2 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 150.000.000 ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓEIΣΕΣ ΛΟΓΩ COVID-19 ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΚΜ

Στην ανακοίνωση ενός νέου πρωτοποριακού προγράμματος, προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με το συνολικό ποσό της συγκεκριμένης δράσης να αγγίζει τα 150.000.000 ευρώ και έναρξη υποβολής αιτήσεων την 10η Σεπτεμβρίου. Σκοπός του προγράμματος είναι να υποστηριχτούν οι επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει η πανδημία του Covid-19 στην οικονομική τους δραστηριότητα.

Το πρόγραμμα θα αφορά την παροχή κεφαλαίου κίνησης, ύψους από 5.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ. Σημειώνεται πως το ποσό αυτό δεν αφορά επιστρεπτέα προκαταβολή, αλλά κεφάλαιο κίνησης που θα δοθεί στις επιχειρήσεις, με σκοπό να το χρησιμοποιήσουν εντός του 2021 για να καλύψουν τα έξοδά λειτουργίας τους.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και απασχολούν κάτω από 50 άτομα προσωπικό. Οι κλάδοι των επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής είναι οι ακόλουθοι :

Α. μεταποιητικές επιχειρήσεις

Β. τουριστικές επιχειρήσεις

Γ. επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου

Δ. επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου

Ε. επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

Το ποσό, που η κάθε επιχείρηση μπορεί να λάβει, θα είναι ίσο με το 50% των εξόδων της κατά το 2019. Το ελάχιστο ποσό επιχορήγησης είναι 5.000 ευρώ ενώ το μέγιστο είναι 50.000 ευρώ. Συνεπώς, δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα (εντός του 2019) κάτω από 10.000 ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα (εντός του 2019) πάνω από 100.000 ευρώ θα επιδοτηθούν με το ανώτερο ποσό των 50.000 ευρώ.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

  • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης,
  • των αγορών Α΄ υλών και υλικών χρήσης,
  • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών,
  • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση και
  • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους.

Παράδειγμα: Αν μια επιχείρηση είχε κατά το 2019, συνολικά έξοδα ύψους 60.000 ευρώ, τότε μπορεί να υποβάλλει αίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, για να λάβει ως κεφάλαιο κίνησης ποσό 30.000 ευρώ (δηλαδή το 50% των 60.000 ευρώ).

Το συνολικό αίτημα ελέγχου και η συνεπακόλουθη καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021. Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.

Οι υποβολές των αιτήσεων θα ξεκινήσουν στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 και θα διαρκέσουν μόνο για 1 μήνα. Η Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει ήδη ανακοινωθεί πως ΔΕ θα δοθεί καμία παράταση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς για νομοθετικούς λόγους θα πρέπει τα αποτελέσματα με τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις να έχουν δημοσιευτεί το αργότερο 31/12/2020 και συνεπώς δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρονοδιαγράμματος υποβολών.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Ανάπτυξης» μετρώντας 28 χρόνια εμπειρίας και διαθέτοντας ικανά και έμπειρα στελέχη συνεχίζει να στηρίζει με επιτυχία τους πελάτες της ως προς την δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών, αναφορικά με την αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κάθε είδους (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακοί Νόμοι) ακολουθώντας τα εξής βήματα:

  • Έλεγχος επιλεξιμότητας.
  • Προ-αξιολόγηση, εκτίμηση βαθμολογίας ανά πρόγραμμα.
  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.
  • Υποβολή αιτήματος ελέγχου και πληρωμής.

 

Καθώς για την υποβολή των αιτήσεων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα απαιτούνται έγγραφα, που η λήψη τους από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες έχουν χρονική αναμονή αρκετών ημερών (ή και εβδομάδων),  συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας, ώστε να ελέγξουμε αν έχουν δικαίωμα συμμετοχής αλλά και να τους ενημερώσουμε για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν.

Σημειώνεται πως η επίσημη προκήρυξη αναμένεται εντός των επόμενων ημερών και ενδεχομένως να υπάρξουν μικρές αλλαγές στις προαναφερθείσες πληροφορίες.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ  2310552110 & στο email:    subsidy@samaras-co.gr.