5 Ιανουαρίου 2022

«Carbon Neutral Company» το 2022 η «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε.– Σύμβουλοι Μηχανικοί»

Του Παύλου Κωτσίδη
Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού, Μ.Β.Α
Διευθυντής Τομέα Ενέργειας της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί»

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ - Σύμβουλοι Μηχανικοί» εξασφάλισε την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα για το σύνολο της λειτουργίας της, καθώς και την απόκτηση του σήματος “Carbon Neutral Company”, για το 2022. Στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής της σχετικά με τους διεθνείς δείκτες ESG (Environmental-Social-Governance) και την υιοθέτηση της φιλοσοφίας της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ - Σύμβουλοι Μηχανικοί», σταθερά πρωτοπόρος και στους τομείς αυτούς, ενισχύει την ήδη υπάρχουσα εναρμόνιση και πιστοποίησή της με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & ISO 50001 – Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης, με την απόκτηση  Πιστοποιητικού (VERRA Registry) αντισταθμιστικών ισοδύναμων, μέσω συνεργασίας με τον πολυεθνικό κολοσσό PRAX GROUP στο Χιούστον των ΗΠΑ.

Πιο αναλυτικά, η πλήρης αντιστάθμιση των εκπομπών θα πραγματοποιηθεί μέσα από έναν ετήσιο προγραμματισμό με τη χρήση πιστοποιημένων μονάδων μείωσης άνθρακα από τα εγκεκριμένα προγράμματα αξιόπιστων διεθνών προεπιλεγμένων κατασκευαστών έργων ΑΠΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα από τον υδροηλεκτρικό σταθμό “Vishnuprayag Hydro-electric Project (VHEP), της Jaiprakash Power Ventures Ltd (JPVL)”. Με το πρώτο σχετικό Πιστοποιητικό της διεθνούς φήμης εταιρείας VERRA, αντισταθμίστηκαν 19 ισοδύναμοι τόνοι Διοξειδίου του Άνθρακα (VCUs), με στόχο την επίτευξη του μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα έως και το τέλος του 2022.

Υπενθυμίζεται εξάλλου, ότι το Ανθρακικό Αποτύπωμα αποτελεί πλέον το νέο επιχειρηματικό προαπαιτούμενο, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να καθορίζουν τον οδικό χάρτη, για το μηδενισμό των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου μέχρι το 2050, ενώ ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε και αναθεώρηση του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο 55% ως το 2030.

Με γνώμονα ότι το ανθρακικό αποτύπωμα των σύγχρονων επιχειρήσεων αποτελεί το νέο σημείο αναφοράς, είμαστε πεπεισμένοι ότι ο μηδενισμός του Ανθρακικού Αποτυπώματος μας για το 2022, αναδεικνύει την εταιρική μας φιλοσοφία για συνεχή βελτίωση και πρωτοπορία, όντας οι πρώτοι του κλάδου μας στην Ελλάδα που προβαίνουν σε αυτήν την ενέργεια.

Θα συνεχίσουμε να αλληλεπιδρούμε τόσο με τους προμηθευτές και συνεργάτες μας, όσο και με τους πελάτες μας, στην αναγνώριση και εφαρμογή των ενεργειών εκείνων, που οδηγούν στο Ουδέτερο Ανθρακικό Αποτύπωμα. Ο Όμιλος «Σαμαράς & Συνεργάτες», επιδιώκει να τοποθετήσει τόσο τον ίδιο όσο και τους πελάτες του, στην πρώτη γραμμή της Παγκόσμιας Ενεργειακής Μετάβασης, που βρίσκεται σε εξέλιξη, στο πλαίσιο της πολιτικής της Αειφόρου Ανάπτυξης και του Μηδενικού (Ουδέτερου) Ανθρακικού Αποτυπώματος, της Ευρώπης του 2050.