Τομείς Δραστηριοτήτων

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ διαθέτει τεράστια εμπειρία στην αδειοδότηση βιομηχανικών – μεταποιητικών δραστηριοτήτων, καθώς στην 25ετή πορεία της έχει αδειοδοτήσει με επιτυχία περισσότερες από 1.500 μεταποιητικές δραστηριότητες, παρέχοντας ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες.

Υπηρεσίες

Άδειες Λειτουργίας - Γνωστοποιήσεις Λειτουργίας

Άδειες Εγκατάστασης - Επέκτασης - Εκσυγχρονισμού

Έρευνα & Έλεγχος Xωροθέτησης

Σχεδίαση Βέλτιστης Κτιριακής Δομής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος HACCP και της Υγειονομικής νομοθεσίας

Μελέτες Κυκλοφοριακής Σύνδεσης με οδικό δίκτυο περιοχής

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

Μελέτες Επεξεργασίας & Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΔΥΑ)

Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Μελέτες Πυροπροστασίας

Επίβλεψη κατασκευής έργων

Project Management

Technical Due Diligence

Διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Μελέτες Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία SEVESO III

Άδειες Χρήσης Νερού Γεωτρήσεων

Άδειες Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου

Αδειοδότηση Εφεδρικών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (γεννήτριες)

Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας

Επιλογή Εναλλακτικών Παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

Επιδότηση μέσω εθνικών (Αναπτυξιακός Νόμος) και Ευρωπαϊκών (ΕΣΠΑ) πόρων

Σχετικά Έργα

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ διαθέτει αξιοσημείωτη και πολυετή εμπειρία στην αδειοδότηση, μελέτη, επίβλεψη και τεχνική αξιολόγηση εγκαταστάσεων που ανήκουν στον Τουριστικό κλάδο, όπως Ξενοδοχεία, Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα και Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (Συνεδριακά Κέντρα, Τουριστικοί Λιμένες, Εγκαταστάσεις Ιαματικού Τουρισμού). Συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους ξενοδοχειακούς ομίλους της χώρας, παρέχοντας ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες σε κάθε στάδιο ωρίμανσης ενός νέου έργου ή κατά τη διάρκεια λειτουργίας υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων και υποδομών.

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ξενοδοχεία
Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα
Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (Συνεδριακά Κέντρα, Τουριστικοί Λιμένες, Εγκαταστάσεις Ιαματικού Τουρισμού)
Boutique Ηotels
Οργανωμένες Τουριστικές Κατασκηνώσεις (Camping)
Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια/Διαμερίσματα
Ξενοδοχεία Συνιδιοκτησίας (Condo Hotels)
Ξενοδοχειακά Τουριστικά Καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο Π.Δ. 33/1979
Αυτοεξυπηρετούμενα Καταλύματα (Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις & κατοικίες)
Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων (Youth Hostels)

Υπηρεσίες

Technical Due Diligence (τεχνική αξιολόγηση):

Έλεγχος Καταλληλόλητας οικοπέδου/γηπέδου για την ανέγερση ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών καταλυμάτων

Υπόδειξης κατάλληλων ακινήτων ή τουριστικών καταλυμάτων προς επένδυση

Σύνταξη επιχειρηματικού πλάνου (business plan)

Σύνταξη, μελέτη, υποβολή και διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων (Αναπτυξιακός – ΕΣΠΑ)

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το στήσιμο προδιαγραφών/υπηρεσιών και εξοπλισμού νέων καταλυμάτων ή την προσαρμογή των υφιστάμενων στις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας

Κατοχύρωση Έγκρισης Τίτλου Καταλύματος, ορισμό Εκπροσώπου στον ΕΟΤ και Νομικών Υποχρεώσεων επιχείρησης προς το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

Προαξιολόγηση Κατάταξης σε κατηγορία Αστέρων ή Κλειδιών

Τεχνική υποστήριξη Έκδοσης Πιστοποιητικού Κατάταξης στην επιθυμητή κατηγορία Αστέρων ή Κλειδιών και έκδοσης έγκρισης για ελληνικό πρωινό από το Ξ.Ε.Ε.

