21 Ιουλίου 2023

Υπαγωγή ΒΙΠΕ του Ν.4458/1965 στις διατάξεις του Ν.4982/2022

Με την έκδοση του Ν.4982/2022, ο οποίος συνθέτει το νεότερο πλαίσιο σχετικά με τα Επιχειρηματικά Πάρκα, θεσπίστηκε η υποχρέωση υπαγωγής όλων των Πάρκων των προηγούμενων πλαισίων (ΒΙΠΕ του Ν.4458/1965, ΒΕΠΕ του Ν.2545/1997 και Επιχειρηματικά Πάρκα του Ν.3982/2011) στις διατάξεις αυτού εντός 5 ετών. Ήδη από τις 19/5/2023 αποφασίστηκε η πρώτη υπαγωγή ΒΙΠΕ του Ν.4458/1965, και συγκεκριμένα της ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, στις διατάξεις του Ν.4982/2022 και η μετονομασία της σε Επιχειρηματικό Πάρκο Θεσσαλονίκης (Τύπου Α1), με την υπ’ αριθμ. 45622/2023 ΥΑ (ΦΕΚ 3362/Β/2023). Μέχρι σήμερα έχουν ακολουθήσει οι υπαγωγές στις διατάξεις του Ν.4982/2022 των κάτωθι:

  • Η ΒΙΠΕ Πρέβεζας υπήχθη και μετονομάστηκε σε Επιχειρηματικό Πάρκο Πρέβεζας (Τύπου Α1) με την υπ’ αριθμ. 55744 ΥΑ (ΦΕΚ 3986/Β/2023)
  • Η ΒΙΠΕ Λαμίας υπήχθη και μετονομάστηκε σε Επιχειρηματικό Πάρκο Λαμίας (Τύπου Α1) με την υπ’ αριθμ. 55692 ΥΑ (ΦΕΚ 4049/Β/2023)
  • Η ΒΙΠΕ Καβάλας υπήχθη και μετονομάστηκε σε Επιχειρηματικό Πάρκο Καβάλας (Τύπου Α1) με την υπ’ αριθμ. 55720 ΥΑ (ΦΕΚ 4064/Β/2023)
  • Η ΒΙΠΕ Δράμας υπήχθη και μετονομάστηκε σε Επιχειρηματικό Πάρκο Δράμας (Τύπου Α1) με την υπ’ αριθμ. 55689 ΥΑ (ΦΕΚ 4065/Β/2023)
  • Η ΒΙΠΕ Ηρακλείου υπήχθη και μετονομάστηκε σε Επιχειρηματικό Πάρκο Ηρακλείου (Τύπου Α1) με την υπ’ αριθμ. 55684 ΥΑ (ΦΕΚ 4066/Β/2023)
  • Η ΒΙΠΕ Κομοτηνής υπήχθη και μετονομάστηκε σε Επιχειρηματικό Πάρκο Κομοτηνής (Τύπου Α1) με την υπ’ αριθμ. 55687 ΥΑ (ΦΕΚ 4067/Β/2023)
  • Η ΒΙΠΕ Λάρισας υπήχθη και μετονομάστηκε σε Επιχειρηματικό Πάρκο Λάρισας (Τύπου Α1) με την υπ’ αριθμ. 55691 ΥΑ (ΦΕΚ 4074/Β/2023)
  • Η ΒΙΠΕ Πάτρας υπήχθη και μετονομάστηκε σε Επιχειρηματικό Πάρκο Πάτρας (Τύπου Α1) με την υπ’ αριθμ. 55711 ΥΑ (ΦΕΚ 4102/Β/2023)
  • Η ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης υπήχθη και μετονομάστηκε σε Επιχειρηματικό Πάρκο Αλεξανδρούπολης (Τύπου Α1) με την υπ’ αριθμ. 57923 ΥΑ (ΦΕΚ 4159/Β/2023)
  • Η ΒΙΠΕ Καρδίτσας υπήχθη και μετονομάστηκε σε Επιχειρηματικό Πάρκο Καρδίτσας (Τύπου Α1) με την υπ’ αριθμ. 57962 ΥΑ (ΦΕΚ 4161/Β/2023)

Για όλα τα ανωτέρω Επιχειρηματικά Πάρκα, ορίστηκε ως Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης (ΕΑΔΕΠ) η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.