8 Μαΐου 2020

7 βήματα ανάπτυξης κόντρα στον εφιάλτη της πανδημίας

Του Μιχάλη Χατζηβρέττα,
Οικονομολόγου, MSc
Διευθυντή Τομέα Ιδιωτικών Επενδύσεων,                                                                                                                                          της «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Ανάπτυξης»

Το μεγαλύτερο οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα από εποχής της Μεγάλης ‘Ύφεσης που ξεκίνησε το 1929 εκτιμάται ότι θα έχει η οικονομική κρίση, που έχει προκληθεί από την πανδημία του κωρονοϊού- COVID-19. Ποια μέτρα άραγε μπορούν να ληφθούν για να αποτελέσουν την ασπίδα όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και τον κοινωνικό ιστό;

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της επικεφαλούς του Δ.Ν.Τ. κυρίας Γκεοργκίεβα: «η πανδημία που σαρώνει τον κόσμο θα μετατρέψει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη σε έντονα αρνητική το 2020, προκαλώντας τον χειρότερο αντίκτυπο από τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930, με μόνο μια μερική ανάκαμψη να αναμένεται το 2021».

Αναμένεται μάλιστα ότι τα προβλήματα θα είναι εντονότερα στις αναδυόμενες και στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες θα χρειαστούν οικονομική βοήθεια.

Σε ολόκληρο τον κόσμο οι κυβερνήσεις έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν μέτρα τόσο για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης όσο και των συνεπειών που προκαλούνται σε οικονομικό επίπεδο.

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τα οποία ανακοινώθηκαν στις 30.04.2020, η ύφεση για το τρέχον έτος εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 4,7% ως 7,9%. Θεωρείται, πάντως, δεδομένο ότι αν τα περιοριστικά μέτρα συνεχίσουν να εφαρμόζονται και κατά το 3ο τρίμηνο του έτους, τότε το ποσοστό μείωσης του ΑΕΠ θα είναι διψήφιο νούμερο.

Στόχος για την εγχώρια οικονομία είναι να συγκρατηθεί όσο το δυνατό περισσότερο η ύφεση για το τρέχον έτος και να υπάρξει ταχεία ανάπτυξη από το επόμενο έτος.

Για τον περιορισμό της ύφεσης έχουν ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζονται μέτρα στήριξης της απασχόλησης και διευκολύνσεων προς τις επιχειρήσεις αναφορικά με τις φορολογικές και τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Η επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης, όμως, απαιτεί ένα πλέγμα πιο σύνθετων ενεργειών, οι οποίες θα ενισχύσουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και θα επιδράσουν θετικά στην υλοποίηση επενδύσεων και την ενίσχυση γενικότερα της προσφοράς.

Οι βασικές ενέργειες που προωθούνται, ώστε να λειτουργήσουνε ως ένα δίχτυ ασφαλείας, που θα σταθεροποιήσει την οικονομία προκειμένου να ξαναμπεί σε ενάρετο κύκλο ανάπτυξης είναι οι ακόλουθες:

 • Φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα προς τουριστικές επιχειρήσεις προκειμένου να πραγματοποιήσουν επενδύσεις και επιδιορθώσεις που είχαν προγραμματίσει για τον χειμώνα του 2021 το καλοκαίρι του 2020.
 • Φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα σε εξαγωγικές επιχειρήσεις προκειμένου να επεκτείνουν τη δυναμικότητά τους και την ανάπτυξη των πωλήσεών τους.
 • Παροχή ρευστότητας μέσω δανείων χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκά Ταμεία (εγγυοδοσία, επιδοτούμενα επιτόκια κτλ.)
 • Άμεση προώθηση εμβληματικών επενδυτικών έργων, όπως για παράδειγμα η επένδυση στο Ελληνικό.
 • Ταχύτερη προώθηση κάθε εν εξελίξει επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις των Αναπτυξιακών Νόμων και του ΕΣΠΑ.
 • Επανασχεδιασμός για την αξιοποίηση των μη αξιοποιημένων κονδυλίων του ΕΣΠΑ για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.
 • Προκήρυξη νέων καθεστώτων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα των Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 για την ενίσχυση υλοποίησης νέων επενδυτικών σχεδίων.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Ανάπτυξης» μετρώντας 28 χρόνια εμπειρίας και διαθέτοντας ικανά και έμπειρα στελέχη συνεχίζει να στηρίζει με επιτυχία τους πελάτες της ως προς την δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών, αναφορικά με την αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κάθε είδους (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακοί Νόμοι) ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 • Έλεγχος επιλεξιμότητας.
 • Προ-αξιολόγηση, εκτίμηση βαθμολογίας ανά πρόγραμμα.
 • Εκπόνηση business plan και υποβολή πρότασης (με στόχο την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία).
 • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.
 • Παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου (τήρηση των προβλέψεων του προγράμματος, ορθή τήρηση των διαδικασιών, πρόληψη – αποφυγή λαθών).
 • Υποβολή αιτημάτων ελέγχου και πληρωμής.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ  2310552110 & 2109580000 ή στο email:    [email protected].