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

Έγκριση Κυκλοφοριακής Σύνδεσης και Βεβαίωσης καλής Εκτέλεσης

Έλεγχος κτιριακών εγκαταστάσεων και τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών

Μελέτες Αρχιτεκτονικών και στατικών

Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Πυροπροστασίας

Γνωστοποιήσεις λειτουργίας καταλυμάτων, καταστημάτων μαζικής εστίασης & αναψυχής και κολυμβητικών δεξαμενών, εντός αυτών

Μελέτη & Σχεδιασμός χώρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος HACCP και της Υγειονομικής νομοθεσίας

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000

Έλεγχος Κριτηρίων και για την εδραίωση και ανάπτυξη συνεργασίας μιας τουριστικής επιχείρησης με σημαντικούς Tour Operator μέσα από την εφαρμογή μιας σειράς ενεργειών που άπτονται κτιριολογικών ζητημάτων και ανάπτυξης οργανωτικών & λειτουργικών διαδικασιών

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας εντός καταλυμάτων

Άδειες Γυμναστηρίων / Χώρων αισθητικής / Κομμωτηρίου

Αδειοδοτήσεις Στεγασμένων χώρων Στάθμευσης

Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας

Επιλογή Εναλλακτικών Παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ διαθέτει τεράστια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στη μελέτη και αδειοδότηση των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου. Έχει μελετήσει, επιβλέψει και αδειοδοτήσει περισσότερα από 1.000 έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα (εμπορικά κέντρα, υπεραγορές, αποθήκες logistics), ενώ συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου τόσο στο χονδρικό, όσο και στο λιανικό εμπόριο.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης προϊόντων (τροφίμων, ρούχων κ.λ.π.).
Επιχειρήσεις προσωρινής αποθήκευσης & χονδρικής διάθεσης προϊόντων.

Υπηρεσίες

Έρευνα & Έλεγχος Χωροθέτησης

Σχεδίαση Βέλτιστης Κτιριακής Δομής

Μελέτες Κυκλοφοριακής Σύνδεσης με οδικό δίκτυο περιοχής

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ή Πρότυπη Περιβαλλοντική Δέσμευση (ΠΠΔ)

Άδειες Ίδρυσης

Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Πυροπροστασίας

Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας

Επιλογή Εναλλακτικών Παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

Επίβλεψη Κατασκευής (Project Management) και Παραλαβή (Commissioning) Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Αδειοδότηση Εφεδρικών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (γεννήτριες)

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ έχει αδειοδοτήσει στα 25 έτη λειτουργίας της περισσότερα από 2.500 πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων, 900 συνεργεία και αντιπροσωπείες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων όλων των ειδικοτήτων, 700 σταθμούς αυτοκινήτων, εγκαταστάσεις ΙΚΤΕΟ, πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων και εμπορευματικούς σταθμούς. Επίσης, έχει ασχοληθεί με περισσότερες από 3.500 υποθέσεις κυκλοφοριακών συνδέσεων εγκαταστάσεων.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG – AutoGas) και φυσικού αερίου (CNG & L-CNG)
Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου σε λιμάνια και μαρίνες, για ανεφοδιασμό σκαφών
Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Ιδιωτικής Χρήσης για οχήματα εταιρειών που διαθέτουν στόλους οχημάτων (βιομηχανικές, μεταφορικές κ.λπ.)
Πρατήρια Υγρών Καυσίμων για οχήματα και μηχανήματα έργων σε εργοτάξια, λατομεία, μεταλλεία, ορυχεία
Σταθμοί Αυτοκινήτων (Parking) υπαίθριοι και στεγασμένοι με υγρά και αέρια καύσιμα
Πλυντήρια - Λιπαντήρια Αυτοκινήτων
Συνεργεία όλων των ειδικοτήτων (γενικό συνεργείο, μηχανικός, ηλεκτρολόγος, φανοποιός, βαφέας, συνεργείο τροχών, εξατμίσεων, μοτοσυκλετών, αερίων καυσίμων, μικροφθορών αμαξωμάτων) - Αντιπροσωπείες Αυτοκινήτων
Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.)
Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων Σ.Ε.Α. (Auto market - Πλυντήρια - Λιπαντήρια - Χώροι Υγειονομικού Ενδιαφέροντος)
Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ)
Εμπορευματικοί Σταθμοί Αυτοκινήτων
Σταθμοί Υπεραστικών Λεωφορείων
Εταιρείες Οδικής Βοήθειας
Κυκλοφοριακές Συνδέσεις - Διαμορφώσεις

Υπηρεσίες

Άδεια Ίδρυσης και Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Καυσίμων και Ενέργειας (σύνταξη τεχνικού φακέλου και διακίνηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες)

Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας Συνεργείου Αυτοκινήτων, ΙΚΤΕΟ, Σταθμού Αυτοκινήτων – Parking, Πλυντηρίου – Λιπαντηρίου Αυτοκινήτων (σύνταξη τεχνικού φακέλου και διακίνηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες)

Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.)

Έκδοση άδειας τοποθέτησης συσκευών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Επίβλεψη κατασκευής

Έρευνα – έλεγχος δυνατότητας αδειοδότησης

Έλεγχος – Μελέτη Βιωσιμότητας

Σχεδίαση βέλτιστης κτιριακής δομής

Σχεδίαση διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (layout)

Διαδικασία Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

Μελέτη Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας

Έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Μελέτες επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων

Άδεια Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων

Έκδοση Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Έκδοση Αδειών Ασκήσεως Επαγγέλματος Τεχνιτών Αυτοκινήτων

Έκδοση Εξουσιοδότησης Χορήγησης Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων

Διαδικασία έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίων και εγκαταστάσεων και χορήγησης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών

Διαδικασία χορήγησης έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου για την είσοδο και έξοδο οχημάτων σε πρατήρια και εγκαταστάσεις και χορήγησης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών

Διαδικασία έγκρισης διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκαταστάσεων και χορήγησης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών

Κυκλοφοριακή Μελέτη

Μελέτη ισόπεδων κόμβων, ανισόπεδων κόμβων και κυκλικών κόμβων

Μελέτες Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων

Μελέτες Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων – Εργοταξιακή Σήμανση

Μελέτες Σήμανσης – Σηματοδότησης Οδών

Επιδοτήσεις Πρατηρίων και εγκαταστάσεων

Project Management έργων

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, έχοντας παρακολουθήσει στενά όλες τις εξελίξεις και τη διαδικασία ψήφισης του Ν. 4302/2014, δηλαδή του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες εφοδιαστικής, διαθέτει την απαιτούμενη γνώση και το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό (μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων), ώστε να αποτελέσει τον καλύτερο σύμβουλο για την αδειοδότηση Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Logistics).

Υπηρεσίες

Άδειες Λειτουργίας (Γνωστοποιήσεις Λειτουργίας) Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Logistics)

Άδειες Εγκατάστασης - Επέκτασης - Εκσυγχρονισμού Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Logistics)

Έρευνα & Έλεγχος Χωροθέτησης

Σχεδίαση Βέλτιστης Κτιριακής Δομής

Μελέτες Κυκλοφοριακής Σύνδεσης με οδικό δίκτυο περιοχής

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

Μελέτες Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία SEVESO III

Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Μελέτες Πυροπροστασίας

Επίβλεψη κατασκευής έργων

Project Management

Διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Αδειοδότηση Εφεδρικών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (γεννήτριες)

Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας

Επιλογή Εναλλακτικών Παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Επιδότηση μέσω εθνικών (Αναπτυξιακός Νόμος) και ευρωπαϊκών (ΕΣΠΑ) πόρων

Σχετικά Έργα

Υπηρεσίες

Έρευνα & Έλεγχος Χωροθέτησης

Αρχιτεκτονικές & Στατικές Μελέτες

Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Πυροπροστασίας

Μελέτες Κυκλοφοριακής Σύνδεσης με οδικό δίκτυο περιοχής

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

Μελέτες Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία SEVESO III

Άδειες Δόμησης

Άδειες Λειτουργίας

Σχετικά Έργα

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ διαθέτει εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία στην περιβαλλοντική αδειοδότηση ιδιωτικών και δημόσιων έργων όλων των ομάδων και κατηγοριών, ενώ επιπλέον δραστηριοποιείται στην αδειοδότηση αμιγώς περιβαλλοντικών έργων, που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων και την ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών.

Υπηρεσίες

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Δραστηριοτήτων (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – ΤΕΠΕΜ – Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις)

Στρατηγικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Σχεδίων και Προγραμμάτων (Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)

Καταγραφή και Αποτύπωση Περιβαλλοντικών Παραμέτρων Προστατευόμενων Περιοχών (Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, Environmental Monitoring)

Αδειοδότηση Συστημάτων Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων (Μελέτες Υγρών Αποβλήτων)

Αδειοδότηση Φορέων - Δραστηριοτήτων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (συλλογή - μεταφορά - επεξεργασία – ανάκτηση/διάθεση, διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων)

Αδειοδότηση Συστημάτων (ατομικών και συλλογικών) Εναλλακτικής Διαχείρισης Ειδικών Ρευμάτων Αποβλήτων

Σύνταξη Εκθέσεων Παρακολούθησης και Συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία Αερίων Ρύπων

Αδειοδότηση Έργων Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι και Αποτίμηση Περιβαλλοντικού Προφίλ Δραστηριοτήτων

Τεχνική Υποστήριξη σε θέματα Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Νομοθεσίας

Αδειοδότηση Λατομικών Χώρων

Αδειοδότηση Δανειοθαλάμων & Αποθεσιοθαλάμων

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ διαθέτει τεράστια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στον κλάδο της ενέργειας, τόσο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), όσο και στις ενεργειακές αγορές. Έχει αναπτύξει, μελετήσει, επιβλέψει και αδειοδοτήσει περισσότερα από 300 έργα ΑΠΕ σε ολόκληρη την Ελλάδα, όλων των μορφών (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, βιομάζα, βιοαέριο, υβριδικά), ενώ συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες (εναλλακτικούς παρόχους ενέργειας), τόσο στην αγορά του ηλεκτρισμού όσο και του φυσικού αερίου.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Έρευνα και έλεγχος χωροθέτησης

