27 Φεβρουαρίου 2020

Τί προβλέπει το νέο πολεοδομικό και περιβαλλοντικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Παρουσιάστηκαν στο υπουργικό συμβούλιο οι ρυθμίσεις του νέου πολεοδομικού και περιβαλλοντικού νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια  διαβούλευση προκειμένου μέσα στον Απρίλιο να τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Επιγραμματικά, οι νέες ρυθμίσεις αφορούν στα εξής:

Επιτροπές Ενστάσεων

Το ΥΠΕΝ προχωρά στην ανασύνθεση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων, ώστε να μην υπερτερούν σε αριθμό οι δασολόγοι, αλλά και να μην έχουν την προεδρία της Επιτροπής,  η οποία, πλέον, θα ασκείται από δικηγόρο. Επιπλέον, οι νέες επιτροπές θα στελεχώνονται  για πρώτη φορά από μηχανικούς (ως μέλη).

Σχετικά με τις οικιστικές πυκνώσεις θα γίνουν νέες αναρτήσεις δασικών χαρτών και οι δικαιούχοι θα έχουν δυνατότητα υποβολής ενστάσεων. Θα υπάρχει δε η δυνατότητα ρύθμισης τακτοποίησης δασικών αυθαιρέτων, αλλά με πρόστιμο.

Δασικοί Χάρτες

Υποχωρούν τα δικαιώματα του δημοσίου στους δασικούς χάρτες και προβλέπονται αλλαγές. H μια σχετίζεται με την αύξηση των Επιτροπών Αντιρρήσεων, αλλά και τον καθορισμό της αμοιβή τους -ανάλογη με τον αριθμό αντιρρήσεων που θα εξετάζουν. Σκοπός είναι με τον τρόπο αυτό να δοθεί κίνητρο, ώστε να προχωρήσει εμπράκτως και ταχύτερα όλη η διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων.

Βάσει δεύτερης παρέμβασης, όταν εξετάζεται η αντίρρηση κάποιου πολίτη και δικαιώνεται από την Επιτροπή Αντιρρήσεων, τότε θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακίνητό του, όπως ο ίδιος κρίνει και όπως προβλέπει η νομοθεσία. Μια τρίτη παρέμβαση αφορά στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα προβλέπει το εύρος του πεδίου των δασικών χαρτών ρυθμίζοντας με τον τρόπο αυτό το θέμα των Διεκδικήσεων του Δημοσίου.

Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός

Προβλέπεται η αφαίρεση του παράκτιου χώρου από τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, για την αποφυγή υπερσχεδιασμού και προβλημάτων συντονισμού. Ακόμα θα υπάρχει δυνατότητα προσωρινής έγκρισης εντός δύο ετών,  των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων με Υπουργική Απόφαση αντί Προεδρικού Διατάγματος. Τέλος, θα δημιουργηθεί ταχύρρυθμος μηχανισμός επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν από τη μη προσαρμογή των πολεοδομικών σχεδίων στις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού.

Περιοχές Natura

Σε κάθε προστατευόμενη περιοχή θα προβλέπονται από μία έως τέσσερις ζώνες κλιμακούμενης προστασίας και σε κάθε ζώνη θα προβλέπονται συγκεκριμένες επιτρεπόμενες και απαγορευόμενες χρήσεις γης.

Οι σχετικές νομοθετικές προβλέψεις  θα αποτελέσουν βασικές κατευθύνσεις  για τις  Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και τα Σχέδια Διαχείρισης, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη -πρόκειται για περισσότερες από 500 παλιές και νέες περιοχές του δικτύου Natura πανελλαδικά.

Βάσει των μελετών θα εκδοθούν σχετικά Προεδρικά Διατάγματα, όπως η χώρα μας είναι υποχρεωμένη από τη νομοθεσία της ΕΕ (υπενθυμίζεται ότι λόγω της καθυστέρησης έχουν επιβληθεί πρόστιμα για ανεπαρκή προστασία του περιβάλλοντος).

Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Η επιτάχυνση είναι και πάλι το ζητούμενο στην περίπτωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Για την εξασφάλισης της θα υπάρχουν αποκλειστικές προθεσμίες μετά το πέρας των οποίων, αν οι αιτήσεις δεν έχουν απαντηθεί θα θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί (με ρήτρες για την προστασία του περιβάλλοντος).

Προτείνεται, επίσης, η συμμετοχή ιδιωτών, πιστοποιημένων αξιολογητών, καθώς και η μετακίνηση δραστηριοτήτων που – λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης – δεν αποτελούν απειλή για το περιβάλλον, από την κατηγορία της «βαρειάς» αδειοδότησης σε απλούστερη διαδικασία.