Test

Το μεγαλύτερο κεφάλαιό µας και βασικός συντελεστής της επιτυχημένης µας πορείας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί». Περιλαμβάνει μηχανικούς κάθε ειδικότητας, καθώς και διοικητικά στελέχη έμπειρα και εξειδικευμένα ανά την Ελλάδα. Καθημερινά και µε βαθιά γνώση του αντικειμένου τους, τα στελέχη υποστηρίζουν το σύνολο των ενεργειών και έργων της εταιρείας, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες σε περισσότερους από 6.500 πελάτες και επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, καθώς και σε δομές και έργα του δημοσίου τομέα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Για το λόγο αυτό η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» προσφέρει θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και διαμορφώνοντας υπεύθυνα ένα εργασιακό περιβάλλον, που διακρίνεται όχι μόνο από ασφάλεια, ανάπτυξη και δέσμευση των εργαζομένων στις εταιρικές αξίες, αλλά και ένα περιβάλλον που σέβεται και προστατεύει τη διαφορετικότητα.

Στη «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί», στόχος μας είναι να παραμένουμε η πρώτη επιλογή των ανθρώπων μας σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους διαδρομής. Στεκόμαστε δίπλα τους και στηρίζουμε έμπρακτα την επαγγελματική τους πρόοδο και εξέλιξη.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί», ηγέτιδα εταιρεία στην Ελλάδα στην παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά  στους τομείς της μελέτης, επίβλεψης και αδειοδότησης τεχνικών έργων στη Θεσσαλονίκη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για εργασία πλήρους απασχόλησης, με εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Δίπλωμα ΗλεκτρολόγουΜηχανικού,
 • τουλάχιστον 2ετή εμπειρία στη σύνταξη Μελετών (Η/Μ) Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,
 • Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό των προγραμμάτων ΜS Office, AutoCAD και των Υπολογιστικών & σχεδιαστικών προγράμματα της 4Μ (FINE, ADAPT),
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Εμπειρία στη σύνταξη Υπεύθυνων Δηλώσεων Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (ΥΔΕ),
 • Γνώση Κτιριοδομικού & Οικοδομικού κανονισμού,
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας, 
 • Εργατικότητα, συνέπεια και τήρηση διαδικασιών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία

  (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

  Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.


  Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» ηγέτιδα εταιρεία στην Ελλάδα στην παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ζητά να εντάξει στο δυναμικό των γραφείων της στην Αθήνα, απόφοιτο πολυτεχνικής σχολής ή άλλης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με εμπειρία στην εκπόνηση μελετών χωρικού σχεδιασμού και ανάλυσης, για εργασία πλήρους απασχόλησης, σε αντικείμενο που σχετίζεται με τη βιομηχανική χωροθέτηση και την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων (κωδικός θέσης ΕΠ-Α-03/2023).

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών στην εκπόνηση μελετών χωρικού σχεδιασμού.
  • Πολύ καλή γνώση χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας.
  • Ευχέρεια στον γραπτό λόγο με ικανότητα παραγωγής κειμένου μελετών και τεχνικών εκθέσεων/reporting υψηλού επιπέδου

  ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (θα συνεκτιμηθούν):

  • Καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό:
   • προγραμμάτων ΜS Office.
   • εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)
   • σχεδιαστικών προγραμμάτων CAD
  • Εμπειρία στην εκπόνηση Πολεοδομικών Μελετών, στον τεχνικό και πολεοδομικό έλεγχο ακινήτων και στη διοίκηση – διαχείριση έργων
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

  • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.
  • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
  • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία.

   (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

   Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.


   Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρία στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά συνεργάτες πλήρους απασχόλησης, για τη στελέχωση της ομάδας διοίκησης επίβλεψης έργου κατασκευής φυσικού αερίου στην Αθήνα.

   Απαραίτητα προσόντα:

   • Πτυχίο Μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
   • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε έργα κατασκευής φυσικού αερίου
   • Άριστη γνώση MS Office
   • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

   Επιθυμητά προσόντα:

   • Εξοικείωση με την χρήση Δομής Ανάλυσης Εργασιών (WBS)
   • Γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCad
   • Εμπειρία σε συστήματα ERP και CRM
   • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες

   Παρέχεται:

   • Άριστο περιβάλλον εργασίας
   • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
   • Προοπτική εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη σύγχρονη εταιρία

    (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

    Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.


    Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρία στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά συνεργάτες πλήρους απασχόλησης, για τη στελέχωση της ομάδας διοίκησης επίβλεψης έργου κατασκευής φυσικού αερίου στην Αθήνα,.