Net Metering Φωτοβολταϊκών

Άδεια Παραγωγής

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

Προσφορά Σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ

Άδεια Εγκατάστασης

Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής και βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης

Επιδότηση μέσω εθνικών (Αναπτυξιακός Νόμος) και Ευρωπαϊκών (ΕΣΠΑ) πόρων

Εξεύρεση χρηματοδότησης

Άδεια Δόμησης / Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Επίβλεψη κατασκευής

Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

Άδεια Λειτουργίας

Πιστοποίηση ISO

Έλεγχος και παρακολούθηση λειτουργίας

Ενεργειακές Υπηρεσίες/Αγορές

Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Επιλογή βέλτιστου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας

Επιλογή βέλτιστου παρόχου φυσικού αερίου

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και άμεση και συνεχή ενημέρωση, αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης, προδιαγραφών και λειτουργίας των δραστηριοτήτων στους χώρους της Εκπαίδευσης, της Υγείας και του Αθλητισμού, παρέχοντας τις βέλτιστες λύσεις ως ο απόλυτος σύμβουλος επιχειρήσεων.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εκπαιδευτήρια (ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, ΙΙΕΚ, ΚεΔιΒιΜ)
Σχολές Χορού
Βρεφονηπιακοί σταθμοί
Μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ιατρεία, οδοντιατρεία, μικροβιολογικά εργαστήρια κλπ)
Φαρμακεία
Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων
Ιδιωτικά γυμναστήρια
Σχολές εκμάθησης αθλήματος
Αθλητικές Εγκαταστάσεις (γήπεδα, προπονητικά κέντρα)

Υπηρεσίες

Άδειες λειτουργίας

Άδειες ίδρυσης

Βεβαιώσεις λειτουργίας

Έρευνα & Έλεγχος Xωροθέτησης

Προέλεγχος σχεδιαγραμμάτων

Έλεγχος τήρησης προδιαγραφών

Σχεδιασμός εγκαταστάσεων

Μελέτες Κυκλοφοριακής Σύνδεσης με οδικό δίκτυο περιοχής

Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Μελέτες Πυροπροστασίας

Επίβλεψη κατασκευής έργων

Διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας

Επιλογή Εναλλακτικών Παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

Επιδότηση μέσω εθνικών (Αναπτυξιακός Νόμος) και Ευρωπαϊκών (ΕΣΠΑ) πόρων

Σχετικά Έργα

Απευθύνεται σε:

 • Ιδιοκτήτες Ακίνητης Περιουσίας
 • Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
 • Φορείς & Εταιρείες του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., Ε.Τ.Α.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λπ.)
 • Επενδυτές (Ν.Π.Ι.Δ.)

Υπηρεσίες

Διερεύνηση & Εντοπισμός Βέλτιστης Θέσης Χωροθέτησης Επιθυμητής Δραστηριότητας

Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Δυνατοτήτων Ακινήτου (Βέλτιστος Τρόπος Εκμετάλλευσης)

Τεχνικός Έλεγχος Ακινήτου - Technical Due Diligence Report (Έλεγχος Τίτλων Ιδιοκτησίας, Υφιστάμενου Κτιριακού Δυναμικού και Αδειών Λειτουργίας Δραστηριότητας, Χρήσεων Γης, Όρων και Περιορισμών Δόμησης, Πολεοδομικών, Περιβαλλοντικών, Δασικών, Αρχαιολογικών, Ρυμοτομικών και άλλων Δεσμεύσεων Ακινήτου – Σύνοψη Ενεργειών Ωρίμανσης Αξιοποίησης Ακινήτου)

Σύνταξη Φακέλου Προωθητικού Υλικού Ακινήτου (Παρουσιάσεις – Teasers)

Υπηρεσίες Συμβούλου & Υποστήριξη Παρεμβάσεων επί της Εξέλιξης του Πολεοδομικού Σχεδιασμού Διοικητικής Ενότητας Ένταξης Ακινήτου (Παρακολούθηση Εξέλιξης Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Ζ.Ο.Ε., Τ.Χ.Σ., Ε.Χ.Σ. κ.λπ.)

Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Οικοδομησιμότητας Ακινήτου

Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις Αξιών Ακινήτων από Πιστοποιημένους Εκτιμητές του Υπουργείου Οικονομικών (Εκτίμηση Επενδυτικής, Αγοραίας ή Μισθωτικής Αξίας)

Υποστήριξη Διαδικασίας Ωρίμανσης Ακινήτου για τη Χωροθέτηση Επιθυμητής Δραστηριότητας (Δεσμεύσεις που προκύπτουν από: Πολεοδομικό Σχεδιασμό – Χρήσεις Γης, Δασική Νομοθεσία, Απουσία Οριοθέτησης Ρεμάτων ή/και Ορίων Αιγιαλού και Παραλίας, Ανάγκη Κατάτμησης Γηπέδου κ.ά.)

