23 Φεβρουαρίου 2024

280 Εκατομμύρια Ευρώ για 4 Νέες Δράσεις Ενίσχυσης Υφιστάμενων, Νέων & Υπό Σύσταση Επιχειρήσεων στις περιοχές ΔΑΜ της Δυτ. Μακεδονίας & της Πελοποννήσου

Ανακοινώθηκαν 4 νέες δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 280.000.000 ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων, σε περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027, προχώρησε στη δημοσίευση των προσκλήσεων για τις εξής δράσεις:

1. «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027».

(Προϋπολογισμός Δράσης: 65.000.000 €)

2. «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027».

(Προϋπολογισμός Δράσης: 65.000.000 €)

3. Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.

(Προϋπολογισμός Δράσης: 75.000.000 €)

4. Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.

(Προϋπολογισμός Δράσης: 75.000.000 €)

Ας σημειωθεί ότι για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

1. «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης»

Η Δράση στοχεύει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, εργασιακών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης νεοσύστατων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ώστε να υποστηριχθεί η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σκοπός της συγκεκριμένης Δράσης είναι να δοθεί στις περιοχές αυτές η δυνατότητα και το κίνητρο για τον καινοτόμο μετασχηματισμό των νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων & την προσέλκυση νέων επενδύσεων για να διαφοροποιηθεί το παραγωγικό μοντέλο των περιοχών, ώστε να αντιμετωπίσουν τις προαναφερόμενες επιπτώσεις.

O συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης θα ανέρχεται σε 65.000.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα κυμαίνεται από 500.000€ έως και 12.000.000€.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολών των αιτήσεων υπαγωγής ορίζεται η 15/03/2024 και ώρα 12:00 και λήξης η 15/05/2024 και ώρα 15:00.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

2. «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης»

Η Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» στοχεύει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, εργασιακών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ώστε να υποστηριχθεί η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σκοπός της συγκεκριμένης Δράσης είναι να δοθεί στις περιοχές αυτές η δυνατότητα και το κίνητρο για τον καινοτόμο μετασχηματισμό των υφιστάμενων επιχειρήσεων & την προσέλκυση νέων επενδύσεων για να διαφοροποιηθεί το παραγωγικό μοντέλο των περιοχών ώστε να αντιμετωπίσουν τις προαναφερόμενες επιπτώσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης θα ανέρχεται σε 65.000.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα κυμαίνεται από 500.000€ έως και 12.000.000€.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολών των αιτήσεων υπαγωγής ορίζεται η 15/03/2024 και ώρα 12:00 και λήξης η 15/05/2024 και ώρα 15:00.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

3. «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης»

Η Δράση στοχεύει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, εργασιακών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης νεοσύστατων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ώστε να υποστηριχθεί η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σκοπός της συγκεκριμένης Δράσης είναι να δοθεί στις περιοχές αυτές η δυνατότητα και το κίνητρο για τον καινοτόμο μετασχηματισμό των νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων & την προσέλκυση νέων επενδύσεων για να διαφοροποιηθεί το παραγωγικό μοντέλο των περιοχών ώστε να αντιμετωπίσουν τις προαναφερόμενες επιπτώσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης θα ανέρχεται σε 75.000.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα κυμαίνεται από 5.000.000€ έως και 40.000.000€.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολών των αιτήσεων υπαγωγής ορίζεται η 15/03/2024 και ώρα 12:00 και λήξης η 15/05/2024 και ώρα 15:00.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

4. «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»

Η Δράση στοχεύει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, εργασιακών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης νεοσύστατων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ώστε να υποστηριχθεί η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σκοπός της συγκεκριμένης Δράσης είναι να δοθεί στις περιοχές αυτές η δυνατότητα και το κίνητρο για τον καινοτόμο μετασχηματισμό των νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων & την προσέλκυση νέων επενδύσεων για να διαφοροποιηθεί το παραγωγικό μοντέλο των περιοχών ώστε να αντιμετωπίσουν τις προαναφερόμενες επιπτώσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης θα ανέρχεται σε 75.000.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα κυμαίνεται από 5.000.000€ έως και 40.000.000€.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολών των αιτήσεων υπαγωγής ορίζεται η 15/03/2024 και ώρα 12:00 και λήξης η 15/05/2024 και ώρα 15:00.

Διαβάστε περισσότερα εδώ