21 Μαρτίου 2022

31/3/2022 Η Καταλυτική ημερομηνία για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Σε συνέχεια του ενημερωτικού που στάλθηκε στις 25 Φεβρουαρίου, σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΠΑ), θα είναι διαθέσιμη προς συμπλήρωση έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι η συμπλήρωση και υποβολή της  ετήσιας ΕΠΑ είναι υποχρεωτική για κάθε δραστηριότητα όπου οι εγκαταστάσεις της δύναται να παράγουν απόβλητα. Τονίζεται ότι η πύλη έχει ανοίξει για τη δήλωση των αποβλήτων του παρήχθησαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και η συμπλήρωση και υποβολή είναι υποχρεωτική ακόμη και αν κατά το δηλωθέν έτος δεν παράχθηκαν απόβλητα και η δήλωση είναι μηδενική.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί» στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, δύναται να αναλάβει και να διεκπεραιώσει τις σχετικές διαδικασίες (συμπλήρωσης και υποβολή της ετήσιας ΕΠΑ) για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην παραπάνω διαδικασία καλείστε να μας προσκομίσετε τα σχετικά παραστατικά σχετικά με το είδος (λάδια, λάσπες, πλαστικά, χαρτιά κτλ), όπως κάθε προηγούμενο έτος και την ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων, καθώς επίσης και τη μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται. Για να ολοκληρωθεί άμεσα και αποτελεσματικά η διαδικασία υποβολής της ΕΠΑ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2310 552 110 ή 210 958 00 00 με τον συνεργάτη που σας εξυπηρετεί.

 

του Θέμη Κωνσταντινίδη,
Πολιτικού Μηχανικού,
του Τμήματος Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων
της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ - Σύμβουλοι Μηχανικοί»