Υποστήριξη Αδειοδότησης Δραστηριοτήτων & Εγκαταστάσεων Ειδικού Χαρακτήρα (Θεματικά – Ψυχαγωγικά Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα, Ερευνητικά Κέντρα, Κτίρια Περίθαλψης, Εγκαταστάσεις Μαζικών Μεταφορών, Πίστες Αγώνων κ.λπ.)

Υπηρεσίες Συμβούλου & Τεχνική Υποστήριξη Στρατηγικών Επενδύσεων (του Ν.3894/2010)

Σύνταξη Μελέτης & Υπηρεσίες Συμβούλου Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ. του Ν. 2805/1997 & Π.Π.Α.Ι.Π. του Ν. 4280/2014)

Σύνταξη Μελέτης & Υπηρεσίες Συμβούλου Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) &  Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) του Ν. 3986/2011

Διαχείριση και Τεχνική Υποστήριξη Επενδυτικών Πλάνων (Project Management)

Υπηρεσίες Συμβούλου & Τεχνική Υποστήριξη Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.)

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ παρέχει ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ εδώ και χρόνια λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος σε Υπουργεία, Περιφέρειες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, Επιμελητήρια και άλλους θεσμικούς φορείς.

Συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας είναι η πολυετής απασχόληση και η εξειδίκευσή της στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε πλήθος έργων, κάθε είδους μεγέθους και πολυπλοκότητας, ενώ διαθέτει εξαιρετικά σημαντική εμπειρία και αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες Σχεδιασμού, Ωρίμανσης, Διαχείρισης και Υλοποίησης σύνθετων Έργων Υποδομών, Ενέργειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Φορείς Κεντρικής Διοίκησης
Υπουργεία
Περιφέρειες / Δήμοι (ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού)
Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Αναπτυξιακές Εταιρείες
Φορείς Διαχείρισης
Οργανισμοί / Επιμελητήρια
Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου / Ιδιωτικού Τομέα
Δημοτικές / Διαδημοτικές Επιχειρήσεις

Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Εκπόνηση Μελετών Αδειοδότησης και Κατασκευής κτιριακών έργων και έργων υποδομής

Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης Μελετών & Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Διερεύνηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος και Καταγραφή, Έλεγχος και Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων

Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων (αθλητικών εγκαταστάσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, παιδικών χαρών κτλ)

Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας και Κυκλοφοριακών Μελετών

Στρατηγικός Σχεδιασμός– Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αδειοδότησης έργων

Συμβουλευτική Υποστήριξη σε θέματα Χωροταξίας – Πολεοδομίας και Ανάπτυξης Ακινήτων, Εκτίμηση Αξίας Ακινήτων, Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

Σύνταξη και παρακολούθηση Μητρώου Έργου και Προγράμματος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)

Σύνταξη και παρακολούθηση Οικονομικού & Χρονικού Προγραμματισμού Έργων

Υπηρεσίες συμβούλου για την τροποποίηση – αναβάθμιση, βελτίωση και εναρμόνιση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου

Διενέργεια Ελέγχων Ασφαλούς λειτουργίας Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Πυροπροστασίας

Project Management, Επίβλεψη κατασκευής & Έλεγχος προδιαγραφών τεχνικών έργων

Παραλαβή (commissioning) κτιριακών έργων, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και έργων υποδομής

Αξιολόγηση, Διαχείριση και Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων – Έγκαιρη ενημέρωση δικαιούχων & διερεύνηση δυνατοτήτων ένταξης προτεινόμενων πράξεων / έργων

Προετοιμασία, διαχείριση, αξιολόγηση και υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ

Προετοιμασία, σύνταξη τεχνικών δελτίων πράξεων και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης πράξεων / έργων

Έλεγχος και ανάπτυξη διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων

Έλεγχος διαδικασιών ωρίμανσης μελετών, δημοπράτησης, συμβασιοποίησης και υλοποίησης πράξεων / έργων

Τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη φορέων στην παρακολούθηση και στον έλεγχο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Επίβλεψη κατασκευής - Ποιοτικός Έλεγχος προδιαγραφών & διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων

Χρηματοοικονομική και Λογιστική παρακολούθηση πράξεων

Περιβαλλοντικός και Ενεργειακός Σχεδιασμός

Σχεδιασμός, αξιολόγηση, χρηματοδότηση και διαχείριση περιβαλλοντικών και ενεργειακών έργων και προγραμμάτων

Μελέτες και σχέδια αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής προσομοίωσης κτιρίων και εγκαταστάσεων

Εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης Ενέργειας, Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών και δικτύων

Διενέργεια ενεργειακών ελέγχων - Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Ακινήτων και Εγκαταστάσεων

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικές Περιβαλλοντικές Εκτιμήσεις

Χωροθέτηση, Σχεδιασμός διαχείρισης, κατασκευής και λειτουργίας Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Διαχείριση Υδάτων

Σχετικά Έργα

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ παρέχει όλες τις υπηρεσίες για την άρτια, έγκαιρη και έντεχνη υλοποίηση έργων, καθώς συγκροτείται από μηχανικούς όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων με πολυετή εμπειρία κατασκευής σύνθετων έργων.

