18 Αυγούστου 2020

Yπαίθριες διαφημιστικές πινακίδες: Τι προβλέπει η νέα Κ.Υ.Α. για τον τρόπο εγκατάστασής τους

 

του Σωτήρη Καρατσιόλη,
Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΠΘ,
Προϊσταμένου Τμήμ. Κυκλοφ. Συνδέσεων & Εγκατ. Εξυπ. Οχημάτων

της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί» 

 

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 46526 / 2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3049 Β’ / 22-07-2020) με τίτλο «Ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης», βάσει της οποίας επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο της τοποθέτησης υπαίθριων διαφημιστικών πινακίδων.

Οι υπαίθριες διαφημίσεις αποτελούν μάστιγα για το Οδικό Δίκτυο, αφού σε πολλές περιπτώσεις έχουν συμβεί ατυχήματα (ακόμα και θανατηφόρα) εξαιτίας τους. Οι άναρχα τοποθετημένες υπαίθριες διαφημίσεις κατά μήκος των οδών αφενός αποσπούν την προσοχή των διερχόμενων οδηγών, αφετέρου κρύβουν τις υφιστάμενες πινακίδες σήμανσης (κατακόρυφη σήμανση) ή ακόμα και τους φωτεινούς σηματοδότες.

Ιδιαίτερο πρόβλημα δημιουργείται με διαφημιστικές πινακίδες, που τοποθετούνται σε γέφυρες, σε νησίδες διαχωρισμού των ρευμάτων κυκλοφορίας ή πλησίον του οδοστρώματος, οι οποίες είναι πρόχειρα τοποθετημένες και υπάρχει ο κίνδυνος να φύγουν από τη θέση τους και να πέσουν σε διερχόμενα αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες ή ακόμα και πεζούς.

Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις, όπου όχημα ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε διαφημιστική πινακίδα βαριάς κατασκευής με καταστροφικά αποτελέσματα.

Το θέμα των υπαίθριων διαφημίσεων είναι πολύ σημαντικό, αφού σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια της κυκλοφορίας επί των οδών, ενώ σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις που προκαλούνται ως προς την αισθητική. Τη σημερινή εποχή η υπαίθρια διαφήμιση είναι απαραίτητη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαγορευτεί εξ΄ ολοκλήρου, οπότε ζητείται από την Πολιτεία να βρει την χρυσή τομή, ώστε αφενός να μπορούν οι επιχειρήσεις να διαφημίζονται, αφετέρου να μη δημιουργούνται προβλήματα.

Καθοριστικοί παράγοντες για την επίτευξη των παραπάνω αποτελούν:

 1. Το Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις υπαίθριες διαφημίσεις, δηλαδή πόσο απλές και ξεκάθαρες είναι οι σχετικές διατάξεις προασπίζοντας ταυτόχρονα το δημόσιο συμφέρον.
 2. Η διάθεση και γενικότερα ο τρόπος εφαρμογής της Νομοθεσίας από την Πολιτεία και τα Όργανα αυτής.

 Με την συγκεκριμένη Κ.Υ.Α., η οποία αντικαθιστά αντίστοιχη του 2003 (ΦΕΚ 1788 Β’ / 2003), καθορίζονται οι χώροι στους οποίους απαγορεύεται – επιτρέπεται η προβολή υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και οι προδιαγραφές κατασκευής των διαφημιστικών πλαισίων σε συνδυασμό με το είδος του χώρου στον οποίο τοποθετούνται.

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήμιση:

 • Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία, παραδοσιακούς οικισμούς, χωρίς την έγκριση αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 • Σε κτίρια δημοσίων υπηρεσιών, υπηρεσιών ΟΤΑ, και Ν.Π.Δ.Δ.
 • Σε κοιμητήρια και ιερούς ναούς.
 • Σε γέφυρες, σήραγγες, σε στύλους και υποσταθμούς εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.
 • Σε πεζοδρόμια και στοές κτιρίων.
 • Στο οδόστρωμα οδών, στις διαχωριστικές νησίδες, στις νησίδες ασφαλείας και στο οδόστρωμα των οδών παρόδιας εξυπηρέτησης, στην ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, στις πλάκες όδευσης τυφλών, σε κεκλιμένα επίπεδα και ράμπες.
 • Σε θέσεις που παρεμποδίζεται η θέα πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης, φωτεινών σηματοδοτών κτλ.
 • Σε σημεία, όπου προκαλείται όχληση στους χρήστες κοινόχρηστων χώρων και τους ενοίκους παρακείμενων κτηρίων.
 • Σε πάρκα, άλση, στον αιγιαλό και την παραλία και γενικά σε κάθε άλλο κοινόχρηστο χώρο.
 • Εκτός κατοικημένων περιοχών σε απόσταση 150μ από τον άξονα εθνικών και επαρχιακών οδών ή αυτοκινητοδρόμων, καθώς και σε κλάδους ανισόπεδων κόμβων και περιοχές διοδίων. Η παραπάνω απόσταση σε κατοικημένες περιοχές ορίζεται στα 40μ, όταν το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι μεγαλύτερο των 70km/h.

Αντίθετα επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήμιση:

 • Σε πλατείες, πεζόδρομους και σε στέγαστρα στάσεων αναμονής αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών.
 • Σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών, καθώς και σε στάδια.
 • Σε περίπτερα.
 • Σε ιδιωτικούς χώρους τόσο σε εντός, όσο και σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές.

Σε δημόσιους χώρους η προβολή υπαίθριας διαφήμισης επιτρέπεται να διενεργείται μόνο σε χώρους που έχουν καθοριστεί για αυτό το σκοπό αυτό από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού, μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά μήκος των εθνικών οδών εκτός κατοικημένων περιοχών, του σιδηροδρομικού δικτύου, των αυτοκινητοδρόμων, των οδών ταχείας κυκλοφορίας και σε χώρους των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.), η αρμοδιότητα για καθορισμό χώρων για την προβολή διαφημίσεων ανήκει στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

Σε ιδιωτικούς χώρους για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας, η οποία χορηγείται με απόφαση Δημάρχου. Για την έκδοση της παραπάνω άδειας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού που εξετάζει αν περιορίζεται η θέα και προκαλείται υποβάθμιση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και η σύμφωνη γνώμη της πρωτοβάθμιας Ε.Π.Α.Ε., η οποία εξετάζει αν θίγεται η αισθητική της περιοχής και επιβαρύνεται στατικώς το κτίριο.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της Νομοθεσίας, η οποία διέπει τις υπαίθριες διαφημίσεις, επιβάλλονται πρόστιμα.

 

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί» διαθέτει ένα από τα αρτιότερα τμήματα κυκλοφοριακών μελετών στην Ελλάδα, με υψηλή τεχνογνωσία και τεράστια εμπειρία. Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί» στα 28 χρόνια λειτουργίας της έχει αποκτήσει άριστη γνώση του νομοθετικού πλαισίου και αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και φέρνει σε πέρας με επιτυχία:

– Την διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την τοποθέτηση υπαίθριας διαφήμισης σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.  

– Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, προκειμένου να ορίσουν χώρους για προβολή υπαίθριας διαφήμισης ή για τον καθορισμό ειδικότερων προδιαγραφών σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες, όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία.