναφόρτισης εύκολα προσβάσιμων στο κοινό αποτελεί μια νέα επενδυτική πρόταση, απαραίτητη για να εξασφαλίσει στους κατόχους ηλεκτροκίνητων οχημάτων επάρκεια και αυτονομία. Συνεπώς, η κατασκευή και εκμετάλλευση ενός σταθμού ηλεκτροφόρτισης μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα επένδυση, που μπορεί να αποφέρει σημαντικά κέρδη, αλλά και να εξυπηρετήσεις τους πελάτες σας, που κάνουν χρήση των υπόλοιπων υπηρεσιών της, ήδη, υπάρχουσας επιχείρησής σας.

Στο πλαίσιο αυτό ένας σταθμός ηλεκτροφόρτισης μπορεί να εγκατασταθεί:

 • εντός χώρων στάθμευσης σε εμπορικά κέντρα, σε πολυκαταστήματα, σε υπεραγορές, κ.α., όπου κατά τη διάρκεια της βόλτας ή των αγορών οι καταναλωτές θα μπορούν εύκολα να φορτίζουν και τα οχήματα τους.
 • εντός ξενοδοχειακών μονάδων για την κάλυψη των αναγκών των πελατών τους.
 • εντός χώρων στάθμευσης σε εργοστάσια και παραγωγικές μονάδες για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων τους.
 • εντός χώρων στάθμευσης σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους δημοσίως προσβάσιμους κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού δικτύου
 • εντός σταθμών παροχής καυσίμων και ενέργειας και
 • οπουδήποτε αλλού εντοπίζονται ανάγκες για φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων ή και οπουδήποτε μπορούν να δημιουργηθούν νέες ανάγκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα μετά και την ψήφιση του Νόμου 4710/2020 –που διαμορφώνει το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αγορά της ηλεκτροκίνησης και για την ανάπτυξη νέων υποδομών φόρτισης- δίνονται σημαντικά κίνητρα για την ανάπτυξη νέων υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί» διαθέτει τεράστια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία και μπορεί να υποστηρίξει μια  επενδυτική πρόταση εγκατάστασης σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, καθώς μπορεί να προσφέρει:

 • Σχεδιασμό της βέλτιστης υποδομής φόρτισης Η/Ο
 • Μελέτη του χώρου εγκατάστασης
 • Διερεύνηση ή αξιολόγηση της βέλτιστης τεχνικής και οικονομικής πρότασης για υποδομή φόρτισης
 • Ηλεκτρολογική μελέτη της υποδομής φόρτισης εντός της υφιστάμενης επιχείρησης
 • Μελέτη των αναγκών ενέργειας της θέσης φόρτισης
 • Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών προς τη ΔΕΔΔΗΕ
 • Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την έγκριση και αδειοδότηση των νέων εγκαταστάσεων

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.  2310552110 & 2109580000 ή στο email: [email protected]