Services

Υποστήριξη στον κύριο του έργου, στη δημοπράτηση του έργου και στην επιλογή του αναδόχου κατασκευής

Υποστήριξη στον κύριο του έργου για τη σύνταξη της σύμβασης με τον ανάδοχο (στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του εργολάβου, οι εγγυήσεις, οι ποινικές ρήτρες, οι χρονικές δεσμεύσεις, έτσι όπως αυτές απορρέουν από το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, ο τρόπος πληρωμής του εργολάβου, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών, η ασφάλιση του έργου κατά τη διάρκεια της κατασκευής,  κ.ο.κ.)

Συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος του αναδόχου ότι έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη νομιμοποίηση του εργοταξίου

Συνεχής παρακολούθηση και εποπτεία του αναδόχου, ώστε να διασφαλιστεί η κατάλληλη οργάνωση και οι απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι, υλικά και εξοπλισμός, ώστε το έργο να υλοποιηθεί εγκαίρως

Διασφάλιση της επικοινωνίας του αναδόχου με τις υπηρεσίες που εμπλέκονται με το έργο κατά τη φάση υλοποίησής του (αστυνομία, αρχαιολογία, δασαρχείο κ.λπ.)

Έλεγχος και συντονισμός του αναδόχου κατασκευής του έργου, βάσει των όσων προβλέπονται στη σύμβαση ανάθεσης του έργου, των μελετών εφαρμογής, των στοιχείων και διαδικασιών δημοπράτησης και των Τεχνικών Απαιτήσεων και Προδιαγραφών, που διέπουν το υπό υλοποίηση έργο

Συντονισμός και διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών (ΚτΕ, μελετητές, επιβλέποντες, ανάδοχος, κ.λπ.)

Έλεγχος και επικαιροποίηση του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, καθώς και παρακολούθηση του αναδόχου ως προς την αυστηρή τήρηση των χρονικών δεσμεύσεων, που θα καθοριστούν από τη φάση δημοπράτησης του έργου

Ποιοτική παρακολούθηση των εκτελεσμένων εργασιών

Αξιολόγηση και έλεγχος ενδεχόμενων εξωσυμβατικών εργασιών, οι οποίες προκύπτουν είτε από τροποποιήσεις των μελετών, είτε από τον ΚτΕ, κατά τη διάρκεια της κατασκευής

Έλεγχος, σε συνεργασία με το Συντονιστή Ασφαλείας, για τη Λήψη και Εφαρμογή των Μέτρων Ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου

Σύνταξη εβδομαδιαίων αναφορών και έγκαιρη ενημέρωση του κυρίου του έργου

Οικονομική παρακολούθηση του έργου και έλεγχος των Πιστοποιήσεων του Αναδόχου

Υποστήριξη του ΚτΕ σε θέματα τεχνικής φύσεως, χρονικού προγραμματισμού για τη λήψη αποφάσεων και εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών προς βελτίωση του έργου (value engineering) ή επίσπευσης του χρόνου κατασκευής

Προγραμματισμός εβδομαδιαίων συναντήσεων με σκοπό το χρονικό και ποιοτικό έλεγχο του έργου, σύνταξη Πρακτικών συνάντησης και ενημέρωσης των εμπλεκομένων μερών και των συμμετεχόντων

Υποστήριξη του ΚτΕ στη διαδικασία έγκρισης υλικών, τα οποία ενσωματώνονται στο έργο μέσω της προσυμφωνημένης διαδικασίας Ποιοτικού Ελέγχου της κατασκευής (Quality Plan)

Συμβατική Διαχείριση του έργου, βάσει της σειράς ισχύος των συμβατικών τευχών του έργου, όπως αυτή καθορίζεται κατά τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου

Υποστήριξη του ΚτΕ,  σε περίπτωση που το έργο είναι ενταγμένο σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Συντονισμός των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία περί «ελέγχου έργων και εργασιών δόμησης»

Συντονισμός του αναδόχου για τη σύνταξη του φακέλου των «as built» σχεδίων, του τεχνικού φακέλου έργου, το φωτογραφικό αρχείο κ.λπ.

Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου κατά τη διάρκεια κατασκευής (παραλαβή οπλισμών, αφανών εργασιών κ.λπ.)

