01 / 04

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ -- FISIKON

02 / 04

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ -- BIGSOLAR

03 / 04

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ -- ΔΕΠΑ

04 / 04

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ -- ΜΠΗΤΡΟΣ