    Απαραίτητα προσόντα:

    • Πτυχίο Μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
    • Άριστη γνώση MS Office
    • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

    Επιθυμητά προσόντα:

    • Εξοικείωση με την χρήση Δομής Ανάλυσης Εργασιών (WBS)
    • Γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCad
    • Εμπειρία σε συστήματα ERP και CRM
    • Εμπειρία στη διαχείριση ή εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων ή/και συγχρηματοδοτούμενων έργων.
    • Εμπειρία σε πληροφοριακά συστήματα διοίκησης έργου (Primavera, MIS, κτλ.).
    • Εμπειρία σε διακίνηση και αρχειοθέτηση εγγράφων και τεκμηρίων έργου.
    • Εμπειρία σε θέση υπευθύνου σε θέματα ασφάλειας.
    • Εμπειρία σε διασφάλιση ποιότητας και συγκολλήσεις.

    Παρέχεται:

    • Άριστο περιβάλλον εργασίας
    • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
    • Προοπτική εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη σύγχρονη εταιρία

     (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

     Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.


     Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», ηγέτιδα εταιρία στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά Μηχανικούς Πεδίου για την επίβλεψη έργων κατασκευής δικτύων φυσικού αερίου στις πόλεις του Αγρινίου, του Πύργου, της Πάτρας και της Βέροιας.

     ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

     • Δίπλωμα Μηχανικού ΑΕΙ ή πτυχίο ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού.
     • Αποδεδειγμένη εργοταξιακή εμπειρία σε έργα κατασκευής φυσικού αερίου.
     • Χρήση Υ/Η.
     • Γνώση αγγλικών.

     ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

     • Γνώση Κανονισμών δικτύων πολυαιθυλενίου διανομής ΦΑ ή/και εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών με πίεση λειτουργίας 4bar ή/και χαλύβδινων δικτύων διανομής με πίεση σχεδιασμού 19bar.
     • Ομαδικότητα και συνεργασία.
     • Συνέπεια και μεθοδικότητα.
     • Κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων

     Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

     • Συνεχής εκπαίδευση
     • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
     • Άριστο περιβάλλον εργασίας

      (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

      Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.


      Η «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί», ηγέτιδα εταιρεία στην Ελλάδα στην παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό με εμπειρία στην εκπόνηση  Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων, πλήρους απασχόλησης στα γραφεία της στην Αθήνα (κωδικός θέσης Η/Μ.Α.-01/23).

      Απαραίτητα προσόντα:

      • Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού
      • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στη σύνταξη Μελετών (Η/Μ) Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και στην σύνταξη μελετών παθητικής & ενεργητικής πυροπροστασίας
      • Πολύ καλή γνώση κανονισμών πυροπροστασίας (Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών)
      • Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό των προγραμμάτων ΜS Office, AutoCAD και των Υπολογιστικών & σχεδιαστικών προγράμματα της 4Μ (FINE, ADAPT &  GCAD)
      • Καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας

      Επιθυμητά προσόντα:

      • Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο
      • Κριτική ικανότητα
      • Ικανότητα σε εργασία κάτω από πίεση λόγω τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
      • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
      • Γνώση Κτιριοδομικού & Οικοδομικού κανονισμού
      • Αναλυτική σκέψη
      • Ευχάριστος χαρακτήρας
      • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκίνητου

      Η εταιρία προσφέρει:

      • Άριστο περιβάλλον εργασίας
      • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
      • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία

       (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

       Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.


       Η «Σαμαράς και Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» ηγέτιδα εταιρεία στην Ελλάδα στην παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναζητεί απόφοιτο πολυτεχνικής σχολής ή άλλης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με ειδίκευση σε θέματα τεχνικού και πολεοδομικού ελέγχου ακινήτων, καθώς και στη διοίκηση – διαχείριση έργων (project management), για εργασίαπλήρους απασχόλησης, (κωδικός θέσης ΧΩΡ-Α-11/2022).

       ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

       • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στην εκπόνηση μελετών τεχνικού και πολεοδομικού ελέγχου ακινήτων και στη διοίκηση – διαχείριση έργων.
       • Πολύ καλή γνώση χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας.
       • Ευχέρεια στον προφορικό και ιδίως στον γραπτό λόγο με ικανότητα παραγωγής κειμένου μελετών και τεχνικών εκθέσεων/reporting υψηλού επιπέδου
       • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

       ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (θα συνεκτιμηθούν):

       • Καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό:
        • προγραμμάτων ΜS Office.
        • εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)
        • σχεδιαστικών προγραμμάτων CAD
       • Εμπειρία στην εκπόνηση Πολεοδομικών Μελετών

       Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

       • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.
       • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
       • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία.