Τμηματική παραλαβή του έργου για το συντονισμό της εγκατάστασης των εξουσιοδοτημένων εργολάβων ή προμηθευτών του έργου που θα ενσωματώσουν τον επιλεγμένο εξοπλισμό στο έργο πριν το πέρας αυτού

Προσωρινή παραλαβή του έργου, σύνταξη πίνακα παρατηρήσεων - διορθωτικών ενεργειών και συντονισμός της διαδικασίας για την αποκατάστασή τους

Οριστική παραλαβή του έργου και σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής

Υποστήριξη των διαδικασιών για τη σύνδεση της εγκατάστασης με τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας

Συντονισμός των εμπλεκομένων μερών για τον τελικό έλεγχο του έργου από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες (Πυροσβεστική, Διεύθυνση Κτηνιατρικής, ΕΟΦ, Υ.ΔΟΜ. - υπηρεσία ελεγκτών δόμησης, ΕΠΑ κ.ο.κ.) και την εξασφάλιση της Τελικής Θεώρησης της εγκεκριμένης άδειας δόμησης και της Άδειας Λειτουργίας του έργου

Η Διεύθυνση ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών της, έχει αναπτύξει ένα πλέγμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που αφορούν την ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε προγράμματα επιδότησης (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, κ.λ.π.), την επιτυχή διαχείριση των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων και την υποστήριξή τους έως την ολοκλήρωση της επένδυσης και την αποπληρωμή της επιδότησης, τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναδιάρθρωση τραπεζικού δανεισμού, καθώς και για την ανεύρεση κεφαλαίων μέσω επενδυτικών σχημάτων.

Με ένα χαρτοφυλάκιο άνω των 300 εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων και με μια ομάδα έμπειρων οικονομολόγων, η εταιρεία μας εγγυάται την επιτυχή διαχείριση των επενδυτικών σας πλάνων, παρέχοντας ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες.

Υπηρεσίες

Υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16

Διαχείριση επενδυτικών σχεδίων Αναπτυξιακών Νόμων 3299/04, 3908/11

Μελέτες και υπαγωγή Στρατηγικών Επενδύσεων στη διαδικασία του fast track

Υπαγωγή Επενδυτικών σχεδίων σε επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

Υπαγωγή Επενδυτικών σχεδίων σε μέτρα και δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Σύνταξη Οικονομοτεχνικών Μελετών και Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan)

Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας (feasibility studies)

Διαδικασίες Αναδιάρθρωσης Τραπεζικού Δανεισμού

Αναζήτηση επιχειρηματικών κεφαλαίων μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης (funding)

Αποτίμηση Εταιρειών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες συγχωνεύσεων και εξαγορών

Τί είναι ο αναπτυξιακός νόμος;

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του.

Καθεστώτα

➢ Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

➢ Γενική Επιχειρηματικότητα

➢ Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

➢ Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ

➢ Συνέργειες και δικτυώσεις

➢ Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών

➢ Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια ­- αλυσίδες αξίας

➢ Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Κάθε καθεστώς (εκτός του καθεστώτος “Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί”) βασίζεται στα άρθρα των περιφερειακών ενισχύσεων. Τα καθεστώτα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη στόχευση, τους δικαιούχους, τις ενισχυόμενες δαπάνες, τα είδη των ενισχύσεων, τα ποσοστά των ενισχύσεων και τη διαδικασία εφαρμογής. Κάθε καθεστώς προκηρύσσεται αυτοτελώς με Υπουργική απόφαση.

Eπιχειρήσεις που δικαιούνται να υπαχθούν

 • Μέγεθος / ηλικία επιχειρήσεων

Δεν υφίστανται γενικοί περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας.

 • Νομική μορφή

Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων, υφισταμένων ή υπό σύσταση.

 • Κλάδοι δραστηριότητας

Eπιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων υπό την προυπόθεση της συμβατότητάς τους με τον ΓΑΚ.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις:

 • 50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ

 • 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

 • 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις

 • 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster

 • 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

Είδη και ύψος ενίσχυσης

Είδη ενίσχυσης :

α) φορολογική απαλλαγή

β) επιχορήγηση

γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους

ε) χρηματοδοτικά εργαλεία

στ) σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μέχρι τα επιτρεπόμενα όρια

ζ) ταχεία αδειοδότηση

η) δάνεια (καθεστώς 6)

θ) επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (καθεστώς 6)

Ύψος ενίσχυσης

Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται

α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και

β) για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων ​έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη. Τα μέγιστα ύψη ενισχύσεων για τη διάρκεια ισχύος του αναπτυξιακού νόμου ορίζονται σε: 5.000.000€ για κάθε επενδυτικό σχέδιο· 10.000.000€ για κάθε επιχείρηση και 20.000.000€ γ​ια κάθε όμιλο επιχειρήσεων.

Η οικονομική συμμετοχή του φορέα είναι δυνατό να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση ή με συνδυασμό των δύο.

