3 Δεκεμβρίου 2019

ΣΤ’ Κύκλος της Δράσης «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων»

 Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα, Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020, δίνεται η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων», για εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων και πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν αποκλειστικά το ολοκληρωμένο σύστημα εισροών – εκροών. Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν επιδοτηθεί στους προηγούμενους κύκλους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι επιχειρήσεις να λειτουργούν νόμιμα (να διαθέτουν άδεια λειτουργίας) και να έχουν εξοφλήσει το σύνολο των δαπανών μέχρι τις 17.01.2020.

Η διαδικασία είναι απλούστερη από εκείνη των προηγούμενων κύκλων, καθώς σε πρώτη φάση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.