        (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

        Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.


        Η «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί», ηγέτιδα εταιρεία στην Ελλάδα στην παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναζητεί ως Στέλεχος για τον Τομέα Ενέργειας στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη, Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, πλήρους απασχόλησης  (κωδικός θέσης ΕΝ 12/22_Expertise level).

        ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

        • Εμπειρία στην εκπόνηση Ενεργειακών Ελέγχων με το Νόμο 4342/2015 και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων.
        • Εμπειρία σε μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Προτάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας.
        • Εμπειρία στο χειρισμό και εγκατάσταση ενεργειακών αναλυτών και πολυοργάνων μέτρησης στους Γ.Π.Χ.Τ. επιχειρήσεων/βιομηχανιών ή επιθυμία εκπαίδευσης και χειρισμού τους.
        • Απόφοιτος/η  αποκλειστικά Πολυτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ).
        • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
        • Τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματική εμπειρία.
        • Καλή γνώση AutoCAD.

        ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

        • Εμπειρία σε Sustainability ή ESG Management.
        • Εμπειρία σε Μελέτες Ανθρακικού Αποτυπώματος ή/και ISO 14064
        • Μελέτες Δικτύων Μέσης Τάσης
        • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, είτε στον κλάδο της ενέργειας, είτε στον κλάδο των οικονομικών.

        Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

        • Πενθήμερη Οκτάωρη εργασία.
        • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
        • Προοπτική εξέλιξης.

        Παρακαλούμε, τα βιογραφικά να αποσταλούν στην Ελληνική Γλώσσα, γνωστοποιώντας τον αντίστοιχο κωδικό θέσης για τον οποίο γίνεται η αποστολή.

         (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

         Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.


         Η «Σαμαράς και Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» εταιρεία με παρουσία σε μελέτες και έργα σε όλη την Ελλάδα ζητεί να εντάξει στο δυναμικό των γραφείων της στην Αθήνα, απόφοιτο πολυτεχνικής σχολής ή άλλης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με ειδίκευση σε θέματα τεχνικού και πολεοδομικού ελέγχου ακινήτων, καθώς και στη διοίκηση – διαχείριση έργων (project management), για εργασία πλήρους απασχόλησης, (κωδικός θέσης ΧΩΡ-Α-11/2022).

         ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

         • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στην εκπόνηση μελετών τεχνικού και πολεοδομικού ελέγχου ακινήτων και στη διοίκηση – διαχείριση έργων.
         • Πολύ καλή γνώση χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας.
         • Ευχέρεια στον προφορικό και ιδίως στον γραπτό λόγο με ικανότητα παραγωγής κειμένου μελετών και τεχνικών εκθέσεων/reporting υψηλού επιπέδου
         • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

         ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (θα συνεκτιμηθούν):

         • Καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό:
          • προγραμμάτων ΜS Office.
          • εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)
          • σχεδιαστικών προγραμμάτων CAD
         • Εμπειρία στην εκπόνηση Πολεοδομικών Μελετών

         Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

         • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.
         • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
         • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία.

          (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

          Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.


          Η «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Ανάπτυξης», ηγέτιδα εταιρία στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά Σύμβουλο Επενδυτικών Προγραμμάτων, πλήρους απασχόλησης, στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη (κωδικός θέσης ΙΔ.ΕΠ:11.22).

          Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο του τμήματος επενδυτικών προγραμμάτων και θα αναλάβει:

          • Τη σύνταξη και υποβολή επενδυτικών προγραμμάτων (Αναπτυξιακό  Νόμο, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ κλπ.)
          • Την τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και επίβλεψη υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων (Αναπτυξιακό Νόμο, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ κλπ.)
          • Την εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans), Μελετών Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας

          Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

          Προσόντα

          • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
          • Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός
          • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών στον τομέα των επενδυτικών  προγραμμάτων (θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως η εμπειρία στα προγράμματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης) και στην εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών
          • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
          • Άριστη γνώση αγγλικών

          Δεξιότητες

          • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης
          • Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών και στοιχείων
          • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
          • Ομαδικό πνεύμα
          • Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης και βάσει χρονοδιαγραμμάτων

          Η εταιρεία προσφέρει:

          • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
          • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία.
          • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.

           (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

           Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στις Υπεύθυνες Επεξεργασίας εταιρείες με την επωνυμία : «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » και « ΣΑΜΑΡΑΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.