 • Προδημοσίευση «Σχεδίων Βελτίωσης» (Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3 )

Στόχος του Υπομέτρου 4.1 είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς και ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων και της ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα:

 • η Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

 • η Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» στοχεύει στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, στην ορθή διαχείριση των υποπροϊόντων και αποβλήτων, καθώς και στην αξιοποίησή τους για παραγωγή ενέργειας.

Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος:

•Χορηγείται στήριξη για επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης, και στη μείωση του κόστους παραγωγής (Δράσης 4.1.1).

•Χορηγείται στήριξη για επενδύσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (ήλιος, αέρας, γεωθερμία κ.λπ.) στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, βάσει των ενεργειακών τους αναγκών, ορθής διαχείρισης αποβλήτων και υποπροϊόντων, αλλά και αξιοποίησής τους για παραγωγή ενέργειας (Δράση 4.1.3).

 • Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους:

αα) Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος

ββ) Ζυθοποιία

γγ) Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)

δδ) Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων

εε) Μονάδες πυρηνελαιουργείων

στστ) Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης

ζζ) Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας)

ηη) Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών

θθ) Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής

ιι) Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής

ιαια) Παραγωγή βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες

ιβιβ) Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις μονάδων, υπό τις εξής προϋποθέσεις / εξαιρέσεις:

αα) Η αίτηση στήριξης αφορά επιλέξιμο/ους κλάδο/ους, όπως αναφέρονται ανωτέρω.

ββ) Οι ορισμοί των υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής κ.λ.π. θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τη σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες / εγκεκριμένες σύμφωνα με την 340668/26-11-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2422 / Β’)

γγ) Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών

 • Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους.

α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια

β) Γάλα

γ) Αυγά

δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα

ε) Ζωοτροφές

στ) Δημητριακά

ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

η) Οίνος

θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί

ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)

ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

ιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις:

α) Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ

β) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων

γ) Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος

δ) Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές

ε) Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων. Κατ’εξαίρεση όσον αφορά στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα

στ) Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%, μονάδων παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών για επιχειρήσεις, οι μονάδες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες / εγκεκριμένες σύμφωνα με την 340668/ 26-11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β’) ΚΥΑ

ζ) Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών

 • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
 • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
 • Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α’ κύκλος

 • Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ κύκλος

 • Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
 • Αξιολόγηση (τεχνική, χωροταξική, οικονομική) επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων – Υπηρεσίες έρευνας χωροταξικών-πολεοδομικών ζητημάτων, βιομηχανικής και επιχειρηματικής χωροθεσίας
 • Διαμόρφωση επενδυτικού πλάνου ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου  (ΕΠ)
 • Εκπόνηση και παρακολούθηση χωροταξικών μελετών, μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων του Ν.4447/2016 και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πολεοδομικής ωρίμανσης ΕΠ
 • Κατάρτιση πλήρους Φακέλου για την έκδοση εγκριτικής απόφασης για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου (Αρθ. 47 του Ν.3982/2011)
 • Εκπόνηση Μελέτης Θεσμικής Αναγνώρισης Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης (ΑΒΣ) ως περιοχής που χρήζει περιβαλλοντικής και λειτουργικής  εξυγίανσης, κατά τα οριζόμενα στο Αρθ.56 του Ν.3982/2011
 • Project and Construction management για ωρίμανση, μελέτη, αδειοδότηση και υλοποίηση έργων ΕΠ, καθώς και τη συνεχή υποστήριξη του επιχειρηματικού / επενδυτικού σχεδίου σε δημόσιους, αδειοδοτικούς, γνωμοδοτούντες και λοιπούς Φορείς
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη σύσταση και λειτουργεία Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΑΝΕΠ) και Εταιρείας Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΔΕΠ)
 • Τοπογραφική Αποτύπωση και Κτηματογράφηση περιοχής ανάπτυξης ΕΠ
 • Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών (προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής) των Έργων Υποδομής
 • Εκπόνηση Ειδικών Μελετών (Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνικής Οργάνωσης Επιχειρηματικού Πάρκου, Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας/ Business Plan ΕΠ)
 • Εκπόνηση και έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης ΕΠ – Εκπόνηση Σχεδίων Διάταξης / Σύνταξη και Κύρωση Πράξης Εφαρμογής ΕΠ
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη Φορέων ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ για τη μελέτη, ανάπτυξη, ανάθεση κατασκευής και λειτουργία των ΕΠ
 • Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου με σκοπό υποστήριξη του επιχειρηματικού / επενδυτικού πλάνου στην εξεύρεση χρηματοδότησης του έργου ΕΠ και την υπαγωγή των έργων σε προγράμματα χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Τραπεζικός Δανεισμός, Ταμείο Υποδομών / ΤΑΜΥΠΟΔ)
 • Σύνταξη Κανονισμών Λειτουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων